Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf mogen breder rekruteren

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf kunnen voortaan ook Vlaamse financiering krijgen voor de aanwerving van medewerkers met een achtergrond buiten de klassieke zorgberoepen. Denk bijvoorbeeld aan filosofen, muziektherapeuten, masters in de lichamelijke opvoeding, masters in drama of dans en logistieke medewerkers in de zorg. Zo wil de Vlaamse Regering woonzorgcentra aanmoedigen om de zorg en de begeleiding van bewoners breder te organiseren, gezien de grote tekorten aan verpleegkundigen en zorgkundigen. De Vlaamse Regering heeft vorige week vrijdag op voorstel van vervangend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benjamin Dalle een reeks maatregelen definitief goedgekeurd.

“We nemen een historische stap voor de woonzorgcentra. Tot nu toe bakende de regelgeving eng af welke zorgdiploma’s konden meetellen voor financiering. We verbreden dit nu en creëren ademruimte binnen de zorgteams. Nieuwe collega’s met andere expertises en competenties komen ter versterking en kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het welbevinden van de bewoners. Zo kunnen logistieke medewerkers aangesteld worden die tegelijk ook taken uit handen nemen van de verpleegkundigen en zorgkundigen zodat die zich kunnen focussen op de zorg. Daarnaast kunnen er ook medewerkers met andere diploma’s tewerkgesteld worden. De woonzorgcentra kunnen ook tijdelijk zelfstandige verpleegkundigen of verpleegkundigen verbonden aan een andere zorgvoorziening in dienst nemen.” - Vervangend minister van Welzijn en Volksgezondheid Benjamin Dalle

 

Logistiek personeel

 Heel wat woonzorgcentra en centra voor kortverblijf zijn op zoek naar extra personeel. De werkdruk ligt hoog door het tekort aan personeel en de impact van COVID-19. In september waren er 3.520 openstaande vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen in Vlaanderen. Woonzorgcentra kunnen tot 15 procent bijkomend personeel aanwerven boven op de vaste personeelsnormen. De zorgsector is al langer vragende partij om met de financiering vanuit Vlaanderen logistieke medewerkers in dienst te mogen nemen. Die medewerkers kunnen huishoudelijke en ondersteunende taken overnemen. De mogelijkheid om logistieke medewerkers aan te werven wordt nu verankerd.

 

Verbreding “personeel voor reactivering”

Naast de meer klassieke paramedische beroepen zoals kinesist, logopedist, diëtist, ergotherapeut of psychologen kunnen er nu nog meer diploma’s meetellen in de basisfinanciering. Het gaat over een verbreding ter versterking van zorgkundigen, verpleegkundigen en paramedici. Zo kunnen woonzorgcentra bijvoorbeeld filosofen en theologen in de palliatieve zorg aanwerven. Of kiezen voor de meerwaarde van muziektherapie bij bewoners met depressieve gevoelens. Of de inzet van podologen in de voetzorg enz. Op vraag van de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra kunnen dus heel wat bijkomende graduaat-, bachelor- of masteropleidingen worden aangeworven. Dankzij deze uitbreiding komt er meer aandacht voor de woon- en de leefkwaliteit van de bewoners in de woonzorgcentra en kan er in een breder activiteitenaanbod worden voorzien, op maat van iedere bewoner.    

 

Tijdelijke aanwervingen verpleeg- en zorgkundigen

De financiering voor het aanwerven van verpleegkundigen en zorgkundigen met een ander type contract dan het klassieke ‘loontrekkende' kan met dit besluit tot midden volgend jaar. De woonzorgcentra mogen tijdelijk zelfstandige verpleegkundigen of verpleegkundigen verbonden aan een andere zorgvoorziening in dienst nemen. Dat geldt ook voor zelfstandige en interim zorgkundigen. Van de centra wordt wel verwacht dat ze gezien het tijdelijke karakter van deze maatregel zelf verder op zoek gaan naar eigen loontrekkend of statutair personeel.

Bovenstaande maatregelen maken deel uit van het VIA 6 akkoord tussen de Vlaamse Regering en de sociale maatregelen. Voor de residentiële ouderenzorg werd er 146 miljoen euro vrijgemaakt voor de bijkomende tewerkstelling.

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.