115 miljoen extra: Vlaamse Regering investeert en hervormt in de kinderopvang

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In de sector van de kinderopvang zijn er grote noden. Daarom investeert de Vlaamse Regering bijkomend meer dan 100 miljoen euro in de kinderopvang. Het subsidietrappensysteem wordt vereenvoudigd en meer gelijkgesteld, met focus op betere arbeidsvoorwaarden en kwaliteit. De hervorming biedt ook meer kansen voor ouders voor wie de opvang vandaag te duur is. Vervangend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benjamin Dalle heeft daarover gisteren overleg gepleegd met de sector. 

“We hebben op basis van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie kinderopvang en Audit Vlaanderen een plan ‘kinderopvang, veilig en toekomstgericht’ opgesteld. Dat plan omvat investeringen en hervormingen op korte en lange termijn. We zien het als een noodzakelijke stap om samen werk te maken van een betere toekomst, in overleg met de sector.” - Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  

 

Een kinderopvang heeft zonder twijfel een bijzondere plaats in het leven van kinderen en hun ouders. Pedagogisch en sociaal is kinderopvang belangrijk om jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en sociale contacten op te bouwen. Het biedt ouders de mogelijkheid om actief aan de slag gaan en blijven op de arbeidsmarkt. De sector van de kinderopvang vraagt terecht om bijkomende financiële middelen. Ook daar is er is een tekort aan personeel, de arbeidsvoorwaarden zijn verschillend en de hoge inflatie zorgt ervoor dat veel organisaties in de sector het moeilijk krijgen.  

 

Betere arbeidsvoorwaarden  

Er zijn in Vlaanderen ruim 6.000 kinderopvanglocaties die op een verschillende manier georganiseerd en gefinancierd zijn. Dat vertaalt zich ook in verschillende ondersteuning- en arbeidsvoorwaarden. Het plan kinderopvang wil streven naar meer gelijkheid, zodat er betere kwaliteit en arbeidsvoorwaarden kunnen gelden. Daarom zijn niet alleen investeringen nodig, maar ook de nodige hervormingen om de toekomst van de kinderopvang veilig te stellen.  

De onkostenvergoeding voor onthaalouders (Sui Generis) wordt verder geïndexeerd. Alle onthaalouders komen ook in aanmerking voor de jobbonus. 

 

Hogere subsidies 

Opvanginitiatieven die erkend zijn en een basissubsidie krijgen, de zogenaamde trap 1-plaatsen, zullen hun subsidie met 50% zien toenemen. Dat moet deze initiatieven op korte termijn extra zuurstof geven. Dat zal al gebeuren vanaf begin 2023. Ook plaatsen zonder basissubsidie – de zogenaamde trap 0-plaatsen in de groepsopvang – kunnen deze basissubsidie opnieuw aanvragen. 

 

Extra plaatsen aan inkomenstarief 

We willen ook opnieuw de kans geven aan initiatieven die vandaag een vrije prijs hanteren om aan inkomenstarief te werken. Zo kunnen we ook hier extra plaatsen toegankelijk maken voor ouders die vandaag twijfelen om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt omdat de kinderopvang te duur is.  

 

In de loop van 2023 krijgen de plaatsen in trap 1 dan de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om plaatsen om te bouwen naar de hoogste subsidietrap, trap 2 A. Dat zal hen extra mogelijkheden geven om betere loon- en arbeidsvoorwaarden aan te bieden, hun pedagogische aanpak te verbeteren en personeel meer opleidings- en ondersteuningsmogelijkheden te geven.  

 

Met die beweging breidt de Vlaamse Regering meteen ook het aantal plaatsen aan inkomenstarief met zo’n 3000-tal plaatsen uit. 

 

Hervorming van subsidiemechanisme 

Naast de initiatieven met een basissubsidie zijn er vandaag al ongeveer 40.000 plaatsen in de kinderopvang waar ouders een eigen bijdrage betalen volgens hun inkomen. De verschillen die er in die categorie (trap 2) zijn, schakelen we nu gelijk. Op deze manier wordt één van de subsidietrappen – trap 2 B – afgeschaft. Elke plek aan inkomenstarief, zowel in de gezinsopvang als in de groepsopvang zal voortaan de hoogste subsidie krijgen.  

 

Voor deze investeringen en hervormingen wordt ongeveer 92 miljoen voorzien. Er zal ook in 15 miljoen voorzien worden voor uitbreidingen. Tegen het einde van de legislatuur zal de jaarlijkse totale investering ongeveer 850 miljoen euro bedragen, een toename van ongeveer 320 miljoen euro of ongeveer 60%, tegenover het begin van deze legislatuur. 

 

Versterking van Zorginspectie en Opgroeien 

Als we het vertrouwen in de sector willen herstellen, dan moeten we ook Opgroeien en Zorginspectie versterken. Dat is ook een vraag van de parlementaire onderzoekscommissie. Dat doen we in de eerste plaats door het klantenbeheer en de ondersteunende diensten die bij Opgroeien bezig zijn met kinderopvang te versterken. We maken ook werk van één centraal contactpunt voor alle klachten en meldingen.  

 

Ook Zorginspectie zal extra personeel aanwerven om intensiever te kunnen inspecteren. Om de kwaliteit van de kinderopvang te blijven garanderen, is ook een investering daar nodig. Ook voor de andere sectoren waar Zorginspectie inspecteert is (bv. ouderenzorg) komt er extra personeel.  

 

Tot slot gaan we de investering die we net voor de zomer gedaan hebben in een degelijk en performant IT-systeem ook verduurzamen. Hiervoor wordt in 470.000 euro per jaar voorzien, naast de 1,7 miljoen euro voor de uitbouw van een efficiënt en performant elektronisch dossierbeheer voor de opvolging van de kinderopvang.  

 

Toekomstplan 

 
Deze investeringen zijn een noodzakelijke stap om samen met de sector werk te maken van een toekomstvisie. Daar blijven we op inzetten. Er volgt ook overleg met de sector, de ouders, de voorzieningen en wetenschappers rond het aantal kinderen per begeleider. 

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.