Vlaamse landbouwers kiezen voor investering en innovatie

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In 2019 heeft het Vlaams Landbouw Investeringsfonds 138 miljoen euro steun geselecteerd aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven waarvan om en bij 60 miljoen euro Vlaamse steun.  Daarnaast werd ook in specifieke steun voorzien voor innovatieve projecten, overnamesteun voor jonge landbouwers, steun voor de agrovoedingssector en waarborgen. In totaal goed voor 8 miljoen euro Vlaamse steun. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vindt het belangrijk dat drie kwart van de toegekende steun naar investeringen gaan die in hoge mate bijdrage aan de verduurzaming van de productie. Dat is ook de voornaamste doelstelling van het investeringsfonds.

Onze land- en tuinbouwers zijn in 2019 blijven investeren, er werden 16.262 investeringsprojecten ingediend.  Hiervan werden 15.162 projecten goed voor bijna 604 miljoen investeringen geselecteerd, in 9 dossiers op 10 werd een gunstige beslissing genomen.

Uit de tabel blijkt dat meer dan de helft van de geselecteerde projecten in West-Vlaanderen gebeuren. Op de tweede plaats volgt de provincie Antwerpen met 19%.

De meeste steun ging naar investeringen in energiebesparingen en investeringen voor automatisering en emissie reducerende technieken. Deze investeringen kunnen op 30% steun rekenen. Sinds 2019 is er ook een steuncategorie van 40% toegevoegd voor investeringen in technologieën die boven het gemiddelde bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen rekenen op financiële steun als ze een landbouwbedrijf willen overnemen. In 2019 werden er 156 dossiers ingediend waarvan er 148 werden geselecteerd voor steun.  Er werden 98 dossiers behandeld, waarvan er 82 goedgekeurd werden. Goed voor een steunbedrag van 4,2 miljoen euro.

 Innovatie

In 2019 was het thema van de projectoproep innovatiesteun, duurzaam waterbeheer. Voor alle projecten r werd 5,3 miljoen steun voorzien waarvan 1 op 7 de focus had op duurzaam waterbeheer.  40% van de geselecteerde projecten zal uitgevoerd worden in West-Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen.

Ook in de oproep steun aan de agrovoedingssector was duurzaam waterbeheer een prioritair thema. Hier werden in totaal 17 projecten geselecteerd en werd bijna 4 miljoen euro steun voorzien.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Onze land- en tuinbouwers blijven niet bij de pakken zitten. Ze vinden goed de weg naar de steun die Vlaanderen toekent als ze nieuwe investeringen plannen. De meeste steun gaat naar investeringen in het kader van duurzame productie. Sinds vorig jaar is er ook een steuncategorie van 40% toegevoegd voor investeringen in technologieën die boven het gemiddelde bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Dat is een weg die we verder willen inslaan.”

In bijlage vindt u het volledige rapport.

storage/ringleader/hilde-crevits/20200618-vlif-2019.pdf

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.