Akkoord over visquota: meer kabeljauw en wijting volgend jaar, minder tong en pladijs

Publicatiedatum

Tags

Visserij

Deel dit artikel

Elk jaar in december wordt er op Europees niveau beslist hoeveel vis de verschillende lidstaten het volgende jaar in de verschillende zeegebieden mogen opvissen. Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits heeft de onderhandelingen geleid voor België, er werd dinsdagochtend vroeg een akkoord bereikt. Tijdens deze Raad werd ook een princiepsakkoord met het Verenigd Koninkrijk bereikt over de vangstmogelijkheden in 2023. Dit geeft de Belgische visserijsector meer zekerheid over de vangstrechten van 2023. Op basis van de wetenschappelijke adviezen zullen onze vissers volgend jaar meer kabeljauw en wijting in de Noordzee kunnen vissen, maar minder pladijs en tong in de westelijke wateren.  

“Het waren moeilijke onderhandelingen, zeker omdat onze Belgische vissers sinds het verlies van vangstrechten als gevolg van de Brexit weinig toegang hebben tot alternatieve visgronden. Daarom was het behouden van de leefbaarheid van de vloot mijn prioriteit tijdens deze Europese ministerraad. De socio-economische impact is groot voor onze visserijsector wegens de daling van de vangstmogelijkheden voor tong en pladijs na Brexit. De Europese Commissie zal de komende maanden op mijn expliciete vraag inzetten op het versterken van de ruilmogelijkheden met het Verenigd Koninkrijk. Ook zal de Commissie nagaan hoe de leefbaarheid van de Belgische vloot kan gegarandeerd worden via steunmaatregelen. Maar we hebben zeker voldoende vangstmogelijkheden zodat ieder nog een lekkere tong, pladijs of rog kan eten.” – Vlaams minister van Visserij, Hilde Crevits 

Meer kabeljauw, minder tong 

Voor de Belgische visserijsector zijn de vangstrechten voor tong heel belangrijk.  In het Bristolkanaal mag evenveel opgevist worden als in  2022. Ook de mogelijkheden voor roggen in de Noordzee blijven op peil. De vangstrechten voor kabeljauw in de Noordzee stijgen. Ook de mogelijkheden voor schelvis en wijting in de Noordzee nemen volgend jaar toe, net als voor zeeduivel in de westelijke wateren en tong in de golf van Biskaje. Tot grote ontgoocheling van onze vissers kan er wel minder pladijs in het Bristol kanaal gevist kunnen worden en ook voor tong in de Ierse zee en in het westelijk deel van het Kanaal nemen de mogelijkheden af. 

 

Wetenschappelijke onderbouwing 

Om de visbestanden zoveel mogelijk op een duurzaam niveau te houden wordt er rekening gehouden met wetenschappelijke adviezen. Bij visserij op een duurzame wijze wordt er niet meer opgevist dan het bestand aankan om op peil te blijven. De Belgische vissers werken actief mee aan de gegevensverzameling die nodig is voor de opmaak van de wetenschappelijke adviezen onder begeleiding van de Rederscentrale en het wetenschappelijk team van het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingonderzoek (ILVO). 

 

Verenigd Koninkrijk en Noorwegen 

Sinds de Brexit een feit werd, worden de vangstrechten voor Europese vissers ook vastgelegd in bilaterale en trilaterale akkoord met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Bij aanvang van de Raad op zondag 10 december was er nog geen volledig akkoord met deze twee landen over de vangstmogelijkheden van de gemeenschappelijke beheerde visbestanden. De onderhandelingen met Noorwegen worden later in december verder gezet. België blijft hier pleiten voor het heropenen van de Noorse wateren voor de Belgische vloot, aangezien deze zone post-Brexit potentieel een interessant visgebied kan worden.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.