Vlaams minister Hilde Crevits verlengt preventief zorgaanbod Oekraïners

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits verlengt het preventief zorgaanbod tot eind 2024 voor de Oekraïners die naar aanleiding van de oorlog in hun land naar Vlaanderen verhuisd zijn. Er is een centraal medisch aanbod in Brussel en er zijn de mobiele vaccinatieteams die in heel Vlaanderen actief zijn. Voor het jaar 2024 wordt daarvoor in een budget van 1,4 miljoen euro voorzien. Er verblijven momenteel 74.189 Oekraïners in ons land. Van januari 2023 tot augustus 2023 waren er nog bijna 11.000 nieuwe aanvragen voor tijdelijke bescherming in België.

“De oorlog in Oekraïne woedt nog volop en het ziet er niet naar uit dat het conflict op korte termijn opgelost zal zijn. Het is belangrijk dat de Oekraïners die al hier zijn en ook de nieuwe oorlogsvluchtelingen die vanuit Oekraïne nog naar Vlaanderen komen medisch goed gescreend worden en de nodige vaccinaties krijgen. Het preventief zorgaanbod van Vlaanderen raakt beter en beter bekend. Sensibiliseren, informeren en vaccineren zijn belangrijke pijlers. In het belang van ieders gezondheid verlengen we het zorgaanbod tot eind 2024.”

Sinds begin 2022 staat Vlaanderen in voor een preventief zorgaanbod voor Oekraïners die het oorlogsgeweld ontvluchten. Er is een centraal zorgpunt in Brussel waar samen met verschillende overheden de eerste medische zorgen en een preventief zorgaanbod wordt aangeboden door het Franstalige Rode Kruis. Iedereen ondergaat een medische screening, krijgt enkele basisvaccinaties en ontvangt een uitnodiging voor een tuberculosescreening. Daar zijn dit jaar van februari tot september ruim 7000 mensen langs gekomen.

Daarnaast zijn er mobiele vaccinatieteams die in samenwerking met de vzw Wiegwijs en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in Vlaanderen preventieve zorg aanbieden. Zij werken samen met de lokale besturen en zijn ook aanwezig in collectieve opvangcentra en nooddorpen zoals in Antwerpen en Mechelen. Deze teams zorgen voor informatiemomenten, al dan niet gekoppeld aan een vaccinatie- en screeningsessie.  De teams staan ook paraat bij beginnende uitbraken van ziektes. In totaal hebben er van februari tot september 326 vaccinatie- en informatiesessies plaats gevonden. De opgedane ervaring leert dat er vooral gesensibiliseerd moet worden rond vaccinaties en screening rond tuberculose.

Het is belangrijk om dit preventief gezondheidsaanbod ook in 2024 te verzekeren en om toekomstige uitbraken snel onder controle te krijgen. De werking van de mobiele teams is intussen ook goed bekend en ingeburgerd geraakt bij zowel de lokale overheden, de sociale diensten, de eerstelijnsgezondheidszorg als bij de Oekraïners zelf. Om dit preventief zorgaanbod te garanderen heeft de Vlaamse Regering beslist een budget van 1,4 miljoen euro vrij te maken voor 2024.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.