Zo’n 20.000 mensen in woonzorgcentra krijgen hoger maandelijks zorgbudget

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vanaf 1 april 2023 krijgen zo’n 20.000 bewoners in woonzorgcentra een hoger maandelijks zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dit is een belangrijke sociale maatregel die Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits doorvoert voor de meest kwetsbare ouderen met een laag inkomen. Het gaat over een gemiddelde stijging van het zorgbudget met 125 euro per maand. Voor de bewoners met de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) stijgt het zorgbudget gemiddeld met 214 euro per maand. De bewoners, die nu al recht hebben op het zorgbudget voor ouderen, zullen automatisch het hoger bedrag ontvangen. Zij hoeven dus geen nieuwe aanvraag in te dienen. 

"De betaalbaarheid van de woonzorgcentra staat hoog op de agenda. Vandaag nemen we een extra belangrijke sociale maatregel voor de financieel meest kwetsbare ouderen in een woonzorgcentrum. Met de Vlaamse Sociale Bescherming investeren we zo ongeveer 31 miljoen euro extra per jaar in die betaalbaarheid voor heel veel mensen. Sinds begin dit jaar verhoogden we al het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro naar 135 euro per maand, dat elke bewoner sowieso los van zijn inkomen krijgt.” Hilde Crevits

De Vlaamse Sociale Bescherming betaalt verschillende zorgbudgetten uit aan personen met langdurige zorgnoden. Eén van die zorgbudgetten is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood in woonzorgcentra. Het gaat om een maandelijks budget voor 65’+ers met een beperkt inkomen. Dat is een cashbudget dat zij vrij kunnen besteden. Het bedrag hangt af van hoeveel zorg iemand nodig heeft, de gezinssamenstelling en het inkomen. Ook het vermogen wordt in rekening gebracht in de definitie van het inkomensbegrip. Voor de bewoners, die nu al recht hebben op dit zorgbudget, betekent dat dat zij gemiddeld 125 euro of 214 euro zorgbudget extra per maand zullen krijgen.  

 

Hoogste zorgcategorie met hoogste zorgbudget voor bewoners van woonzorgcentrum

Wanneer vandaag iemand een zorgbudget voor ouderen aanvraagt, wordt zijn of haar zorgbehoevendheid bekeken aan de hand van de zogeheten “medisch-sociale schaal”. Op basis van die schaal komt de persoon in 1 van 5 zorgcategorieën terecht. Hoe groter de zorgbehoefte, hoe hoger de zorgcategorie en hoe hoger het maandelijkse zorgbudget voor ouderen. 

Vanaf 1 april worden de bewoners met grote zorgnoden en een laag inkomen automatisch in de hoogste zorgcategorieën 4 en 5 geplaatst:

  • Zorgcategorie 4 betekent dat zij een zorgbudget tot 556 euro per maand kunnen krijgen. 
  • De financieel meest kwetsbare bewoners, die een inkomensgarantie voor ouderen hebben, worden automatisch in zorgcategorie 5 geplaatst. Ook ouderen die vandaag al recht hebben op categorie 5, blijven dat recht behouden. Zorgcategorie 5 komt overeen met een zorgbudget van maximaal 683 euro per maand. 

De huidige en toekomstige bewoners van woonzorgcentra, die al recht hebben op een zorgbudget voor ouderen, klimmen automatisch naar de hogere zorgcategorieën, en krijgen dus ook een hoger zorgbudget. Zij hoeven zelf niets te doen.

Zo’n 20.000 bewoners gaan er meteen op vooruit

Concreet gaat het op 1 april 2023 om:

  • Bijna 18.000 bewoners van woonzorgcentra die van een lagere zorgcategorie omhoog gaan naar categorie 4. Zij gaan er minstens 84 euro per maand op vooruit en gemiddeld 125 euro per maand. 
  • Ongeveer 2.400 personen bewoners met een inkomensgarantie krijgen een categorie 5 en gaan er gemiddeld 214 euro per maand op vooruit.  

Ouderen met een lage financiële draagkracht, die op vandaag nog géén zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen, moeten wel online een aanvraag indienen. Dit kan vanaf 1 april via www.vlaamsesocialebescherming.be. Zij kunnen daarvoor ook terecht bij de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds, het OCMW of de maatschappelijk werker van je gemeente. Voor hen gebeurt de toekenning niet automatisch. 

Nieuws

Minister Hilde Crevits kent investeringssteun toe voor lokaal dienstencentrum in Zonnebeke

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 756.000 euro voor de verbouwing van Villa Zonnedaele tot een lokaal dienstencentrum in Zonnebeke. Dat landhuis dateert van 1933 en ligt in het mooie kasteelpark. Na de verbouwing zal iedereen er welkom zijn en kan er meer buurgericht gewerkt worden.

Minister Crevits investeert verder in preventie rond cocaïne

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bindt de strijd tegen cocaïne verder aan op het vlak van preventief gezondheidsbeleid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs krijgt middelen om op maat gerichte acties te lanceren en zo risicogroepen beter te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn.

Vlaanderen maakt prioriteit van een gezonder milieu en leefomgeving

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond milieugezondheidszorg. Het doel is om tegen 2030 de gevolgen van een aantal omgevingsfactoren op onze gezondheid terug te dringen. Tegelijk lanceert de minister samen met het Departement Zorg een eerste Klimaatgezondheidsplan. Het plan is een antwoord op de internationale vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie om meer aandacht te hebben voor de gevolgen van het klimaat op de gezondheid. Het plan brengt een boodschap van hoop. We bereiden ons voor op de uitdagingen door samen te werken aan een klimaatgezonde toekomst.