1,2 miljoen euro steun voor praktijkcentra land- en tuinbouw voor onderzoek en innovatie

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits kent 1,2 miljoen euro toe aan verschillende praktijkcentra voor land- en tuinbouw in Vlaanderen. Het doel is om innovatie te stimuleren en versneld ingang te doen vinden bij onze land- en tuinbouwers. Dat heeft minister Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van haar bezoek aan Inagro in Beitem bij Roeselare, het West-Vlaams praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in land- en tuinbouw. Praktijkcentra zorgen ervoor dat de resultaten van praktijkonderzoek effectief worden aangewend binnen het landbouwbedrijf.

Naast investeringssteun voor landbouwbedrijven, worden via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ook investeringen voor praktijkcentra en vergelijkbare instellingen ondersteund. In november 2019 werd een oproep gelanceerd waarbij praktijkcentra voor land- en tuinbouw dossiers konden indienen met het oog op het stimuleren van innovatie.. Nu werden 7 projecten geselecteerd. Die zijn goed voor een totale investeringssteun van 1.195.487 euro.

Concreet zullen de praktijkcentra bijvoorbeeld de steun gebruiken voor aanpassingen aan en uitrusting van bedrijfsgebouwen en – constructies bestemd voor de uitvoering van onderzoeksactiviteiten of voor de aankoop van machines en rollend materiaal, eveneens met als doel verder onderzoek te ondersteunen. Vooral investeringen die dus als doelstelling hebben de innovatie in de land- en tuinbouw te stimuleren en een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzame vernieuwende teelttechnieken – en toepassingen zijn van belang. De investeringen moeten het mogelijk maken om voor actuele problemen en noden in de sector een oplossing te zoeken.

 Geselecteerde projecten

 

Proefcentrum Fruitteelt vzw

80.223 euro

Inagro vzw

557.845 euro

Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT)

99.171 euro

Proef – en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw (PVL)

106.936 euro

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw

90.936 euro

Proefcentrum voor Sierteelt vzw

123.874 euro

Proefcentrum Hoogstraten vzw

136.500 euro

 

Inagro

Van de totale steun ontvangt Inagro in Beitem bij Roeselare ruim 557.000 euro. Hiermee plant het praktijkcentrum investeringen gericht op duurzaam omgaan met water en bodem. Daarnaast willen ze ook de efficiëntie en de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek verbeteren, waarbij het digitaal verzamelen van data een rode draad is. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, drong een investering in aangepaste machines, apparatuur en installaties zich op. Zo kunnen nu machines worden aangekocht zoals bijvoorbeeld een cameragestuurde schoffelmachine, een verplaatsbare water-opslagcontainer of een optische sorteerder. Deze nieuwe uitrusting dient voor onderzoek naar duurzame bemesting, efficiënt omgaan met water, de impact van gewasbescherming op milieu en waterecosystemen en openluchtgroenteteelt in hydroteeltsystemen. Hydroteeltsystemen zorgen ervoor dat er minder ruimte nodig is voor het telen van bijvoorbeeld prei en dat er met een efficiënt recirculatiesysteem voor water kan gewerkt worden.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Onze land- en tuinbouwers worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Er moet meer rekening gehouden worden met het klimaat en duurzaamheid. Maar het werk moet ook haalbaar blijven en op een efficiënte manier kunnen gebeuren. Daarom wordt nu 1,2 miljoen toegekend aan verschillende praktijkcentra voor land- en tuinbouw. Met de investeringen kunnen de centra verder onderzoek doen en kunnen innovaties sneller toegepast worden op het landbouwbedrijf. Concreet wordt er bij Inagro bijvoorbeeld geïnvesteerd in materiaal en infrastructuur voor onderzoek naar duurzaam waterbeheer en bodembeheer.”

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.