5,5 miljoen euro steun voor innovatieve en vernieuwende projecten in de land- en tuinbouw

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits maakt 5,5 miljoen euro vrij voor innovatie in de land- en tuinbouw. Landbouwers kunnen tussen 1 maart en eind april projecten indienen. Als een project geselecteerd wordt kan de landbouwer rekenen op 40% steun voor de investering. Dit jaar is er speciale aandacht voor circulaire economie. Vlaanderen gelooft sterk in de kracht van onderzoek en innovatie, zeker ook in de land- en tuinbouwsector.

Automatische plantmachines, optische sorteerders en nieuwe stalconcepten. Het zijn maar enkele voorbeelden van innovaties die de voorbije jaren tot stand kwamen met de steun van Vlaanderen. Innovatie in de land- en tuinbouwsector blijft belangrijk om economische ontwikkeling te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. In het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling loopt er ook in 2020 een oproep om te investeren in innovaties in land- en tuinbouw. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF).

Vanaf 1 maart tot en met 30 april 2020 kunnen landbouwers en groepen van landbouwers een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw. De subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Aan de hand van dit instrument kunnen land- en tuinbouwers met sterke, innovatieve en vernieuwende ideeën innovatiesteun bekomen. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.

De oproep 2020 is de vijfde oproep met een totaalbudget van 5,5 miljoen euro. De middelen komen voor de helft van Vlaanderen en voor de helft van Europa. 2 miljoen euro is voorbehouden voor innovatieve investeringen met als focus circulaire economie. De overblijvende 3,5 miljoen euro staat open voor alle innovaties. De steun bedraagt 40% van de subsidieerbare projectkosten. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidieerbare kosten.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 200.000 euro per innovatief investeringsproject indien de aanvrager een landbouwer is en maximum 300.000 euro indien de aanvrager een groep van landbouwers is. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal drie jaar en gaat in op het ogenblik dat de resultaten van de selectie worden bekendgemaakt.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Vlaanderen gelooft sterk in de kracht van onderzoek en innovatie. We stimuleren land- en tuinbouwers om de weg van de innovatie te bewandelen om een antwoord te vinden op bestaande noden of problemen. We lanceren een nieuwe oproep voor een bedrag van 5,5 miljoen euro met focus op circulaire economie. Deze investering moet de sector ertoe aanzetten om te evolueren naar een landbouwsysteem dat in evenwicht is met de draagkracht van de omgeving en dat de weerbaarheid van de bedrijven verhoogt.”

 Praktische informatie

Meer informatie over de oproep VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw is te vinden op de website .

Deze communicatie past binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie is er op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.