Vlaams minister Hilde Crevits geeft e-leren een boost!

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits wil e-leren versterken en zo de Vlaming stimuleren om meer opleidingen te volgen. Een enquête bij opleidingsverstrekkers toont aan dat meer dan 8 op de 10 omwille van corona een deel van hun aanbod omgeschakeld hebben naar online leren. Dit verliep evenwel niet vlekkeloos. Zo waren er vaak praktische problemen of juridische belemmeringen. Om deze evolutie te versnellen en het online aanbod bij opleidingsverstrekkers te verruimen werkt minister Crevits een actieplan uit.  

Uit een recente bevraging van het Departement Werk en Sociale Economie bij opleidingsverstrekkers[1] blijkt dat meer dan 8 op de 10 tijdens de coronacrisis het opleidingsaanbod (deels) omschakelde naar e-leren of een nieuw aanbod aan e-leren ontwikkelde. Voor de crisis was slechts 1 op de 7 opleidingen een online opleiding, ondertussen maken online opleidingen ruim de helft van het totaalaanbod uit. De meeste opleidingsverstrekkers hebben duidelijke plannen om e-leren ook in de toekomst uit te breiden of voor het eerst in te voeren. Vooral het ‘blended’ aanbod of hybride leren, waarbij face-to-face leren wordt gecombineerd met een online onderdeel, wordt als een waardevol alternatief gezien voor 100% klassikaal les.

De opleidingsverstrekkers geven in de bevraging aan dat ze nood hebben aan ondersteuning om het aanbod aan e-leren in de toekomst uit te breiden. Financiële ondersteuning is noodzakelijk om het e-leren volop te in te voeren, proeftuinen op te zetten of bepaalde doelgroepen te stimuleren. Maar ook technische, didactische en juridische ondersteuning worden als drijfveren genoemd om voluit voor een online of gecombineerd opleidingsaanbod te kunnen gaan. Zo is er nood aan uitwisseling van kennis over tools en platformen, en aan uitwisseling en bijscholing van educatieve technologieën en online methodieken.

Actieplan e-leren

2021 moet het jaar van de opleiding worden en de start van de “learning twenties”. Daarom maakt minister Crevits werk van een actieplan om e-leren een boost te geven. Dat gaat over een extra aanbod aan opleidingen en gebruik van nieuwe technologieën. Zo zal worden onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn om ook artificiële intelligentie en virtuele realiteit toe te passen voor opleidingen. Daarvoor zal het Europees Sociaal Fonds een oproep lanceren. Er komt ook een centraal informatiepunt en studiedagen om zo de bestaande kennis en technologieën beter gekend te maken. We voorzien in specifieke begeleiding van mensen die een digitale achterstand hebben. Er zal ook een nieuwe evaluatie van het online aanbod in Vlaanderen plaatsvinden om zo de vinger aan de pols te houden.

Een onderdeel van het actieplan is onder andere een screening van de eigen regelgeving. Tot voor kort was het bijvoorbeeld zo dat het Vlaams opleidingsverlof enkel mogelijk was voor opleidingen die klassikaal plaatsvonden. Voor dit schooljaar is dat nu ook mogelijk dat die opleidingen digitaal doorgaan. Zo’n drempels of hindernissen moeten we wegwerken, op die manier kunnen opleidingsverstrekkers ook meer inspelen op de vraag van werkenden.

Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits: “Opleidingsverstrekkers hebben de voorbije maanden in sneltempo een ommezwaai moeten maken naar e-leren. Uit de bevraging van het Departement Werk en Sociale Economie blijkt dat meer dan 8 op de 10 van de opleidingsverstrekkers wil blijven inzetten op online leren maar nood heeft aan financiële, technische en didactische ondersteuning en uitwisseling van expertise. Het actieplan e-leren speelt hier alvast op in. 2021 is het jaar van de opleiding en de start van de “learning twenties”. Met dit actieplan en de extra middelen zetten we een turbo op online leren, want iedereen moet de kansen grijpen om zich om- en bij te scholen.”

 

[1] 357 opleidingsverstrekkers die geregistreerd staan in de Opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives werden aangeschreven; 124 opleidingsverstrekkers hebben de bevraging ingevuld.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.