Werkzoekendencijfers blijven in dalende lijn

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In november 2020 telde Vlaanderen 189.699 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 1.778 minder dan in oktober 2020 toen er nog 191.477 werkzoekenden waren. De werkzoekendencijfers blijven dus voorlopig in licht dalende lijn, al valt het nog af te wachten wat de gevolgen zullen zijn van de tweede lockdown die midden oktober aangekondigd werd. In vergelijking met november 2019 is er wel een stijging van het aantal werkzoekenden.  

Vlaanderen telde in november 2020 net geen 190.000 werkzoekenden. Het aantal werkzoekenden in november 2020 is daarmee gedaald ten opzichte van oktober 2020 toen het nog ging om 191.477 werkzoekenden. Daarmee wordt de dalende trend, die sinds september zichtbaar is, voortgezet. In vergelijking met november 2019, is dat wel nog steeds een stijging met 6,7% toen er 177.856 niet-werkende werkzoekenden waren. De werkloosheidsgraad ligt nu op 6,10%. Vorige maand was dat 6,15% en een jaar geleden 5,7%. De impact van de coronacrisis blijft dus voelbaar.

In vergelijking met november vorig jaar is er wel een stijging. In november 2020 zijn er 6,7% meer werkzoekenden dan november 2019. Die stijging is vooral merkbaar bij de hooggeschoolden (+10,8%) en middengeschoolden (+9,3%) en een sterke stijging bij de groep werkzoekenden die 1 tot 2 jaar zonder werk zitten (+19,5%). De cijfers stijgen ook bij de leeftijdscategorieën 25 tot 40-jarigen (+9,9%) en de 40 tot 55-jarigen (+9,3%). Bij de groep jonger dan 25 jaar is een lichte daling merkbaar (-0,2%).

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Ten opzichte van oktober 2020 waren er in november 1.788 minder werkzoekenden in Vlaanderen. Daarmee wordt de dalende lijn aangehouden. Het valt nu vooral nog af te wachten wat de gevolgen zullen zijn van de coronamaatregelen die aangekondigd werden midden oktober. Ondertussen blijft VDAB, in samenwerking met haar partners, paraat staan om onze werkzoekenden te begeleiden naar een goede job, opleiding of stage.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.