Werkzoekendencijfers blijven in dalende lijn

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In november 2020 telde Vlaanderen 189.699 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 1.778 minder dan in oktober 2020 toen er nog 191.477 werkzoekenden waren. De werkzoekendencijfers blijven dus voorlopig in licht dalende lijn, al valt het nog af te wachten wat de gevolgen zullen zijn van de tweede lockdown die midden oktober aangekondigd werd. In vergelijking met november 2019 is er wel een stijging van het aantal werkzoekenden.  

Vlaanderen telde in november 2020 net geen 190.000 werkzoekenden. Het aantal werkzoekenden in november 2020 is daarmee gedaald ten opzichte van oktober 2020 toen het nog ging om 191.477 werkzoekenden. Daarmee wordt de dalende trend, die sinds september zichtbaar is, voortgezet. In vergelijking met november 2019, is dat wel nog steeds een stijging met 6,7% toen er 177.856 niet-werkende werkzoekenden waren. De werkloosheidsgraad ligt nu op 6,10%. Vorige maand was dat 6,15% en een jaar geleden 5,7%. De impact van de coronacrisis blijft dus voelbaar.

In vergelijking met november vorig jaar is er wel een stijging. In november 2020 zijn er 6,7% meer werkzoekenden dan november 2019. Die stijging is vooral merkbaar bij de hooggeschoolden (+10,8%) en middengeschoolden (+9,3%) en een sterke stijging bij de groep werkzoekenden die 1 tot 2 jaar zonder werk zitten (+19,5%). De cijfers stijgen ook bij de leeftijdscategorieën 25 tot 40-jarigen (+9,9%) en de 40 tot 55-jarigen (+9,3%). Bij de groep jonger dan 25 jaar is een lichte daling merkbaar (-0,2%).

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Ten opzichte van oktober 2020 waren er in november 1.788 minder werkzoekenden in Vlaanderen. Daarmee wordt de dalende lijn aangehouden. Het valt nu vooral nog af te wachten wat de gevolgen zullen zijn van de coronamaatregelen die aangekondigd werden midden oktober. Ondertussen blijft VDAB, in samenwerking met haar partners, paraat staan om onze werkzoekenden te begeleiden naar een goede job, opleiding of stage.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.