7,6 miljoen euro voor 5 baanbrekende projecten

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits krijgen 5 baanbrekende onderzoeksprojecten in onder meer de gezondheidszorg, de bouwsector en de mediasector samen 7,6 miljoen euro. Concreet wil bijvoorbeeld het CoSMoS project via sensoren de uitharding van beton monitoren, op die manier kunnen onnodige vertraging en ongelukken vermeden worden op een bouwwerf. Protego wil via sensormetingen belangrijke afwijkingen in het gedrag en de activiteiten van ouderen en zorgbehoevenden herkennen en evalueren. Dat zorgt voor verbetering van de thuiszorg

Imec, ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, organiseert in samenwerking met VLAIO en Innoviris, de Brusselse tegenhanger van VLAIO, twee zogenaamde imec.icon projectoproepen per jaar. Het gaat steeds om projecten die vertrekken vanuit een ICT-nood binnen sectoren als media, gezondheidszorg, slimme steden, industriële productie, energie, mobiliteit of ICT en waarbij bedrijven en kenniscentra samen aan een onderzoeksproject werken. In de tweede oproep van 2019 werden nu 5 innovatieve projecten geselecteerd.

  1. Bolucap – Draadloze gezondheidsmonitoring bij geiten: Het doel van het Bolucap project is om een draadloos gezondheidsmonitoring-systeem voor geitenhouders te ontwerpen.  Via een strooppil in de pens van een geit kunnen bepaalde metabolische parameters gecontroleerd worden  zoals de beweging of activiteit, lichaamstemperatuur en de druk in de pens. De ruwe gegevens die   sensoren verzamelen , zullen draadloos naar de boerderij verzonden worden.  De opgemeten gegevens zullen worden vertaald naar advies en acties voor de geitenhouder om als er op het vlak van gezondheid een probleem is.
  2. CoSMoS – Sensoren voor het monitoren van betonsterkte: Een grote onzekerheid in de bouwsector is de betonsterkte. Dit kan leiden tot onnodige vertraging van het bouwproces of ongelukken op de bouwwerf. Het is de ambitie van het CoSMoS project om een volledig geautomatiseerde draadloze oplossing te ontwikkelen om de uitharding van het beton te monitoren en de betonsterkte nauwkeurig in te schatten met AI-gedreven multisensor-uithardingsmodellen. Daarnaast wil CoSMoS ook een oplossing bieden voor het bewaken van de verzwakking van betonnen structuren op lange termijn. Door CoSMoS zullen bouwbedrijven (op een veilige manier) de efficiëntie van tijds- en werkplanningen drastisch kunnen verbeteren tijdens de uithardingsfase.
  3. PROTEGO – Gepersonaliseerde alarmering en contextuele alarmafhandeling via bewaking van de levenswijze: Het project ondersteunt de integratie van thuiszorg in het zorgtraject door ouderen en zorgbehoevenden een “beschermende” thuisomgeving te geven. Met behulp van sensormetingen kan PROTEGO belangrijke afwijkingen in het gedrag en de activiteiten van de cliënt herkennen, evalueren en prioriteit aan geven. Dat zorgt voor verbetering van de thuiszorg en efficiëntere zorgorganisaties.
  4. Trendify – Online media monitoring tools voor journalisten: Journalisten staan vandaag voor de uitdaging om kwaliteitsvolle, genuanceerde stukken te schrijven op basis van de snelle stroom van online informatie. De doelstelling van het Trendify project is om de werkprocessen van redacties te verbeteren en de nieuwskwaliteit te verhogen aan de hand van aritificiële intelligentie. Zo kunnen journalisten op een efficiënte manier bruikbare informatie filteren uit de stroom van blogs, (sociale) media en andere bronnen op het web. Het project zal demonstraties opleveren voor het opsporen van trending content (individuele content zoals tweets die veel interactie van gebruikers aantrekken over een korte tijdsspanne), trends (tijdsgebonden veranderingen in de thema's of onderwerpen die de trending content met elkaar verbindt) en opiniedynamica (het al dan niet op elkaar afstemmen van opinies over deze trends).
  5. VIL – Visiegebaseerde monitoring van 3D-materiaalprinten: 3D-metaalprinten is een groeiende industrie. De technologie maakt het mogelijk om snel en op maat moeilijk te maken onderdelen voor complexe producten te maken. Dit is belangrijk voor  ruimtevaart, energie, de medische sector, de automobielsector en andere sectoren. Het VIL project heeft tot doel de printkwaliteit te verbeteren en verspilling en kosten te verminderen.. Het project streeft ernaar  via video-analyses het productieproces van 3D-materiaalprinten te verbeteren.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Met deze 5 baanbrekende projecten worden in de gezondheidszorg, de mediasector en de bouwsector ongelofelijk grote stappen vooruit gezet. Heel delicate zaken zoals de verzorging van ouderen of het verzekeren van bepaalde betonsterkte in nieuwe gebouwen, worden verbeterd en geoptimaliseerd. Maar ook de constante stroom aan informatie die op ons en vooral de media afkomt, kan via een van deze projecten beter gemonitord worden. Stuk voor stuk dus innovatieve projecten die vele jobs zullen verlichten.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.