Wij hebben u nodig!

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Onze arbeidsmarkt kreunt momenteel onder een gebrek aan arbeidskrachten. Er zijn weinig sectoren meer waar geen knelpuntberoepen te vinden zijn. Structurele factoren zoals de vergrijzing en een goed draaiende economie liggen aan de basis van die krapte, maar de hardnekkige coronacrisis maakt het probleem nog urgenter. Zo werden er in 2021 alleen al bij VDAB meer dan 360.000 vacatures gemeld, de helft meer dan in 2020. Daarbovenop vallen mensen ook uit door quarantaines of nood aan opvang voor de kinderen. We hebben bij het begin van de coronacrisis al samen met alle sociale partners een integraal actieplan uitgetekend onder het motto “Alle hens aan dek” om onze arbeidsmarkt te relanceren door meer mensen op te leiden, meer mensen naar de arbeidsmarkt te krijgen en meer mensen duurzaam aan het werk te houden. Want we hebben werkelijk alle handen, alle talenten nodig, willen we onze Vlaamse economie op koers houden.

Maar we moeten in deze uitzonderlijke tijden ook verder kijken dan de klassieke doelgroepen: werkzoekenden, niet-beroepsactieven, tijdelijk werklozen … Zo zijn er vandaag meer dan 270.000 studenten in ons Vlaamse hoger onderwijs. Zij geven op dit moment het beste van zichzelf om goede examenresultaten neer te zetten, maar binnenkort breekt er ook voor hen weer een welverdiende pauze aan, een pauze om even tot rust te komen, om er even tussenuit te knijpen met vrienden of, waarom niet, om de handen uit de mouwen te steken in een van de duizenden winkels, restaurants, bouwbedrijven, fabrieken … die dringend op zoek zijn naar extra talent? Om bij te springen bij hen waar de nood nu uiterst hoog is?

We lanceren daartoe een campagne in samenwerking met de VDAB. Want zo’n vakantiejob, maar evenzeer een weekendjob of een deeltijdse studentenjob tijdens het academiejaar, zorgt niet alleen voor de noodzakelijke zuurstof en ademruimte voor onze ondernemers. Het heeft ook voor de studenten zelf vele voordelen. Want hoewel een diploma natuurlijk de belangrijkste troef blijft voor een succesvolle loopbaan, is een diploma gecombineerd met wat werkervaring pas echt een ware booster voor je carrière. Het is de ideale manier om je eerste CV aan te vullen met gegeerde softskills en competenties. Last but not least, zorgt zo’n studentenjob uiteraard ook voor dat extra centje dat in elk studentenleven welkom is.

Uitzonderijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Ik roep mijn collega’s dan ook op mogelijke drempels voor studentenwerk zo veel mogelijk weg te werken, zeker al voor het eerste kwartaal van 2022 en zo snel mogelijk het akkoord van de sociale partners om het urencontingent dat vrijgesteld is van sociale bijdrage tijdelijk uit te breiden, uit te voeren. Onze studenten wil ik oproepen om tussen het studeren door eens naar de website van de VDAB te surfen (vdab.be/studentenjob) of die van onze uitzendbureaus, en in het spoor van veel van hun collega’s een keuze te maken uit het enorme aanbod aan studentenjobs. 

Zo maken jullie van jullie studententijd niet alleen de mooiste, maar ook de nuttigste tijd van je leven voor jezelf en voor de samenleving.

Hilde Crevits,

Vlaams vice-ministerpresident en minister van Werk, Economie en Landbouw

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.