Vlaanderen pakt vrouwelijke genitale verminking aan

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

In 2020 wonen zo’n 35.000 vrouwen en meisjes in België die besneden zijn of het risico lopen om besneden te worden. Ongeveer 16.500 van hen woonden in Vlaanderen. Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is dus niet alleen een probleem in Afrika, Azië of het Midden-Oosten, ook in Europese landen is het de realiteit. Vrouwelijke Genitale Verminking is een schending van de mensenrechten en sinds 2001 strafbaar in België. Wegens deze alarmerende cijfers is preventie is hoogstnoodzakelijk. Daarom gaat Vlaanderen vrouwelijke genitale verminking versterkt aanpakken, samen met GAMS België. GAMS België is een organisatie die aan de preventie, begeleiding en bescherming van meisjes en vrouwen werkt. Zij ontvangen hiervoor een subsidie van 200.000 euro.

“Het is essentieel om nieuwkomers in ons land te informeren en om aan preventie te doen. Op die manier voorkomen we dat deze praktijk in de toekomst wordt herhaald. Vrouwelijke genitale verminking kan namelijk leiden tot langdurige lichamelijke en mentale problemen. Toch zien we dat het voor veel gemeenschappen een onderdeel van hun cultuur is. Mensen kennen de zware gevolgen niet waardoor sensibilisering, bescherming en begeleiding meer dan op z’n plaats zijn. Door samen met de opgeleide vrijwilligers of ‘community voices’ van GAMS België een bewustmakingsprogramma op te starten, willen we de doelgroep zo veel mogelijk bereiken. Vlaanderen wil zo de strijd aangaan met vrouwelijke genitale verminking.” - Hilde Crevits  

 

"Het is ontzettend belangrijk om vrouwen getroffen door Vrouwelijke Genitale Verminking te begeleiden zodat ze hun levensweg leren vormgeven. Die geest van empowerment ligt ook aan de basis van het werk van GAMS." - Diariou Sow, voorzitster van GAMS België

 

GAMS België is een vzw en staat voor Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles féminines, wat in het Nederlands zoveel betekent als Groep voor de Afschaffing van Vrouwelijke Genitale Verminking. De multiculturele organisatie is sinds 1996 actief in België en werd opgericht door Khadidiatou Diallo. Zij is op 7-jarige leeftijd zelf besneden, werd uitgehuwelijkt op 12-jarige leeftijd en was moeder op 14-jarige leeftijd. Ze merkte bij haar aankomst in België op dat veel vrouwen dezelfde problemen daarrond hebben ervaren. Voor haar was het meer dan duidelijk dat er actie moest worden ondernomen. GAMS België organiseert vormingen voor professionals uit verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, asiel en juridische instanties, jeugdzorg, en onderwijs. Ze hebben bieden ondersteuning in heel het land. Ze openen een kantoor in Antwerpen en bieden permanenties aan in andere Vlaamse steden.

 

Samenwerking

Minister Crevits ziet in GAMS België de ideale partner om vrouwelijke genitale verminking aan te pakken en rekent op de organisatie voor de opleiding en coördinatie van vrijwilligers en professionals. Die vrijwilligers zullen worden ingezet in de vijf Vlaamse provincies en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bieden workshops aan in sociaal-culturele verenigingen. Via die workshops zullen 15 vrijwilligers hun eigen gemeenschap van herkomst sensibiliseren. Het is de bedoeling dat zij elk 150 personen bereiken. Op die manier worden in totaal 2.250 mensen betrokken bij de bewustmaking.

 

Onwetendheid

Vaak hebben mensen uit Afrikaanse of Aziatische gemeenschappen in ons land geen kennis over de mogelijke gevolgen van vrouwelijke genitale verminking. Dat het zowel lichamelijk als psychologisch een traumatische ervaring is, is veelal een taboe onderwerp. Er bestaat zelfs een risico dat gezinnen met meisjes een vakantie plannen naar hun land van herkomst om daar, vaak onder druk, een besnijdenis te laten uitvoeren. Daarom is het noodzakelijk om in geval van nood nog voor het vertrek in dialoog te gaan met de ouders en hen te helpen hun meisjes te beschermen. De juridische dienst van GAMS België ontwikkelde daarvoor een detectiemeter waarbij het risico op vrouwelijke genitale verminking wordt ingeschat. In functie van de risicograad worden er dan beschermende acties ondernomen.

 

‘Community voices’ zorgen voor verspreiding en versterking van de boodschap

Het werk van de vrijwilligers of ‘community voices’ zal ook na hun opdracht voor GAMS België een positief effect hebben. Zo zullen zij in hun privékringen meer vrijuit spreken over vrouwelijke genitale verminking, wat voor een verdere verspreiding en versterking van de boodschap zorgt. De vrijwilligers zullen het gesprek met hun gemeenschap blijven aangaan.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.