Belgische vissers zullen meer tong mogen vangen in Ierse Zee

Publicatiedatum

Tags

Visserij

Deel dit artikel

Er is hoopvol nieuws voor de Belgische vissers. Het ziet er naar uit dat ze nog dit jaar meer tong zullen kunnen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat vandaag is verschenen, blijkt dat het tongbestand daar opmerkelijk beter is dan eerst werd aangenomen. Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits dringt er al langer op aan om de quota te bepalen op basis van recente wetenschappelijke gegevens en meetmodellen en pleit ervoor dat deze manier van werken voortaan overal wordt toegepast.

“In december 2023 en tijdens ons huidig Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie hebben we er herhaaldelijk op aangedrongen om de vangstquota te bepalen op basis van recente wetenschappelijke cijfers en nieuwe meetmodellen. Ik kreeg signalen van onze vissers dat het wetenschappelijk advies voor tong in de Ierse Zee niet de realiteit op zee weerspiegelt en dat wordt nu ook wetenschappelijk onderbouwd. Dit toont aan hoe belangrijk het is dat vissers, wetenschappers en onderzoeksinstellingen zoals ILVO samenwerken om visbestanden goed te monitoren en vangsten af te stemmen op de huidige situatie. Op mijn vraag werd dan ook in december 2023 de mogelijkheid opgenomen voor een vroegtijdige herziening. Daarom leggen we nu een voorstel op tafel om vanaf juli meer tong in de Ierse Zee te kunnen vangen, het gaat zelfs om een hoger quotum dan vorig jaar. Toen ging het om 270 ton, nu kan het naar 281 ton gaan. Aan de vissers die het na de Brexit en met de gestegen brandstofprijzen moeilijk hebben, zal dit opnieuw zuurstof geven. Voor mij is het belangrijk om voortaan deze weg te volgen en de quota vast te leggen op basis van meer recente observaties en gegevens.” - Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits

De vangstquota worden jaarlijks vastgelegd. Dat gebeurt telkens op het einde van het jaar. Voor elke zee wordt per soort bepaald hoeveel vis er mag worden gevangen. De Belgische vissers mochten zo in 2023 in de Ierse Zee 270 ton tong ophalen. Via ruil met andere lidstaten staten steeg het quotum dat ze konden opvissen naar 421 ton. In december vorig jaar kregen ze echter te horen dat het wetenschappelijk advies voor 2024 een nulvangst voor tong was. Na onderhandelen mocht er uiteindelijk toch 62 ton tong gevangen worden. Tong is voor de Belgische vissers een belangrijke doelsoort en zonder dit tongquotum konden ook geen roggen, pladijs, zeeduivel, tarbot en griet opgehaald worden.

Vandaag staat in een nieuw wetenschappelijk advies dat er dus meer tong in de Ierse Zee aanwezig is dan werd aangenomen.  Voor onze Belgische vissers betekent dit dat ze dit jaar 281 ton zouden kunnen ophalen in plaats van 62 ton. En er zijn opnieuw kansen om zoals vorig jaar dit quotum voor tong nog te verhogen door ruil met andere landen. Op basis van deze nieuwe gegevens vraagt Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits aan de Europese Commissie om dit meteen te finaliseren met het Verenigd Koninkrijk, deze verhoging kan dan ingaan vanaf juli.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.