16 opleidingen uitgesloten van de kmo-portefeuille

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf 1 juli 2020 worden 16 opleidingen en diensten niet langer gesubsidieerd via de kmo-portefeuille omdat ze niet bijdragen tot de groei of de transformatie van bedrijven in Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist. Het gaat bijvoorbeeld over de opleidingen tot vliegtuig- of helikopterpiloot of de opleidingen reflexologie, astrologie en shiatsu.

De kmo-portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding of advies willen inkopen om op die manier de kwaliteit van hun onderneming te verbeteren. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moet de opleiding of het advies bijdragen aan het verbeteren van de werking van een bedrijf en de adviezen moeten ervoor zorgen dat het bedrijf verder kan groeien en evolueren.

De kmo-portefeuille werkt vraaggericht. De ondernemer beslist zelf welke opleiding of welk advies zijn of haar bedrijf nodig heeft en kan daarvoor via de kmo-portefeuille steun aanvragen. Niet alle opleidingen zijn echter relevant of leveren te weinig een nuttige bijdrage aan de onderneming. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de opleidingen astrologie, meridianen – en elementenleer of de opleiding tot vlieg- of helikopterpiloot. Tot nu toe werd de steun, na steekproefsgewijze controles, hiervoor teruggevorderd. Om dit in de toekomst te vermijden, pro-actief te zijn en de middelen efficiënt in te zetten waar nodig, beslist minister Crevits om een lijst op te stellen van opleidingen en diensten die niet langer subsidieerbaar zullen zijn. De lijst kan later nog uitgebreid worden op basis van verdere controles en evaluaties van opleidingen en diensten.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “De kmo-portefeuille is en blijft een belangrijk instrument ter ondersteuning van ondernemers. Om dit instrument zo efficiënt mogelijk te gebruiken, is het belangrijk dat het wordt ingezet voor opleiding en advies dat echt relevant is voor een onderneming. Door nu een lijst van uitgesloten thema’s te bepalen, weten de dienstverleners meteen welke zaken niet voor steun in aanmerking komen en het geeft ook duidelijkheid voor de gebruikers. Op deze manier garanderen we dat de overheidsmiddelen rechtstreeks naar de opleidingen en adviezen gaan die effectief een bijdrage leveren aan de groei van het bedrijf.”

 

Volgende opleidingen en adviezen zijn vanaf 1 juli 2020 uitgesloten van steun:

 

 • Opleidingen shiatsu;
 • Opleidingen mindfulness;
 • Opleidingen reflexologie;
 • Opleidingen astrologie;
 • De diensten inzake insights discovery methode;
 • De diensten inzake Myers-Briggs Type Indicator voor persoonlijkheidsanalyse;
 • Diensten inzake Neuro-Linguistic Programming;
 • Het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding;
 • Opleidingen meridianen- en elementenleer;
 • Opleidingen hypnose;
 • Opleidingen inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B;
 • De opleidingen tot vliegtuig- of helikopterpiloot;
 • Diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnements- of lidgeld wordt betaald;
 • Teambuildings;
 • Netwerksessies;
 • Studiereizen.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.