Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Werknemers die mantelzorgverlof opnemen, kunnen rekenen op een aanvullende Vlaamse aanmoedigingspremie. Dat heeft de Vlaamse regering definitief beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. De aanvragen kunnen vanaf deze week zowel op papier als digitaal worden aangevraagd. Ook werknemers die sinds 1 september 2020 mantelzorgverlof opnamen, komen in aanmerking.

“Het engagement van mantelzorgers is bijzonder waardevol. Ze nemen spontaan de zorg op voor mensen in hun omgeving en geven op die manier mee vorm aan een warm Vlaanderen.  Omdat we dat engagement waarderen en willen versterken, kunnen mantelzorgers voortaan rekenen op een aanvullende aanmoedigingspremie bovenop de federale uitkering van de RVA.”- Hilde Crevits 

Sinds 1 september 2020 kan een werknemer die als mantelzorger erkend is, mantelzorgverlof opnemen. Zoals bij andere thematische verloven, zoals ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand, ontvangt de werknemer daarvoor een uitkering van de RVA. De aanmoedigingspremie is een aanvullende uitkering voor werknemers uit de privésector of social profitsector die een engagement als mantelzorger opnemen.

Gebruik thematisch verlof stijgt met een kwart

In Vlaanderen werden in 2020 per maand gemiddeld ongeveer 177.700 onderbrekingsuitkeringen betaald voor de verschillende vormen van loopbaanonderbreking voor tijdskrediet en thematische verloven waaronder verlof voor palliatieve zorgen, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en sinds september 2020 ook verlof voor mantelzorg. In het stelsel van de thematische verloven was er tussen 2019 en 2020 sprake van een stijging van 24%. In 2020 waren de verloven voor ouderschapsverlof goed voor ruim 77% van het aantal uitkeringen voor thematische verloven. Ongeveer 22% van de thematische verloven waren voor medische bijstand. De verloven voor palliatieve zorg en mantelzorg vertegenwoordigden samen bijna 0,5% van het totaal aantal thematische verloven. 66% van de thematische verloven werd opgenomen door vrouwen en ruim 4 op de 10 onderbrekingsuitkeringen ging naar 55-plussers.

Vlaamse aanmoedigingspremie

Om het engagement van mantelzorgers te ondersteunen en de balans tussen werk en privé te verbeteren, kent de Vlaamse regering vanaf nu een aanvullende aanmoedigingspremie toe bovenop de federale tussenkomst. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij de andere thematische verloven. De premie geldt zowel voor de privésector als voor de social profitsector. Deze bijkomende premie van Vlaanderen is volledig in lijn met de ambitie van de Vlaamse regering om te werken aan een warm en sociaal Vlaanderen.

Per zorgbehoevende persoon kan een medewerker die voltijds aan de slag is, gedurende ofwel één maand volledig ofwel twee maanden gedeeltelijk stoppen met werken. Wie deeltijds werkt en mantelzorg verlof wil opnemen, moet wel volledig stoppen met werken. Een werknemer kan gedurende de volledige loopbaan voltijds zorg dragen voor maximaal 6 personen en kan dus over zijn volledige loopbaan maximaal 6 maanden gebruik maken van voltijds mantelzorgverlof. Bij een vermindering van de prestaties met de helft of een vijfde kan dit gedurende maximaal 12 maanden.

Tijdens zijn of haar loopbaan heeft een Vlaamse werknemer recht op 12 maanden aanmoedigingspremies. Indien men dit al gebruikt heeft voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof of palliatief verlof, kan men dit niet meer inzetten voor mantelzorgverlof. Afhankelijk van de sector en het soort aanmoedigingspremie zijn er verschillende bedragen voorzien die variëren van 68 euro tot 577 euro.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Mantelzorgers nemen vrijwillig de zorg op voor een hulpbehoevend persoon in hun omgeving. Dat kan voor familie zijn, maar ook voor vrienden, buren of kennissen. Zo’n waardevolle vorm van engagement ondersteunen we nu extra door bovenop de federale uitkering ook te voorzien in een aanvullende aanmoedigingspremie voor wie mantelzorgverlof opneemt. Zo zorgen we voor een betere combinatie van werk en privé en geven we werknemers wat financiële ruimte om zich tijdens een korte periode in te zetten als mantelzorger.”

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.