Vlaams beschermingsmechanisme voor januari en februari 2021 definitief goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering het Vlaams beschermingsmechanisme voor de maanden januari en februari 2021 definitief goedgekeurd. Eerder deze week had Europa al haar goedkeuring voor de maatregel gegeven. Vanaf 16 februari 2021 zullen ondernemers het Vlaams beschermingsmechanisme voor januari 2021 aanvragen.   

“Tienduizenden ondernemers zijn verplicht gesloten of hebben een zwaar omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen. Om hen verder door deze moeilijke periode te helpen, zorgen we voor bescherming. Het Vlaams beschermingsmechanisme voor januari en februari 2021 zijn nu definitief goedgekeurd. Vanaf 16 februari kunnen ondernemers hun aanvraag voor januari 2021 indienen.” - Hilde Crevits  

Veel ondernemers zijn verplicht gesloten of hebben zwaar omzetverlies. Om hen te ondersteunen is er het Vlaams beschermingsmechanisme. Ondernemingen die verplicht gesloten zijn, kunnen voor die sluitingsperiode de aanvraag doen zonder omzetverlies aan te tonen. Wie niet verplicht gesloten is, maar wel meer dan 60% omzetverlies heeft, kan een aanvraag doen mits aantonen van omzetverlies. De minimumsteun per maand is 600 euro, de maximumsteun per maand is afhankelijk van de grootte van de onderneming 7.500 euro, 15.000 euro of 40.000 euro. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme, voor hen wordt de steun gehalveerd. Die bescherming kan vanaf 16 februari 2021 aangevraagd worden voor de maand januari. De maatregel voor januari en februari 2021 kreeg ook al goedkeuring van Europa binnen het kader van de staatssteunregels.

Enkele aanpassingen

Er worden enkele technische aanpassingen doorgevoerd als gevolg van de Europese goedkeuring. Uitzonderlijke en éénmalige opbrengsten of inkomsten worden niet meegeteld voor de berekening van de omzetdaling. De beslissing tot toekenning van steun moet uiterlijk op 31 december 2021 worden genomen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “De horeca is ondertussen al 3,5 maanden verplicht gesloten, ook de niet-medische contactberoepen zijn gesloten en veel andere ondernemers hebben zwaar omzetverlies. Daarom hebben we al in oktober beslist om met het Vlaams beschermingsmechanisme ondernemers de ondersteunen in hun vaste kosten. Ook voor januari en februari 2021 is de maatregel nu definitief goedgekeurd. Vanaf 16 februari 2021 kan de aanvraag voor januari ingediend worden.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.