Vlaamse landbouwers kiezen voor investering en innovatie

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In 2019 heeft het Vlaams Landbouw Investeringsfonds 138 miljoen euro steun geselecteerd aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven waarvan om en bij 60 miljoen euro Vlaamse steun.  Daarnaast werd ook in specifieke steun voorzien voor innovatieve projecten, overnamesteun voor jonge landbouwers, steun voor de agrovoedingssector en waarborgen. In totaal goed voor 8 miljoen euro Vlaamse steun. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vindt het belangrijk dat drie kwart van de toegekende steun naar investeringen gaan die in hoge mate bijdrage aan de verduurzaming van de productie. Dat is ook de voornaamste doelstelling van het investeringsfonds.

Onze land- en tuinbouwers zijn in 2019 blijven investeren, er werden 16.262 investeringsprojecten ingediend.  Hiervan werden 15.162 projecten goed voor bijna 604 miljoen investeringen geselecteerd, in 9 dossiers op 10 werd een gunstige beslissing genomen.

Uit de tabel blijkt dat meer dan de helft van de geselecteerde projecten in West-Vlaanderen gebeuren. Op de tweede plaats volgt de provincie Antwerpen met 19%.

De meeste steun ging naar investeringen in energiebesparingen en investeringen voor automatisering en emissie reducerende technieken. Deze investeringen kunnen op 30% steun rekenen. Sinds 2019 is er ook een steuncategorie van 40% toegevoegd voor investeringen in technologieën die boven het gemiddelde bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen rekenen op financiële steun als ze een landbouwbedrijf willen overnemen. In 2019 werden er 156 dossiers ingediend waarvan er 148 werden geselecteerd voor steun.  Er werden 98 dossiers behandeld, waarvan er 82 goedgekeurd werden. Goed voor een steunbedrag van 4,2 miljoen euro.

 Innovatie

In 2019 was het thema van de projectoproep innovatiesteun, duurzaam waterbeheer. Voor alle projecten r werd 5,3 miljoen steun voorzien waarvan 1 op 7 de focus had op duurzaam waterbeheer.  40% van de geselecteerde projecten zal uitgevoerd worden in West-Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen.

Ook in de oproep steun aan de agrovoedingssector was duurzaam waterbeheer een prioritair thema. Hier werden in totaal 17 projecten geselecteerd en werd bijna 4 miljoen euro steun voorzien.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Onze land- en tuinbouwers blijven niet bij de pakken zitten. Ze vinden goed de weg naar de steun die Vlaanderen toekent als ze nieuwe investeringen plannen. De meeste steun gaat naar investeringen in het kader van duurzame productie. Sinds vorig jaar is er ook een steuncategorie van 40% toegevoegd voor investeringen in technologieën die boven het gemiddelde bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Dat is een weg die we verder willen inslaan.”

In bijlage vindt u het volledige rapport.

storage/ringleader/hilde-crevits/20200618-vlif-2019.pdf

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.