5,5 miljoen euro steun voor innovatieve en vernieuwende projecten in de land- en tuinbouw

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits maakt 5,5 miljoen euro vrij voor innovatie in de land- en tuinbouw. Landbouwers kunnen tussen 1 maart en eind april projecten indienen. Als een project geselecteerd wordt kan de landbouwer rekenen op 40% steun voor de investering. Dit jaar is er speciale aandacht voor circulaire economie. Vlaanderen gelooft sterk in de kracht van onderzoek en innovatie, zeker ook in de land- en tuinbouwsector.

Automatische plantmachines, optische sorteerders en nieuwe stalconcepten. Het zijn maar enkele voorbeelden van innovaties die de voorbije jaren tot stand kwamen met de steun van Vlaanderen. Innovatie in de land- en tuinbouwsector blijft belangrijk om economische ontwikkeling te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. In het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling loopt er ook in 2020 een oproep om te investeren in innovaties in land- en tuinbouw. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF).

Vanaf 1 maart tot en met 30 april 2020 kunnen landbouwers en groepen van landbouwers een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw. De subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Aan de hand van dit instrument kunnen land- en tuinbouwers met sterke, innovatieve en vernieuwende ideeën innovatiesteun bekomen. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.

De oproep 2020 is de vijfde oproep met een totaalbudget van 5,5 miljoen euro. De middelen komen voor de helft van Vlaanderen en voor de helft van Europa. 2 miljoen euro is voorbehouden voor innovatieve investeringen met als focus circulaire economie. De overblijvende 3,5 miljoen euro staat open voor alle innovaties. De steun bedraagt 40% van de subsidieerbare projectkosten. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidieerbare kosten.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 200.000 euro per innovatief investeringsproject indien de aanvrager een landbouwer is en maximum 300.000 euro indien de aanvrager een groep van landbouwers is. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal drie jaar en gaat in op het ogenblik dat de resultaten van de selectie worden bekendgemaakt.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Vlaanderen gelooft sterk in de kracht van onderzoek en innovatie. We stimuleren land- en tuinbouwers om de weg van de innovatie te bewandelen om een antwoord te vinden op bestaande noden of problemen. We lanceren een nieuwe oproep voor een bedrag van 5,5 miljoen euro met focus op circulaire economie. Deze investering moet de sector ertoe aanzetten om te evolueren naar een landbouwsysteem dat in evenwicht is met de draagkracht van de omgeving en dat de weerbaarheid van de bedrijven verhoogt.”

 Praktische informatie

Meer informatie over de oproep VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw is te vinden op de website .

Deze communicatie past binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie is er op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.