Vlaamse Regering creëert 195 extra jobs in jeugdhulp

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering en de sociale partners versterken, in het kader van het VIA-6-akkoord, de jeugdhulpvoorzieningen. Dat laat minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits weten. De creatie van 195 extra jobs springt daarbij het meest in het oog. Ook de koopkrachtverhoging van het personeel in de jeugdhulp wordt hiermee definitief geregeld. 

“Het personeel in de jeugdhulp ervaart een grote werkdruk. De complexiteit van de zorgvragen zijn, net zoals de maatschappelijke verwachtingen, toegenomen. Met deze maatregelen zorgen we dan ook voor werkbaar werk in de jeugdhulp. Het VIA-6-akkoord heeft ambitieuze doelstellingen voor onze jeugdhulpvoorzieningen. Het verlichten van de werkdruk is daar één van. Door in 195 extra jobs te voorzien, maken we dat sterk.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits   

Zowel de versterking van de koopkracht als de uitbreiding van personeel zijn onderdelen van het VIA-6-akkoord. De koopkrachtversterking geldt voor personeel van opvoedings- en gezondheidsvoorzieningen en personeel dat onder de openbare besturen valt. Specifiek betekent die versterking van de koopkracht een loonsverhoging van gemiddeld 4,5%, met een minimum van 1,7%  en een maximum van 9,5%. Die grootste verhoging is vooral voor starters en personeel met een lage anciënniteit bedoeld. Dat moet bijdragen tot een grotere aantrekkelijkheid van de job. 

 Daarnaast wil Vlaanderen de kwaliteit van de jeugdhulp nog verbeteren. Daarvoor worden er dus niet alleen 195 extra jobs gecreëerd, maar zijn er ook nog algemene maatregelen zoals een verhoging van het gemiddelde aantal opleidingsdagen en het recht op drie weken aaneensluitende vakantie. 

 

Financiering 

De totale kostprijs van deze maatregelen bedraagt zo’n 34,3 miljoen euro. Deze prijs wordt wel opgesplitst naargelang de soort maatregel. Zo wordt er ongeveer 22 miljoen euro voorzien om de koopkracht van het personeel te versterken en wordt er voor de kwaliteitsbevordering een bedrag van om en bij de 12 miljoen euro uitgetrokken.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.