12,5 miljoen euro om minstens 2.500 jongeren zonder diploma en job aan het werk te krijgen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits voorziet in 12,5 miljoen euro om de komende 2 jaar minstens 2.500 jongeren zonder diploma en job aan het werk te krijgen. Meer dan 10% van de jongeren, in steden zoals Antwerpen zelfs 20%, verlaat de schoolbanken zonder diploma, terwijl een diploma een hefboom is voor een sterke loopbaanstart. Ook deze jongeren hebben nog een hele loopbaan voor zich. Het is belangrijk dat we hen met degelijke begeleiding aan een job helpen en investeren in hun loopbaan.

De komende jaren wil de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits samen met de sociale partners 120.000 extra Vlamingen aan de slag. De focus ligt daarbij onder anderen op jongeren die niet in een opleiding zitten en geen werk hebben (NEET-jongeren). Er zijn in Vlaanderen naar schatting ongeveer 56.000 NEET-jongeren. Daarvan is ongeveer 40% gekend bij VDAB. Sinds vorige legislatuur worden gegevens van jongeren zonder diploma uitgewisseld tussen VDAB en onderwijs. Daardoor krijgt VDAB een duidelijker beeld over wie er nog niet wordt bereikt. Voor de komende 2 jaar wordt nu voorzien in 12,5 miljoen euro om die jongeren aan een job te helpen. Concreet zullen in die 2 jaar minstens 2.500 jongeren door VDAB en haar partners intens begeleiding krijgen.

Om hen te bereiken is een 4 ledige strategie nodig:

  1. DETECTEREN. Deze jongeren zijn vaak niet zomaar te vinden. Bij VDAB is van de totale geschatte groep van 56.000 jongeren rond de 40% gekend. Positief is daarom dat sinds de vorige legislatuur er een betere data-uitwisseling is tussen de databanken van VDAB en Onderwijs, zodanig dat er zicht is op de groep jongeren die zonder diploma de school verlaat.
  2. CONTACTEREN. Het gaat over een groep die werken en werkloosheid snel met elkaar afwisselt en die dus een weinig stabiele loopbaan opbouwt. Er zijn bij VDAB en haar partners specifieke consulenten om deze jongeren te contacteren, maar vooral zullen we beroep doen op laagdrempelige organisaties lokaal om jongeren te vinden en aan te spreken. Dat kan bijvoorbeeld via vrijetijdsorganisaties.
  3. BEGELEIDEN. We voorzien nu in 12,5 miljoen euro om de komende 2 jaar minstens 2.500 jongeren naar een job te begeleiden. 40% daarvan komt van het Europees Sociaal Fonds, de overige 60% is Vlaamse cofinanciering. Ook hiervoor zullen we beroep doen op gespecialiseerde partners om deze jongeren intensief te begeleiden, te werken aan attitudes en specifieke competenties.
  4. AANWERVEN. Een werkgever die een kortgeschoolde jongere aanwerft krijgt gedurende 8 kwartalen doelgroepkorting.

Het is belangrijk dat we lokaal en regionaal sterke partnerschappen kunnen samenstellen om dit noodzakelijk maatwerk, gaande van detectie tot bemiddeling in de onderneming, samen met VDAB te kunnen realiseren.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “We willen de komende jaren 120.000 extra Vlamingen aan de slag krijgen. Een van de groepen waarop we zullen focussen zijn de jongeren die niet in een opleiding zitten en geen job hebben. De meeste van de jongeren hebben ook geen diploma, maar hebben wel nog een hele loopbaan voor zich. Daarom maken we 12,5 miljoen euro vrij om de komende 2 jaar minstens 2.500 van die jongeren intensief te begeleiden naar een job. Hierbij doen we ook beroep op Europese middelen.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.