Vlaamse Regering creëert 195 extra jobs in jeugdhulp

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering en de sociale partners versterken, in het kader van het VIA-6-akkoord, de jeugdhulpvoorzieningen. Dat laat minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits weten. De creatie van 195 extra jobs springt daarbij het meest in het oog. Ook de koopkrachtverhoging van het personeel in de jeugdhulp wordt hiermee definitief geregeld. 

“Het personeel in de jeugdhulp ervaart een grote werkdruk. De complexiteit van de zorgvragen zijn, net zoals de maatschappelijke verwachtingen, toegenomen. Met deze maatregelen zorgen we dan ook voor werkbaar werk in de jeugdhulp. Het VIA-6-akkoord heeft ambitieuze doelstellingen voor onze jeugdhulpvoorzieningen. Het verlichten van de werkdruk is daar één van. Door in 195 extra jobs te voorzien, maken we dat sterk.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits   

Zowel de versterking van de koopkracht als de uitbreiding van personeel zijn onderdelen van het VIA-6-akkoord. De koopkrachtversterking geldt voor personeel van opvoedings- en gezondheidsvoorzieningen en personeel dat onder de openbare besturen valt. Specifiek betekent die versterking van de koopkracht een loonsverhoging van gemiddeld 4,5%, met een minimum van 1,7%  en een maximum van 9,5%. Die grootste verhoging is vooral voor starters en personeel met een lage anciënniteit bedoeld. Dat moet bijdragen tot een grotere aantrekkelijkheid van de job. 

 Daarnaast wil Vlaanderen de kwaliteit van de jeugdhulp nog verbeteren. Daarvoor worden er dus niet alleen 195 extra jobs gecreëerd, maar zijn er ook nog algemene maatregelen zoals een verhoging van het gemiddelde aantal opleidingsdagen en het recht op drie weken aaneensluitende vakantie. 

 

Financiering 

De totale kostprijs van deze maatregelen bedraagt zo’n 34,3 miljoen euro. Deze prijs wordt wel opgesplitst naargelang de soort maatregel. Zo wordt er ongeveer 22 miljoen euro voorzien om de koopkracht van het personeel te versterken en wordt er voor de kwaliteitsbevordering een bedrag van om en bij de 12 miljoen euro uitgetrokken.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.