Vlaamse Regering wil betere ventilatie stimuleren in welzijns- en zorgvoorzieningen

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering wil een betere ventilatiekwaliteit in welzijns- en  zorgvoorzieningen stimuleren. Eerder werd al in het kader van corona een kwaliteitskader bepaald voor de woonzorgcentra. Dit wordt nu uitgebreid naar de voorzieningen voor personen met een handicap, lokale dienstencentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en kinderopvanginitiatieven. Per sector wordt een kwaliteitsboek met tips, aanbevelingen en richtlijnen aangeboden. We stimuleren dat in elke voorziening een risicoanalyse gebeurt en een individueel ventilatieplan opgesteld en uitgevoerd wordt. 

“Ventileren en verluchten zijn belangrijk om de overdracht van virussen te beperken. De coronacrisis heeft des te meer het belang hiervan aangetoond. Omdat ramen openzetten vaak niet voldoende is en er ook aandacht moet zijn voor het comfort van bewoners en de energiekost, willen we voorzieningen voor kwetsbare personen helpen om voor  goede ventilatie te zorgen. Vorig jaar stelden we al een kwaliteitskader op voor de woonzorgcentra. Dit breiden we nu uit naar de voorzieningen voor personen met een handicap, de kinderopvang, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en lokale dienstencentra.”- Benjamin Dalle – Vervangend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

Eind vorig jaar besliste de Vlaamse Regering in het kader van de coronacrisis om een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra op te stellen om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. De Vlaamse regering besliste om dit uit te breiden naar 5 andere sectoren, met ruim 4.500 voorzieningen: de lokale dienstencentra, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor mensen met een handicap en de kinderopvang. Per sector wordt een kwaliteitskader uitgewerkt.  

 Elk kwaliteitskader bestaat uit 4 pijlers:  

  1. Een kwaliteitshandboekmet de richtlijnen per sector 
  2. Een risicoanalyseom de luchtkwaliteit binnen een voorziening te bepalen 
  3. Een ventilatieplan op maat van de voorziening 
  4. Een ventilatierapportter evaluatie 

 

Kwaliteitsboek met richtlijnen per sector 

Voor elk van de sectoren komt er een kwaliteitsboek dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van de sector. Zo ontvingen de uitbaters en de directies van de erkende woonzorgcentra in Vlaanderen begin oktober het kwaliteitsboek voor hun sector. 

Het document dient als hulp in het voorzien van goede ventilatie en verluchting. Er staan tips, achtergrondinformatie, concrete aanbevelingen en praktische richtlijnen in met aandacht voor het comfort van mensen en de impact op de energiekost. De kwaliteitsboeken worden uitgewerkt op basis van bestaande regelgeving en recente wetenschappelijke inzichten.  

 

Gratis ventilatiescan 

Het kwaliteitskader vraagt ook een risicoanalyse per voorziening. Zo’n risicoanalyse gebeurt op basis van CO2-metingen en zorgt ervoor dat zorginstellingen hun ventilatie op een proactieve wijze zelf in kaart kunnen brengen. Op die manier kan iedere voorziening een gericht plan van aanpak uitwerken. Wie een grondigere doorlichting van de ventilatieaanpak wil, kan een beroep doen op een aanvullende ventilatiescan. Deze scan is gratis en voorziet in een professionele doorlichting van de aanwezige ventilatievoorzieningen. Omdat ventilatie en energiebeleid een grote invloed hebben op elkaar, wordt dit als één geheel benaderd: een ventilatiescan zal steeds samengaan met een energiescan. Er worden hiervoor 4,8 miljoen euro relancemiddelen geïnvesteerd. 

 Ventilatieplan voor elke voorziening 

Op basis van het kwaliteitsboek en de risicoanalyse wordt per voorziening een ventilatieplan op maat opgesteld. Dit bevat de doelstellingen en een concreet plan van aanpak om de ventilatiekwaliteit te verbeteren.  

Tot slot zullen er in overleg met de sectoren afspraken gemaakt worden rond periodieke rapportering via een ventilatierapport. Die evaluatie geeft de sectoren, maar ook de individuele voorzieningen, de mogelijkheid om bij te sturen om continu aan een kwaliteitsverbetering werken.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.