Vlaanderen pakt vrouwelijke genitale verminking aan

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

In 2020 wonen zo’n 35.000 vrouwen en meisjes in België die besneden zijn of het risico lopen om besneden te worden. Ongeveer 16.500 van hen woonden in Vlaanderen. Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is dus niet alleen een probleem in Afrika, Azië of het Midden-Oosten, ook in Europese landen is het de realiteit. Vrouwelijke Genitale Verminking is een schending van de mensenrechten en sinds 2001 strafbaar in België. Wegens deze alarmerende cijfers is preventie is hoogstnoodzakelijk. Daarom gaat Vlaanderen vrouwelijke genitale verminking versterkt aanpakken, samen met GAMS België. GAMS België is een organisatie die aan de preventie, begeleiding en bescherming van meisjes en vrouwen werkt. Zij ontvangen hiervoor een subsidie van 200.000 euro.

“Het is essentieel om nieuwkomers in ons land te informeren en om aan preventie te doen. Op die manier voorkomen we dat deze praktijk in de toekomst wordt herhaald. Vrouwelijke genitale verminking kan namelijk leiden tot langdurige lichamelijke en mentale problemen. Toch zien we dat het voor veel gemeenschappen een onderdeel van hun cultuur is. Mensen kennen de zware gevolgen niet waardoor sensibilisering, bescherming en begeleiding meer dan op z’n plaats zijn. Door samen met de opgeleide vrijwilligers of ‘community voices’ van GAMS België een bewustmakingsprogramma op te starten, willen we de doelgroep zo veel mogelijk bereiken. Vlaanderen wil zo de strijd aangaan met vrouwelijke genitale verminking.” - Hilde Crevits  

 

"Het is ontzettend belangrijk om vrouwen getroffen door Vrouwelijke Genitale Verminking te begeleiden zodat ze hun levensweg leren vormgeven. Die geest van empowerment ligt ook aan de basis van het werk van GAMS." - Diariou Sow, voorzitster van GAMS België

 

GAMS België is een vzw en staat voor Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles féminines, wat in het Nederlands zoveel betekent als Groep voor de Afschaffing van Vrouwelijke Genitale Verminking. De multiculturele organisatie is sinds 1996 actief in België en werd opgericht door Khadidiatou Diallo. Zij is op 7-jarige leeftijd zelf besneden, werd uitgehuwelijkt op 12-jarige leeftijd en was moeder op 14-jarige leeftijd. Ze merkte bij haar aankomst in België op dat veel vrouwen dezelfde problemen daarrond hebben ervaren. Voor haar was het meer dan duidelijk dat er actie moest worden ondernomen. GAMS België organiseert vormingen voor professionals uit verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, asiel en juridische instanties, jeugdzorg, en onderwijs. Ze hebben bieden ondersteuning in heel het land. Ze openen een kantoor in Antwerpen en bieden permanenties aan in andere Vlaamse steden.

 

Samenwerking

Minister Crevits ziet in GAMS België de ideale partner om vrouwelijke genitale verminking aan te pakken en rekent op de organisatie voor de opleiding en coördinatie van vrijwilligers en professionals. Die vrijwilligers zullen worden ingezet in de vijf Vlaamse provincies en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bieden workshops aan in sociaal-culturele verenigingen. Via die workshops zullen 15 vrijwilligers hun eigen gemeenschap van herkomst sensibiliseren. Het is de bedoeling dat zij elk 150 personen bereiken. Op die manier worden in totaal 2.250 mensen betrokken bij de bewustmaking.

 

Onwetendheid

Vaak hebben mensen uit Afrikaanse of Aziatische gemeenschappen in ons land geen kennis over de mogelijke gevolgen van vrouwelijke genitale verminking. Dat het zowel lichamelijk als psychologisch een traumatische ervaring is, is veelal een taboe onderwerp. Er bestaat zelfs een risico dat gezinnen met meisjes een vakantie plannen naar hun land van herkomst om daar, vaak onder druk, een besnijdenis te laten uitvoeren. Daarom is het noodzakelijk om in geval van nood nog voor het vertrek in dialoog te gaan met de ouders en hen te helpen hun meisjes te beschermen. De juridische dienst van GAMS België ontwikkelde daarvoor een detectiemeter waarbij het risico op vrouwelijke genitale verminking wordt ingeschat. In functie van de risicograad worden er dan beschermende acties ondernomen.

 

‘Community voices’ zorgen voor verspreiding en versterking van de boodschap

Het werk van de vrijwilligers of ‘community voices’ zal ook na hun opdracht voor GAMS België een positief effect hebben. Zo zullen zij in hun privékringen meer vrijuit spreken over vrouwelijke genitale verminking, wat voor een verdere verspreiding en versterking van de boodschap zorgt. De vrijwilligers zullen het gesprek met hun gemeenschap blijven aangaan.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.