238 bedrijven hebben een achtergestelde lening gevraagd, eerste goedkeuringen al achter de rug

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Al 238 bedrijven, waarvan 144 kmo’s en 94 start- en scale-ups, hebben achtergestelde leningen gevraagd voor een totaalbedrag van ruim 126 miljoen euro. 20 bedrijven hebben een lening van 2 miljoen euro of meer gevraagd. Gemiddeld vraagt een ondernemer een lening van 533.000 euro. Ondertussen werden op heel korte termijn de eerste aanvragen al goedgekeurd. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kunnen die achtergestelde leningen sinds 5 mei 2020 aangevraagd worden. Na bijkomende onderhandelingen met Europa is het maximumbedrag voor een achtergestelde lening bij PMV opgetrokken tot 2,8 miljoen euro.

Voor veel bedrijven zal de impact van de coronacrisis heel wat langer dan enkele weken voelbaar zijn. Om bedrijven ook op een termijn van meer dan een jaar verder te kunnen ondersteunen en voor de nodige financiële buffers te zorgen, is er de achtergestelde lening voor start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen. Dat zijn leningen op een termijn van 3 jaar met een maximum van 2,8 miljoen euro. Samen met een private investeerder kan dat zelfs tot maximum 4,3 miljoen euro.

Op dit moment zijn er al 238 aanvragen voor achtergestelde leningen, 144 van kmo’s en 94 van start- en scale-ups. In totaal gaat het om 126.402.965 euro, waarvan 66.349.079 euro voor kmo’s en 60.053.886 euro voor start- en scale-ups. 20 bedrijven hebben een lening van 2 miljoen euro of meer gevraagd. Het gemiddelde bedrag is 533.346 euro. Voor kmo’s is het gemiddelde bedrag dat geleend wordt 460.757 euro, voor start- en scale-ups is dat gemiddeld 645.741 euro. Ondertussen werden op deze korte termijn ook al de eerste aanvragen goedgekeurd.

Bedrijven kunnen nog steeds een aanvraag doen voor een achtergestelde lening via https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “In crisistijden moet je snel handelen. Met de hinder- en compensatiepremie hebben we voor veel bedrijven op korte termijn een ondersteunende maatregel om enkele vaste kosten te kunnen blijven betalen. Maar veel bedrijven zullen nog maanden en soms zelfs jaren nood hebben aan extra kapitaal om deze crisis te boven te komen. Zo hebben al 238 bedrijven een aanvraag gedaan voor een achtergestelde lening, in totaal gaat het om een bedrag van 126 miljoen euro. Bedrijven kunnen nog steeds een aanvraag doen voor een lening op een termijn van 3 jaar tot 4,3 miljoen euro (samen met een private investeerder).”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.