Vlaams minister Hilde Crevits verlengt preventief zorgaanbod Oekraïners

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits verlengt het preventief zorgaanbod tot eind 2024 voor de Oekraïners die naar aanleiding van de oorlog in hun land naar Vlaanderen verhuisd zijn. Er is een centraal medisch aanbod in Brussel en er zijn de mobiele vaccinatieteams die in heel Vlaanderen actief zijn. Voor het jaar 2024 wordt daarvoor in een budget van 1,4 miljoen euro voorzien. Er verblijven momenteel 74.189 Oekraïners in ons land. Van januari 2023 tot augustus 2023 waren er nog bijna 11.000 nieuwe aanvragen voor tijdelijke bescherming in België.

“De oorlog in Oekraïne woedt nog volop en het ziet er niet naar uit dat het conflict op korte termijn opgelost zal zijn. Het is belangrijk dat de Oekraïners die al hier zijn en ook de nieuwe oorlogsvluchtelingen die vanuit Oekraïne nog naar Vlaanderen komen medisch goed gescreend worden en de nodige vaccinaties krijgen. Het preventief zorgaanbod van Vlaanderen raakt beter en beter bekend. Sensibiliseren, informeren en vaccineren zijn belangrijke pijlers. In het belang van ieders gezondheid verlengen we het zorgaanbod tot eind 2024.”

Sinds begin 2022 staat Vlaanderen in voor een preventief zorgaanbod voor Oekraïners die het oorlogsgeweld ontvluchten. Er is een centraal zorgpunt in Brussel waar samen met verschillende overheden de eerste medische zorgen en een preventief zorgaanbod wordt aangeboden door het Franstalige Rode Kruis. Iedereen ondergaat een medische screening, krijgt enkele basisvaccinaties en ontvangt een uitnodiging voor een tuberculosescreening. Daar zijn dit jaar van februari tot september ruim 7000 mensen langs gekomen.

Daarnaast zijn er mobiele vaccinatieteams die in samenwerking met de vzw Wiegwijs en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in Vlaanderen preventieve zorg aanbieden. Zij werken samen met de lokale besturen en zijn ook aanwezig in collectieve opvangcentra en nooddorpen zoals in Antwerpen en Mechelen. Deze teams zorgen voor informatiemomenten, al dan niet gekoppeld aan een vaccinatie- en screeningsessie.  De teams staan ook paraat bij beginnende uitbraken van ziektes. In totaal hebben er van februari tot september 326 vaccinatie- en informatiesessies plaats gevonden. De opgedane ervaring leert dat er vooral gesensibiliseerd moet worden rond vaccinaties en screening rond tuberculose.

Het is belangrijk om dit preventief gezondheidsaanbod ook in 2024 te verzekeren en om toekomstige uitbraken snel onder controle te krijgen. De werking van de mobiele teams is intussen ook goed bekend en ingeburgerd geraakt bij zowel de lokale overheden, de sociale diensten, de eerstelijnsgezondheidszorg als bij de Oekraïners zelf. Om dit preventief zorgaanbod te garanderen heeft de Vlaamse Regering beslist een budget van 1,4 miljoen euro vrij te maken voor 2024.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.