Vlaanderen beslist over invulling Europees steunpakket in kader van voedselzekerheid

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits beslist om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om de uitvoering van een Europees steunpakket om de voedselzekerheid te vrijwaren en de weerbaarheid van de voedselsystemen te versterken. Vlaanderen krijgt 2,7 miljoen euro aan Europese middelen, minister Crevits trekt daarbovenop nog eens 5,5 miljoen euro Vlaamse middelen uit voor maatregelen die bijdragen aan de voedselzekerheid.

“Vandaag is er geen reden om voedingsproducten te hamsteren. Momenteel is er in de Europese Unie geen schaarste aan voedingsproducten en is er dus voor de consument geen reden tot paniek. Door de stijging van grondstoffenprijzen, zien land- en tuinbouwers echter veel kosten stijgen, wat de productie in de problemen kan brengen. De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen tot ondersteuning gedaan. Lidstaten of regio’s zoals Vlaanderen kunnen daar nog extra middelen aan toevoegen. Gezien de nijpende situatie, zal Vlaanderen dat ook maximaal doen in overleg met de landbouworganisaties.” – Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits

Land- en tuinbouw

Op 23 maart 2022 gaf de Europese Commissie groen licht voor een aantal steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector. Aanleiding is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Commissie maakt in totaal 500 miljoen euro vrij. Voor Vlaanderen gaat het om een bedrag van 2,7 miljoen euro. Vlaanderen kan die steun met 200% verhogen en zal dat ook doen. Dat betekent een totaalbedrag van meer dan 8 miljoen euro voor maatregelen die bijdragen tot de voedselzekerheid of de aanpak van verstoorde marktevenwichten voor activiteiten die te maken hebben met circulaire economie, efficiënt gebruik van grondstoffen of milieu- en klimaatvriendelijke productiemethodes. Minister Crevits zal nu in overleg met de landbouworganisaties bekijken waar de noden het hoogst zijn.

Voor dit jaar geeft de Europese Commissie lidstaten ook flexibiliteit om landbouwgrond maximaal in productie te nemen, het heel jaar rond. Vlaanderen zal hiervan gebruik maken, wel worden braakpercelen in groene bestemmingen van deze mogelijkheid uitgesloten.

Visserij 

Onze vissers varen nog altijd uit. De visprijzen liggen gemiddeld goed, maar toch wordt met verlies gewerkt door een stijging van de kosten.  De situatie wordt nauw gemonitord. Het is ook de absolute wens van de visserijsector om de aanvoer op peil te houden en de tewerkstelling te verzekeren. Minister Crevits zal met de sector bespreken welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Hiervoor is er een budget van 0,6 miljoen euro voorzien.

 

 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.