Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2026

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2026 vastgelegd. Dat gebeurt op basis van voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten. 

“Sinds de zesde staatshervorming kan de Vlaamse Gemeenschap een eigen planning maken binnen het federaal quotum voor Vlaanderen om het medisch aanbod voor patiënten beter af te stemmen op de specifieke noden. Daarbij worden studenten aangemoedigd om voor knelpuntspecialisaties te kiezen. Voor bepaalde beroepstitels is er nu aan overaanbod terwijl er voor anderen een tekort is (bv. huisartsen en kinder- en jeugdpsychiaters). De subquota hebben als doel de wachttijden voor patiënten te verlagen, de kwaliteit van de zorg te verhogen en overaanbod weg te werken.” Hilde Crevits

“Het is goed en belangrijk dat we hier met Vlaanderen onze eigen weg gaan. De jarenoude patstelling werd zo doorbroken. Nadat we de startquota voor artsen en tandartsen zelf hebben verhoogd en vastgelegd, doen we dat nu ook voor de subquota. Zo kunnen we eindelijk veel beter inspelen op de zorgnoden die we in Vlaanderen echt wel hebben” – Ben Weyts

De eerste en tweede kamer van de Vlaamse Planningscommissie heeft de opdracht om de subquota te adviseren voor de vervolgopleidingen voor artsen en tandartsen die deel uitmaken van het federale quotum. Met de subquota wil de Vlaamse Regering beter en gerichter inspelen op de zorgnoden. Dat gebeurt ook door een limiet te zetten op disciplines waar er potentieel een te grote instroom is.

Voor 2026 zijn maximumquota bepaald voor verschillende specialisaties voor artsen, waaronder:

Heelkunde

20

Gynaecologie-Verloskunde

19

Anesthesie-reanimatie

48

Pediatrie

20

Urologie

12

Fysische geneeskunde en revalidatie

11

Neurochirurgie

5

Voor de specialisaties waar er grote tekorten vastgesteld worden in Vlaanderen, namelijk huisartsgeneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie, worden dan weer geen maximumquota bepaald, om de instroom daar zo maximaal mogelijk te houden.

Voor de tandarts-specialisten is er het advies voor een maximumquota van 12 voor orthodontie van 5 voor paradontologie. Voor de richting algemeen tandarts wordt geen maximumquotum vastgelegd om de instroom zo groot mogelijk te houden.

De Vlaamse Planningscommissie adviseert om geen subquota op te leggen voor inwendige disciplines, maar beveelt wel om volgende maxima na te streven. Het is aan de decanen van de universiteiten om hier aan de slag mee te gaan.

Inwendige geneeskunde (algemeen)

45

Geriatrie

25

Volwassenpsychiatrie

47

Pathologische anatomie

9

Medische oncologie

10

Reumatologie

11

Klinische Biologie          

12

Cardiologie

15

Pneumologie

10

Gastro-enterologie

15

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.