Vlotter woon-werkverkeer voor fietsers en voetgangers dankzij nieuwe Krugerbrug

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De stad Antwerpen en de Vlaamse regering investeren samen in een nieuwe fiets- en voetgangersbrug die het centrum van Hoboken zal verbinden met de Hobokense Polder en het groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 915.000 euro vrij. Met de toekenning van de middelen wordt het licht op groen gezet voor de vervanging van de oude Krugerbrug. De nieuwe brug moet tegen eind 2022 in gebruik genomen kunnen worden.

Met de Vlaamse regering hebben we de ambitie om het vervoer de komende jaren te verduurzamen. We willen zoveel mogelijk mensen aansporen om zich te voet of met de fiets te verplaatsen. Met deze Europese middelen kunnen we in de stad Antwerpen deze ambitie extra kracht bijzetten. Bovendien maakt het de weg naar het werk voor de vele werknemers op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp een stuk aangenamer en vlotter. Als alles vlot verloopt, stappen en trappen er begin 2023 duizenden mensen over deze brug.” - Hilde Crevits  

De stad Antwerpen telt 648 km fietspaden op haar grondgebied en is volop bezig met de aanleg van nieuwe infrastructuur en aanpassing van bestaande infrastructuur voor het stijgend aantal fietsers. Daarbij werkte het stadsbestuur de afgelopen jaren meer dan 140 zogenaamde missing links weg. Eén van die missing links is de verbinding tussen het centrum van het district Hoboken en de Hobokense Polder en het groene industrieterrein Blue Gate Antwerp.

Krugerburg te oud en steil

Momenteel ligt er al een brug op dat traject: de Krugerbrug. De huidige Krugerbrug is echter versleten en voldoet niet aan de moderne visie op fietscomfort. Zo is de helling van de brug te steil. Daarom zal de oude Krugerbrug volledig afgebroken worden en een compleet nieuwe fietsers-en voetgangersbrug op de plek verrijzen.

De Antwerpse schepen voor mobiliteit Koen Kennis: ‘Als we willen dat meer mensen zich duurzaam gaan verplaatsen, moeten we hen veilige en comfortabele infrastructuur aanbieden. Dat is zeker het geval met de nieuwe Krugerbrug. Bij het ontwerp hielden we rekening met de wensen van zowel fietsers als wandelaars, de districten Hoboken en Antwerpen, Natuurpunt en de buurtbewoners.’ Het wordt bovendien een heel functionele brug, met grote meerwaarde voor zowel recreatief – als woon-werkfietsverkeer. Ze zal belangrijke fietsroutes verbinden, zoals de fietsostrade F13 die onder de oude brug loopt, het Ringfietspad en de fietspaden langs de Scheldekaaien.

Vleermuisbunker en nestkasten

De omliggende natuur wordt geïntegreerd bij de bouw van de brug. Zo maken een aantal ecologische ingrepen deel uit van het ontwerp: een vleermuisbunker wordt voorzien in de aanloophelling van de brug en in het landhoofd worden een aantal nestkasten gebouwd. Onder het fietspad, langs de kant van de Hobokense polder wordt een ‘ecoduiker’ voorzien, een verbinding voor water en kleine dieren onder de brug door.

Ook naast de brug wordt de omgeving mee aangepakt in het project. In totaal wordt een gebied van 600 m² heraangelegd als groene zit- en speelplek.

Met de recente goedkeuring van het ontwerp en de omgevingsvergunning kan de bouw van de nieuwe brug eind juni 2021 starten. Zonder tegenslag kan ze tegen eind 2022 in gebruik genomen worden.

Het project is een samenwerking tussen de spoorwegbeheerder Infrabel, de provincie Antwerpen en lokale en Vlaamse overheden. De stad Antwerpen coördineert het project en Europa financiert het project voor een groot stuk mee via EFRO-middelen op initiatief van minister Crevits. Voor Europa zijn duurzame stedelijke ontwikkeling en vergroening namelijk prioriteiten. Daardoor zullen in de toekomst duizenden fietsers en voetgangers zich op een duurzame en vlotte manier door Antwerpen kunnen verplaatsen.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.