Vlaanderen is Europees koploper voor bestedingen in onderzoek en innovatie

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Uit de meest recente gegevens voor de investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) blijkt dat Vlaanderen zich in de top 5 van Europese landen of regio’s nestelt. Daarmee laten we landen als Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk achter ons. Over de afgelopen 10 jaar zien we een jaarlijkse stijging van de totale uitgaven voor O&O van 2,06% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2008 tot 2,92% van het bbp in 2018. In 2018 gaf Vlaanderen 7,9 miljard euro uit aan O&O. “De komende jaren zal innovatie nog belangrijker worden. Er komt 250 miljoen euro bij voor O&O-subsidies en we trekken ook 195 miljoen euro extra uit voor O&O-infrastructuur. Daarmee willen we eindelijk de 3% drempel overschrijden” zegt Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits.

In maart 2003 werd het Innovatiepact afgesloten, een overeenkomst om tegen 2020 minstens 3% van het bruto binnenlands product van Vlaanderen te spenderen aan Onderzoek & Ontwikkeling. Op 20 januari 2009 werd dat engagement herbevestigd in het Pact 2020.

Op basis van tussentijdse gegevens van 2018 voor de investeringen in O&O blijkt nu dat Vlaanderen goed scoort. De cijfers worden op twee manieren bekeken: alles wat gewestbevoegdheden betreft en alles wat gemeenschapsbevoegdheden betreft. in 2017 was het percentage investeringen in O&O ten opzichte van het bbp op gemeenschapsniveau 2,97%, dat is in 2018 gestegen tot 3,01%. Op gewestniveau zien we een gelijkaardige stijging van 2,89% in 2017 naar 2,92% in 2018. De 3% drempel is dus ook op gewestniveau in zicht. 

Daarmee bevindt Vlaanderen zich bij de Europese koplopers die zich tot doel hebben gesteld de Europese 3% norm voor O&O tegen 2020 te bereiken. Deze percentages houden in dat het Vlaams gewest in 2018 een totaalbedrag van 7,9 miljard euro besteedde aan O&O. 70% van de O&O-activiteiten vinden plaats in ondernemingen, terwijl 30% in de publieke sector (inclusief het hoger onderwijs) gebeurt. Deze verhouding blijft ongeveer constant. Dankzij deze inspanningen stelt het Vlaams gewest in 2018 bijna 54.000 voltijdse werknemers tewerk in O&O. Met deze resultaten bevestigt Vlaanderen haar positie als koploper in het Europese O&O landschap, en komt het in de buurt van toplanden als Duitsland, Denemarken en Zweden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Op 10 jaar tijd is heel wat gebeurd op vlak van Onderzoek & Ontwikkeling. In Vlaanderen hebben we tal van toponderzoekers en onderzoeksteams. Die steunen we ook volop en dat zie je aan de investeringen in O&O. In 2008 haalden we net de 2% drempel en in 2018 is de 3% drempel binnen handbereik. Met de verhoogde inspanningen die we de komende maanden en jaren zullen leveren, moet die drempel overschreven worden. Innovatie zal ook de sleutel zijn om sterker uit deze crisis te komen.”

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.