Vlaanderen beslist over invulling Europees steunpakket in kader van voedselzekerheid

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits beslist om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om de uitvoering van een Europees steunpakket om de voedselzekerheid te vrijwaren en de weerbaarheid van de voedselsystemen te versterken. Vlaanderen krijgt 2,7 miljoen euro aan Europese middelen, minister Crevits trekt daarbovenop nog eens 5,5 miljoen euro Vlaamse middelen uit voor maatregelen die bijdragen aan de voedselzekerheid.

“Vandaag is er geen reden om voedingsproducten te hamsteren. Momenteel is er in de Europese Unie geen schaarste aan voedingsproducten en is er dus voor de consument geen reden tot paniek. Door de stijging van grondstoffenprijzen, zien land- en tuinbouwers echter veel kosten stijgen, wat de productie in de problemen kan brengen. De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen tot ondersteuning gedaan. Lidstaten of regio’s zoals Vlaanderen kunnen daar nog extra middelen aan toevoegen. Gezien de nijpende situatie, zal Vlaanderen dat ook maximaal doen in overleg met de landbouworganisaties.” – Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits

Land- en tuinbouw

Op 23 maart 2022 gaf de Europese Commissie groen licht voor een aantal steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector. Aanleiding is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Commissie maakt in totaal 500 miljoen euro vrij. Voor Vlaanderen gaat het om een bedrag van 2,7 miljoen euro. Vlaanderen kan die steun met 200% verhogen en zal dat ook doen. Dat betekent een totaalbedrag van meer dan 8 miljoen euro voor maatregelen die bijdragen tot de voedselzekerheid of de aanpak van verstoorde marktevenwichten voor activiteiten die te maken hebben met circulaire economie, efficiënt gebruik van grondstoffen of milieu- en klimaatvriendelijke productiemethodes. Minister Crevits zal nu in overleg met de landbouworganisaties bekijken waar de noden het hoogst zijn.

Voor dit jaar geeft de Europese Commissie lidstaten ook flexibiliteit om landbouwgrond maximaal in productie te nemen, het heel jaar rond. Vlaanderen zal hiervan gebruik maken, wel worden braakpercelen in groene bestemmingen van deze mogelijkheid uitgesloten.

Visserij 

Onze vissers varen nog altijd uit. De visprijzen liggen gemiddeld goed, maar toch wordt met verlies gewerkt door een stijging van de kosten.  De situatie wordt nauw gemonitord. Het is ook de absolute wens van de visserijsector om de aanvoer op peil te houden en de tewerkstelling te verzekeren. Minister Crevits zal met de sector bespreken welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Hiervoor is er een budget van 0,6 miljoen euro voorzien.

 

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.