16 opleidingen uitgesloten van de kmo-portefeuille

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf 1 juli 2020 worden 16 opleidingen en diensten niet langer gesubsidieerd via de kmo-portefeuille omdat ze niet bijdragen tot de groei of de transformatie van bedrijven in Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist. Het gaat bijvoorbeeld over de opleidingen tot vliegtuig- of helikopterpiloot of de opleidingen reflexologie, astrologie en shiatsu.

De kmo-portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding of advies willen inkopen om op die manier de kwaliteit van hun onderneming te verbeteren. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moet de opleiding of het advies bijdragen aan het verbeteren van de werking van een bedrijf en de adviezen moeten ervoor zorgen dat het bedrijf verder kan groeien en evolueren.

De kmo-portefeuille werkt vraaggericht. De ondernemer beslist zelf welke opleiding of welk advies zijn of haar bedrijf nodig heeft en kan daarvoor via de kmo-portefeuille steun aanvragen. Niet alle opleidingen zijn echter relevant of leveren te weinig een nuttige bijdrage aan de onderneming. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de opleidingen astrologie, meridianen – en elementenleer of de opleiding tot vlieg- of helikopterpiloot. Tot nu toe werd de steun, na steekproefsgewijze controles, hiervoor teruggevorderd. Om dit in de toekomst te vermijden, pro-actief te zijn en de middelen efficiënt in te zetten waar nodig, beslist minister Crevits om een lijst op te stellen van opleidingen en diensten die niet langer subsidieerbaar zullen zijn. De lijst kan later nog uitgebreid worden op basis van verdere controles en evaluaties van opleidingen en diensten.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “De kmo-portefeuille is en blijft een belangrijk instrument ter ondersteuning van ondernemers. Om dit instrument zo efficiënt mogelijk te gebruiken, is het belangrijk dat het wordt ingezet voor opleiding en advies dat echt relevant is voor een onderneming. Door nu een lijst van uitgesloten thema’s te bepalen, weten de dienstverleners meteen welke zaken niet voor steun in aanmerking komen en het geeft ook duidelijkheid voor de gebruikers. Op deze manier garanderen we dat de overheidsmiddelen rechtstreeks naar de opleidingen en adviezen gaan die effectief een bijdrage leveren aan de groei van het bedrijf.”

 

Volgende opleidingen en adviezen zijn vanaf 1 juli 2020 uitgesloten van steun:

 

 • Opleidingen shiatsu;
 • Opleidingen mindfulness;
 • Opleidingen reflexologie;
 • Opleidingen astrologie;
 • De diensten inzake insights discovery methode;
 • De diensten inzake Myers-Briggs Type Indicator voor persoonlijkheidsanalyse;
 • Diensten inzake Neuro-Linguistic Programming;
 • Het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding;
 • Opleidingen meridianen- en elementenleer;
 • Opleidingen hypnose;
 • Opleidingen inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B;
 • De opleidingen tot vliegtuig- of helikopterpiloot;
 • Diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnements- of lidgeld wordt betaald;
 • Teambuildings;
 • Netwerksessies;
 • Studiereizen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.