Zuurstof voor ondernemers

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een herstartlening voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten. Daarnaast wordt het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind april 2021. Tot slot werd ook het globalisatiemechanisme definitief goedgekeurd. Op die manier wil minister Crevits ondernemingen de nodige zuurstof geven voor de komende maanden.  

“Bijna een jaar na de start van de eerste lockdown zitten veel ondernemingen nog steeds in moeilijke omstandigheden. Er zijn nog steeds duizenden ondernemingen verplicht gesloten en duizenden anderen hebben zwaar omzetverlies. Om de opstart of de bevoorrading en het vernieuwen van collecties te kunnen betalen, stellen we nu de herstartlening voor. Een lening met 1% rente op 2 of 3 jaar om die zware inspanningen te kunnen leveren. Daarnaast verlengen we het Vlaams beschermingsmechanisme tot minstens eind april. We willen onze ondernemers de nodig financiële zuurstof geven om die moeilijke maanden door te komen. ” - Hilde Crevits  

 

Herstartlening

Meer dan 6 op de 10 ondernemingen in de non-food sector en 8 op de 10 ondernemingen in de horeca heeft nood aan extra liquiditeit om voorraden aan te kopen in het voorjaar 2021. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de modesector die door een tegenvallende soldenperiode onvoldoende kapitaal hebben om de nieuwe collectie aan te kopen. Ook de horecasector zal bij een heropening grote kosten hebben om nieuwe voorraden in te slaan. Leveranciers zijn minder geneigd om betalingsuitstel te geven omdat het ook voor hen moeilijke maanden zijn.

 

Daarom stelt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de herstartlening voor. Dat is een lening met 1% rente die afhankelijk van de hoogte van het geleende bedrag op 2 of 3 jaar loopt. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. De minimumlening is 10.000 euro. Voor leningen tot 50.000 euro kan het te ontlenen bedrag maximaal 80% van de aankopen voor herstart bedragen en is de looptijd 24 maanden. Voor leningen van meer dan 50.000 euro kan het te ontlenen bedrag maximaal de helft van de aankopen voor herstart bedragen en is de looptijd 36 maanden. Er zijn nog een aantal voorwaarden aan verbonden, zo komen enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis in aanmerking.

 

Verlenging Vlaams beschermingsmechanisme

Ondertussen blijven veel ondernemingen verplicht gesloten of hebben ze een zwaar omzetverlies. Op voorstel van minister Crevits heeft de Vlaamse regering dan ook het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot minstens eind april 2021. Door de lange sluiting wordt het voor veel ondernemers, in het bijzonder in horeca en eventsector, stilaan heel moeilijk, de reserves raken steeds verder uitgeput en het gevaar op faillissementen wordt groter. Daarom blijven we die ondernemingen ondersteunen. Als referentieperiode wordt uiteraard niet naar 2020 gekeken, maar wel naar 2019.

 

Globalisatiemechanisme definitief goedgekeurd

Het globalisatiemechanisme voor ondernemingen die in 2020 tijdens de laatste drie kwartalen zware omzetdalingen hebben gekend, wordt definitief goedgekeurd. De maatregel werd op 19 februari 2021 ook goedgekeurd door de Europese Commissie.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.