18 mei 2020 Hinderpremie voor marktkramers

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Marktkramers die door de beperking op het aantal kramen per markt nog niet kunnen opstarten, kunnen een beroep doen op de hinderpremie. Zo krijgen ze per extra sluitingsdag 160 euro.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de openbare markten vanaf vandaag (maandag 18 mei) opnieuw mogen opstarten. Dagelijkse, wekelijks en tweewekelijkse markten zijn opnieuw toegelaten, het lokaal bestuur heeft de eindbeslissing en de verantwoordelijkheid over de organisatie. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de opstart. Eén daarvan is dat er maximum 50 kramen per markt zijn toegelaten. Voor veel markten is dat geen probleem aangezien er ook voor de coronacrisis minder dan 50 kramen waren. Maar voor een aantal markten betekent dit dat er slechts een deel van alle kramen toegelaten zullen worden. Het lokale bestuur beslist zelf over de organisatie daarin. Dat kan bijvoorbeeld door met een beurtrol te werken.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits voorziet wel in de mogelijkheid voor marktkramers die door die beperking niet mogen opstarten voor een vergoeding. Zij kunnen een beroep doen op de hinderpremie en krijgen op die manier voor elke extra sluitingsdag een dagvergoeding van 160 euro. Daarvoor hebben ze een attest nodig van het lokaal bestuur. Als het lokaal bestuur ervoor kiest om de ene week de eerste 50 kramen toe te laten en de week nadien 50 andere, ook dan kunnen de kramen die niet mogen openen een beroep doen op de premie. Die vergoeding kan aangevraagd worden vanaf 12 juni voor de 4 weken voorafgaand.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het is een goede zaak dat onze markten vanaf vandaag opnieuw mogen opstarten. Om de veiligheid te garanderen heeft de Nationale Veiligheidsraad ervoor gekozen om het aantal kramen per markt te beperken tot maximum 50. Dat betekent in sommige gevallen dat een aantal kramen niet mogen openen. Voor hen is het nu ook mogelijk om verder de hinderpremie aan te vragen en zo per extra sluitingsdag de dagvergoeding van 160 euro te ontvangen. ”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.