Vlaanderen: chiplab van de wereld

Publicatiedatum

Deel dit artikel

 Op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering beslist om te investeren in de uitbouw van de cleanroom-infrastructuur van imec.  De verdere uitbouw van de onderzoeksinfrastructuur is noodzakelijk voor imec om zijn globaal technologieleiderschap verder te bestendigen en sterke industriële hefbomen te creëren in Vlaanderen. Het belang van imec is niet te onderschatten, in de voorbije 10 jaar heeft imec 5 miljard euro economie toegevoegde waarde in Vlaanderen gecreëerd.

Vlaanderen is wereldtop in onderzoek naar nano-elektronica en digitale technologie. De cleanroom van imec is daarin het strategische fundament. Zonder de cleanroom-infrastructuur zou imec zijn brugrol tussen de academische wereld en de industrie niet kunnen spelen. Door imec hierin te ondersteunen, kan het zijn positie als toonaangevend onderzoekscentrum versterken en zetten we Vlaanderen als innovatieve kennisregio op de wereldkaart.” - Hilde Crevits  

 

Onderzoekscentrum imec ontwikkelt slimme oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Die oplossingen vertrekken steeds vanuit imecs kernactiviteit: het functioneel schalen van chiptechnologie zodat die kleiner, energiezuiniger, krachtiger en goedkoper worden. De cleanroom, essentieel om de industriële toepasbaarheid van de innovatieve concepten aan te tonen, vormt dan ook het kloppend hart van imec.

 

Imec is in zijn 37-jarig bestaan uitgegroeid tot dé wereldleider in onderzoek naar de volgende generaties chiptechnologieën. Rond imecs cleanroom werken grote internationale chipproducenten (zoals TSMC, Intel, Samsung,... ) en chip-systeembedrijven (zoals Qualcomm, Sony, Apple, Google...) samen met leveranciers van de meest geavanceerde chipproductietoestellen en materialen (ASML, JSR...) en met bedrijven uit diverse andere sectoren, die die geavanceerde chiptechnologie gebruiken voor essentiële innovaties (zoals Johnson & Johnson, Illumina,.. ).

 

5 miljard euro toegevoegde waarde op 10 jaar tijd

Imec realiseert vandaag de dag meer regionale impact dan ooit. De tweejaarlijkse impactstudie van onderzoeksbureau Idea Consult bewijst dat met duidelijke cijfers: in tien jaar tijd realiseerde imec bijna vijf miljard euro economische toegevoegde waarde in Vlaanderen en 2,5 miljard euro fiscale terugvloei naar Vlaamse en federale overheid. En ook Vlaamse bedrijven maken gebruik van de unieke onderzoeksinfrastuctuur van imec om koploper te worden in duurzame innovatie. De cleanroom van imec wordt bijvoorbeeld ingezet voor de ontwikkeling van toepassingen in de gezondheidszorg, zoals de snelle covid-19 ademtest die imec in samenwerking met UZ Leuven aan het ontwikkelen is, of de ontwikkeling van technologie voor duurzame energieopslag, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met VITO en verschillende industriële partners naar de ontwikkeling van innovatieve membraantechnologie en dunnere elektrodes om de efficiëntie van elektrolyse-technologie gevoelig op te drijven en de productie van groene waterstof competitief te maken.

 

Minister Crevits voorziet in 40 miljoen euro extra

Om zijn leidende rol als innovatiemotor te kunnen blijven waarmaken, zijn blijvende investeringen in de onderzoeksinfrastructuur nodig. Vijf jaar geleden investeerde de Vlaamse Overheid 100 miljoen euro om een nieuw gebouw in Leuven (FAB3) op te trekken, waarvan de eerste helft al werd voorzien van de nodige filtersystemen en klimatisatie-infrastructuur. Die investering zorgde voor een sterk multiplicatoreffect. Imec sloot verschillende meerjarige contracten af met belangrijke en strategische toestelleveranciers en heeft op dit ogenblik voor 900 miljoen euro aan de meest geavanceerde apparatuur in huis. Tegen eind 2022 zal imec op de grenzen van de huidige infrastructuur botsen. Om ook de tweede helft van het gebouw als cleanroom in gebruik te kunnen nemen moet die voorzien worden van alle infrastructuur zoals hoogtechnologische filter- en regelsystemen die de geavanceerde nanoschaalprocessen afschermen tegen stof en vibraties. De installatie van een warmtepomp zal sterk bijdragen tot de duurzaamheid van imecs infrastructuur. De Vlaamse Regering voorziet daarvoor nu in een kapitaalsverhoging van 40 miljoen euro.

 

“De uitbreiding van onze cleanroom zal ons in staat stellen nieuwe investeringen aan te trekken en de nieuwste apparatuur te installeren, waardoor onze cleanroom volledig state-of-the-art blijft en we onze rol als wereldleider in R&D kunnen blijven vervullen”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec. “Om Vlaanderen te positioneren in de huidige geopolitieke context is dat des te belangrijker. Door in te zetten op onze sterktes kunnen we uitdagingen omvormen tot opportuniteiten. Ik wil de Vlaamse Regering dan ook bedanken om ons te ondersteunen in de verdere uitbouw van onze unieke infrastructuur. Het zorgt ervoor dat we innovatie, talent en kapitaal vanuit de hele wereld naar Vlaanderen kunnen trekken. Via buitenlandse samenwerkingen kunnen we de meest geavanceerde technologieplatformen ter wereld opbouwen en die vervolgens inzetten in domeinen die voor Vlaanderen cruciaal zijn. Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat dit het meest effectieve model is om een maximale technologische impact te genereren in een kleine regio als Vlaanderen.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.