Zuurstof voor ondernemers

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een herstartlening voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten. Daarnaast wordt het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind april 2021. Tot slot werd ook het globalisatiemechanisme definitief goedgekeurd. Op die manier wil minister Crevits ondernemingen de nodige zuurstof geven voor de komende maanden.  

“Bijna een jaar na de start van de eerste lockdown zitten veel ondernemingen nog steeds in moeilijke omstandigheden. Er zijn nog steeds duizenden ondernemingen verplicht gesloten en duizenden anderen hebben zwaar omzetverlies. Om de opstart of de bevoorrading en het vernieuwen van collecties te kunnen betalen, stellen we nu de herstartlening voor. Een lening met 1% rente op 2 of 3 jaar om die zware inspanningen te kunnen leveren. Daarnaast verlengen we het Vlaams beschermingsmechanisme tot minstens eind april. We willen onze ondernemers de nodig financiële zuurstof geven om die moeilijke maanden door te komen. ” - Hilde Crevits  

 

Herstartlening

Meer dan 6 op de 10 ondernemingen in de non-food sector en 8 op de 10 ondernemingen in de horeca heeft nood aan extra liquiditeit om voorraden aan te kopen in het voorjaar 2021. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de modesector die door een tegenvallende soldenperiode onvoldoende kapitaal hebben om de nieuwe collectie aan te kopen. Ook de horecasector zal bij een heropening grote kosten hebben om nieuwe voorraden in te slaan. Leveranciers zijn minder geneigd om betalingsuitstel te geven omdat het ook voor hen moeilijke maanden zijn.

 

Daarom stelt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de herstartlening voor. Dat is een lening met 1% rente die afhankelijk van de hoogte van het geleende bedrag op 2 of 3 jaar loopt. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. De minimumlening is 10.000 euro. Voor leningen tot 50.000 euro kan het te ontlenen bedrag maximaal 80% van de aankopen voor herstart bedragen en is de looptijd 24 maanden. Voor leningen van meer dan 50.000 euro kan het te ontlenen bedrag maximaal de helft van de aankopen voor herstart bedragen en is de looptijd 36 maanden. Er zijn nog een aantal voorwaarden aan verbonden, zo komen enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis in aanmerking.

 

Verlenging Vlaams beschermingsmechanisme

Ondertussen blijven veel ondernemingen verplicht gesloten of hebben ze een zwaar omzetverlies. Op voorstel van minister Crevits heeft de Vlaamse regering dan ook het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot minstens eind april 2021. Door de lange sluiting wordt het voor veel ondernemers, in het bijzonder in horeca en eventsector, stilaan heel moeilijk, de reserves raken steeds verder uitgeput en het gevaar op faillissementen wordt groter. Daarom blijven we die ondernemingen ondersteunen. Als referentieperiode wordt uiteraard niet naar 2020 gekeken, maar wel naar 2019.

 

Globalisatiemechanisme definitief goedgekeurd

Het globalisatiemechanisme voor ondernemingen die in 2020 tijdens de laatste drie kwartalen zware omzetdalingen hebben gekend, wordt definitief goedgekeurd. De maatregel werd op 19 februari 2021 ook goedgekeurd door de Europese Commissie.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.