Vlaamse Regering creëert 195 extra jobs in jeugdhulp

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering en de sociale partners versterken, in het kader van het VIA-6-akkoord, de jeugdhulpvoorzieningen. Dat laat minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits weten. De creatie van 195 extra jobs springt daarbij het meest in het oog. Ook de koopkrachtverhoging van het personeel in de jeugdhulp wordt hiermee definitief geregeld. 

“Het personeel in de jeugdhulp ervaart een grote werkdruk. De complexiteit van de zorgvragen zijn, net zoals de maatschappelijke verwachtingen, toegenomen. Met deze maatregelen zorgen we dan ook voor werkbaar werk in de jeugdhulp. Het VIA-6-akkoord heeft ambitieuze doelstellingen voor onze jeugdhulpvoorzieningen. Het verlichten van de werkdruk is daar één van. Door in 195 extra jobs te voorzien, maken we dat sterk.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits   

Zowel de versterking van de koopkracht als de uitbreiding van personeel zijn onderdelen van het VIA-6-akkoord. De koopkrachtversterking geldt voor personeel van opvoedings- en gezondheidsvoorzieningen en personeel dat onder de openbare besturen valt. Specifiek betekent die versterking van de koopkracht een loonsverhoging van gemiddeld 4,5%, met een minimum van 1,7%  en een maximum van 9,5%. Die grootste verhoging is vooral voor starters en personeel met een lage anciënniteit bedoeld. Dat moet bijdragen tot een grotere aantrekkelijkheid van de job. 

 Daarnaast wil Vlaanderen de kwaliteit van de jeugdhulp nog verbeteren. Daarvoor worden er dus niet alleen 195 extra jobs gecreëerd, maar zijn er ook nog algemene maatregelen zoals een verhoging van het gemiddelde aantal opleidingsdagen en het recht op drie weken aaneensluitende vakantie. 

 

Financiering 

De totale kostprijs van deze maatregelen bedraagt zo’n 34,3 miljoen euro. Deze prijs wordt wel opgesplitst naargelang de soort maatregel. Zo wordt er ongeveer 22 miljoen euro voorzien om de koopkracht van het personeel te versterken en wordt er voor de kwaliteitsbevordering een bedrag van om en bij de 12 miljoen euro uitgetrokken.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.