Vlaanderen beslist over invulling Europees steunpakket in kader van voedselzekerheid

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits beslist om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om de uitvoering van een Europees steunpakket om de voedselzekerheid te vrijwaren en de weerbaarheid van de voedselsystemen te versterken. Vlaanderen krijgt 2,7 miljoen euro aan Europese middelen, minister Crevits trekt daarbovenop nog eens 5,5 miljoen euro Vlaamse middelen uit voor maatregelen die bijdragen aan de voedselzekerheid.

“Vandaag is er geen reden om voedingsproducten te hamsteren. Momenteel is er in de Europese Unie geen schaarste aan voedingsproducten en is er dus voor de consument geen reden tot paniek. Door de stijging van grondstoffenprijzen, zien land- en tuinbouwers echter veel kosten stijgen, wat de productie in de problemen kan brengen. De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen tot ondersteuning gedaan. Lidstaten of regio’s zoals Vlaanderen kunnen daar nog extra middelen aan toevoegen. Gezien de nijpende situatie, zal Vlaanderen dat ook maximaal doen in overleg met de landbouworganisaties.” – Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits

Land- en tuinbouw

Op 23 maart 2022 gaf de Europese Commissie groen licht voor een aantal steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector. Aanleiding is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Commissie maakt in totaal 500 miljoen euro vrij. Voor Vlaanderen gaat het om een bedrag van 2,7 miljoen euro. Vlaanderen kan die steun met 200% verhogen en zal dat ook doen. Dat betekent een totaalbedrag van meer dan 8 miljoen euro voor maatregelen die bijdragen tot de voedselzekerheid of de aanpak van verstoorde marktevenwichten voor activiteiten die te maken hebben met circulaire economie, efficiënt gebruik van grondstoffen of milieu- en klimaatvriendelijke productiemethodes. Minister Crevits zal nu in overleg met de landbouworganisaties bekijken waar de noden het hoogst zijn.

Voor dit jaar geeft de Europese Commissie lidstaten ook flexibiliteit om landbouwgrond maximaal in productie te nemen, het heel jaar rond. Vlaanderen zal hiervan gebruik maken, wel worden braakpercelen in groene bestemmingen van deze mogelijkheid uitgesloten.

Visserij 

Onze vissers varen nog altijd uit. De visprijzen liggen gemiddeld goed, maar toch wordt met verlies gewerkt door een stijging van de kosten.  De situatie wordt nauw gemonitord. Het is ook de absolute wens van de visserijsector om de aanvoer op peil te houden en de tewerkstelling te verzekeren. Minister Crevits zal met de sector bespreken welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Hiervoor is er een budget van 0,6 miljoen euro voorzien.

 

 

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.