238 bedrijven hebben een achtergestelde lening gevraagd, eerste goedkeuringen al achter de rug

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Al 238 bedrijven, waarvan 144 kmo’s en 94 start- en scale-ups, hebben achtergestelde leningen gevraagd voor een totaalbedrag van ruim 126 miljoen euro. 20 bedrijven hebben een lening van 2 miljoen euro of meer gevraagd. Gemiddeld vraagt een ondernemer een lening van 533.000 euro. Ondertussen werden op heel korte termijn de eerste aanvragen al goedgekeurd. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kunnen die achtergestelde leningen sinds 5 mei 2020 aangevraagd worden. Na bijkomende onderhandelingen met Europa is het maximumbedrag voor een achtergestelde lening bij PMV opgetrokken tot 2,8 miljoen euro.

Voor veel bedrijven zal de impact van de coronacrisis heel wat langer dan enkele weken voelbaar zijn. Om bedrijven ook op een termijn van meer dan een jaar verder te kunnen ondersteunen en voor de nodige financiële buffers te zorgen, is er de achtergestelde lening voor start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen. Dat zijn leningen op een termijn van 3 jaar met een maximum van 2,8 miljoen euro. Samen met een private investeerder kan dat zelfs tot maximum 4,3 miljoen euro.

Op dit moment zijn er al 238 aanvragen voor achtergestelde leningen, 144 van kmo’s en 94 van start- en scale-ups. In totaal gaat het om 126.402.965 euro, waarvan 66.349.079 euro voor kmo’s en 60.053.886 euro voor start- en scale-ups. 20 bedrijven hebben een lening van 2 miljoen euro of meer gevraagd. Het gemiddelde bedrag is 533.346 euro. Voor kmo’s is het gemiddelde bedrag dat geleend wordt 460.757 euro, voor start- en scale-ups is dat gemiddeld 645.741 euro. Ondertussen werden op deze korte termijn ook al de eerste aanvragen goedgekeurd.

Bedrijven kunnen nog steeds een aanvraag doen voor een achtergestelde lening via https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “In crisistijden moet je snel handelen. Met de hinder- en compensatiepremie hebben we voor veel bedrijven op korte termijn een ondersteunende maatregel om enkele vaste kosten te kunnen blijven betalen. Maar veel bedrijven zullen nog maanden en soms zelfs jaren nood hebben aan extra kapitaal om deze crisis te boven te komen. Zo hebben al 238 bedrijven een aanvraag gedaan voor een achtergestelde lening, in totaal gaat het om een bedrag van 126 miljoen euro. Bedrijven kunnen nog steeds een aanvraag doen voor een lening op een termijn van 3 jaar tot 4,3 miljoen euro (samen met een private investeerder).”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.