1,5 miljoen euro voor Artificiële Intelligentie en Cybersecurity in West-Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits voorziet in 1,5 miljoen euro steun voor extra opleidingen rond Artificiële Intelligentie en Cybersecurity in het hoger onderwijs in West-Vlaanderen. Howest, Vives, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, KU Leuven Campus Brugge en UGent Campus Kortrijk kunnen met die middelen extra opleidingen uitbouwen. Dat is belangrijk voor de bijscholing van personeelsleden van de West-Vlaamse bedrijven.  Dat heeft minister Crevits in Izegem bekend gemaakt op het Nieuwjaarstrefpunt van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen.

De economische barometer voor West-Vlaanderen staat positief. De West-Vlaamse bedrijfsleiders hebben vertrouwen en ook het consumentenvertrouwen is hoog. Maar er is ook de arbeidskrapte, zeker in het zuiden van de provincie. Daarom is het belangrijk om de braindrain in de provincie tegen te gaan. West-Vlaamse jongeren pakken elke zondag hun koffer om naar hun kot te gaan, maar na de studies keren die studenten en hun koffers vaak niet meer terug. Ze blijven hangen in de provincie waar ze studeerden. Dit ondergraaft de uitbouw van een kenniseconomie in West-Vlaanderen. Geschikte kandidaten voor vacatureszijn niet gemakkelijk te vinden, in het bijzonder hogere en gespecialiseerde profielen.

Bijscholen is belangrijk. Om het levenslang leren te ondersteunen krijgt het hoger onderwijs in West-Vlaanderen 1,5 miljoen euro voor postgraduaten en ma-na-ma’s gericht op de uitdagingen rond digitalisering: artificiële intelligentie en cybersecurity. Het doel is een versterkt aanbod aan gespecialiseerde opleidingen rond digitaal ondernemen, afgestemd op de noden van het bedrijfsleven. Deze opleidingen moeten aansluiten op de economische speerpunten in de provincie: mechatronica & industrie 4.0, voeding en gezondheid, nieuwe materialen en kunststoffen en de marine en maritieme sector.

 Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits: “De digitalisering in de bedrijven, in de samenleving gaat bijzonder snel. Kwalitatieve bijscholingen in het kader van levenslang leren worden alsmaar belangrijker. Zeker in West-Vlaanderen, waar de krapte op de arbeidsmarkt voelbaar is. Met de steun van 1,5 miljoen euro kunnen de onderwijsinstellingen investeren in bijkomende opleidingen met artificiële intelligentie en cybersecurity in de hoofdrol. De recente gebeurtenissen bij Picanol in Ieper tonen het belang hiervan aan.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.