1,2 miljoen euro steun voor praktijkcentra land- en tuinbouw voor onderzoek en innovatie

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits kent 1,2 miljoen euro toe aan verschillende praktijkcentra voor land- en tuinbouw in Vlaanderen. Het doel is om innovatie te stimuleren en versneld ingang te doen vinden bij onze land- en tuinbouwers. Dat heeft minister Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van haar bezoek aan Inagro in Beitem bij Roeselare, het West-Vlaams praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in land- en tuinbouw. Praktijkcentra zorgen ervoor dat de resultaten van praktijkonderzoek effectief worden aangewend binnen het landbouwbedrijf.

Naast investeringssteun voor landbouwbedrijven, worden via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ook investeringen voor praktijkcentra en vergelijkbare instellingen ondersteund. In november 2019 werd een oproep gelanceerd waarbij praktijkcentra voor land- en tuinbouw dossiers konden indienen met het oog op het stimuleren van innovatie.. Nu werden 7 projecten geselecteerd. Die zijn goed voor een totale investeringssteun van 1.195.487 euro.

Concreet zullen de praktijkcentra bijvoorbeeld de steun gebruiken voor aanpassingen aan en uitrusting van bedrijfsgebouwen en – constructies bestemd voor de uitvoering van onderzoeksactiviteiten of voor de aankoop van machines en rollend materiaal, eveneens met als doel verder onderzoek te ondersteunen. Vooral investeringen die dus als doelstelling hebben de innovatie in de land- en tuinbouw te stimuleren en een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzame vernieuwende teelttechnieken – en toepassingen zijn van belang. De investeringen moeten het mogelijk maken om voor actuele problemen en noden in de sector een oplossing te zoeken.

 Geselecteerde projecten

 

Proefcentrum Fruitteelt vzw

80.223 euro

Inagro vzw

557.845 euro

Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT)

99.171 euro

Proef – en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw (PVL)

106.936 euro

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw

90.936 euro

Proefcentrum voor Sierteelt vzw

123.874 euro

Proefcentrum Hoogstraten vzw

136.500 euro

 

Inagro

Van de totale steun ontvangt Inagro in Beitem bij Roeselare ruim 557.000 euro. Hiermee plant het praktijkcentrum investeringen gericht op duurzaam omgaan met water en bodem. Daarnaast willen ze ook de efficiëntie en de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek verbeteren, waarbij het digitaal verzamelen van data een rode draad is. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, drong een investering in aangepaste machines, apparatuur en installaties zich op. Zo kunnen nu machines worden aangekocht zoals bijvoorbeeld een cameragestuurde schoffelmachine, een verplaatsbare water-opslagcontainer of een optische sorteerder. Deze nieuwe uitrusting dient voor onderzoek naar duurzame bemesting, efficiënt omgaan met water, de impact van gewasbescherming op milieu en waterecosystemen en openluchtgroenteteelt in hydroteeltsystemen. Hydroteeltsystemen zorgen ervoor dat er minder ruimte nodig is voor het telen van bijvoorbeeld prei en dat er met een efficiënt recirculatiesysteem voor water kan gewerkt worden.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Onze land- en tuinbouwers worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Er moet meer rekening gehouden worden met het klimaat en duurzaamheid. Maar het werk moet ook haalbaar blijven en op een efficiënte manier kunnen gebeuren. Daarom wordt nu 1,2 miljoen toegekend aan verschillende praktijkcentra voor land- en tuinbouw. Met de investeringen kunnen de centra verder onderzoek doen en kunnen innovaties sneller toegepast worden op het landbouwbedrijf. Concreet wordt er bij Inagro bijvoorbeeld geïnvesteerd in materiaal en infrastructuur voor onderzoek naar duurzaam waterbeheer en bodembeheer.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.