Akkoord over visquota: meer kabeljauw en wijting volgend jaar, minder tong en pladijs

Publicatiedatum

Tags

Visserij

Deel dit artikel

Elk jaar in december wordt er op Europees niveau beslist hoeveel vis de verschillende lidstaten het volgende jaar in de verschillende zeegebieden mogen opvissen. Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits heeft de onderhandelingen geleid voor België, er werd dinsdagochtend vroeg een akkoord bereikt. Tijdens deze Raad werd ook een princiepsakkoord met het Verenigd Koninkrijk bereikt over de vangstmogelijkheden in 2023. Dit geeft de Belgische visserijsector meer zekerheid over de vangstrechten van 2023. Op basis van de wetenschappelijke adviezen zullen onze vissers volgend jaar meer kabeljauw en wijting in de Noordzee kunnen vissen, maar minder pladijs en tong in de westelijke wateren.  

“Het waren moeilijke onderhandelingen, zeker omdat onze Belgische vissers sinds het verlies van vangstrechten als gevolg van de Brexit weinig toegang hebben tot alternatieve visgronden. Daarom was het behouden van de leefbaarheid van de vloot mijn prioriteit tijdens deze Europese ministerraad. De socio-economische impact is groot voor onze visserijsector wegens de daling van de vangstmogelijkheden voor tong en pladijs na Brexit. De Europese Commissie zal de komende maanden op mijn expliciete vraag inzetten op het versterken van de ruilmogelijkheden met het Verenigd Koninkrijk. Ook zal de Commissie nagaan hoe de leefbaarheid van de Belgische vloot kan gegarandeerd worden via steunmaatregelen. Maar we hebben zeker voldoende vangstmogelijkheden zodat ieder nog een lekkere tong, pladijs of rog kan eten.” – Vlaams minister van Visserij, Hilde Crevits 

Meer kabeljauw, minder tong 

Voor de Belgische visserijsector zijn de vangstrechten voor tong heel belangrijk.  In het Bristolkanaal mag evenveel opgevist worden als in  2022. Ook de mogelijkheden voor roggen in de Noordzee blijven op peil. De vangstrechten voor kabeljauw in de Noordzee stijgen. Ook de mogelijkheden voor schelvis en wijting in de Noordzee nemen volgend jaar toe, net als voor zeeduivel in de westelijke wateren en tong in de golf van Biskaje. Tot grote ontgoocheling van onze vissers kan er wel minder pladijs in het Bristol kanaal gevist kunnen worden en ook voor tong in de Ierse zee en in het westelijk deel van het Kanaal nemen de mogelijkheden af. 

 

Wetenschappelijke onderbouwing 

Om de visbestanden zoveel mogelijk op een duurzaam niveau te houden wordt er rekening gehouden met wetenschappelijke adviezen. Bij visserij op een duurzame wijze wordt er niet meer opgevist dan het bestand aankan om op peil te blijven. De Belgische vissers werken actief mee aan de gegevensverzameling die nodig is voor de opmaak van de wetenschappelijke adviezen onder begeleiding van de Rederscentrale en het wetenschappelijk team van het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingonderzoek (ILVO). 

 

Verenigd Koninkrijk en Noorwegen 

Sinds de Brexit een feit werd, worden de vangstrechten voor Europese vissers ook vastgelegd in bilaterale en trilaterale akkoord met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Bij aanvang van de Raad op zondag 10 december was er nog geen volledig akkoord met deze twee landen over de vangstmogelijkheden van de gemeenschappelijke beheerde visbestanden. De onderhandelingen met Noorwegen worden later in december verder gezet. België blijft hier pleiten voor het heropenen van de Noorse wateren voor de Belgische vloot, aangezien deze zone post-Brexit potentieel een interessant visgebied kan worden.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.