978.000 euro voor de bouw van lokaal dienstenscentrum in Lissewege

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 978.000 euro toe voor de bouw van een lokaal dienstencentrum in Lissewege bij Brugge. Het dienstencentrum zal deel uit maken van het grotere bouwproject Scharphout waar alle inwoners van de gemeente hun plek kunnen vinden.

In Lissewege zal het nieuwe lokale dienstencentrum deel uitmaken van het grotere project Scharphout. Dat biedt tal van voordelen omdat bijvoorbeeld de bibliotheek op dezelfde site zal liggen. Inwoners die nog thuis wonen, maar zorgbehoeften hebben, zullen er terecht kunnen voor een maaltijd, bepaalde zorgen en ook met zorgvragen. Dit alles heel bewust in de buurtwerking ingebed. Het wordt een bijzonder duurzaam project met de focus op circulair bouwen.” Hilde Crevits

 

Lokale dienstencentra hebben een belangrijke functie. In Lissewege bij Brugge is het de bedoeling om een sociaal kruispunt in de buurt te creëren waar bewoners met zorgvragen terecht kunnen. Personen met potentiële of beginnende zorgbehoeften kunnen er een warme maaltijd krijgen, schoonheidszorgen en er zullen zitdagen zijn door maatschappelijke werkers en zorgcoördinatoren om mensen op weg te helpen.  Buurtwerking vormt een belangrijke schakel. Door het gecombineerde aanbod van dienstencentrum, bibliotheek en sporthal kunnen de functies elkaar ondersteunen en aanvullen.

 

Het Mintus dienstencentrum Levensvreugde, nu nog gevestigd aan het Lisseweegs Vaartje, zal deel uitmaken van een groter project. Dat project omvat de sloop van bestaande gebouwen en de realisatie van een gebouwencomplex met lokaal dienstencentrum, bibliotheek, sporthal, jeugdlokalen en een herwerkt speel-, leer-en ontspanningslandschap. Het project schenkt een ruime buitenomgeving aan de buurt, en wil een verwelkomend gebouw zijn voor alle mensen van Lissewege: iedereen is welkom in deze ‘living van Lissewege’. De bouwmethode is een proefproject dat stoelt op de principes van circulair bouwen met oog voor zo veel mogelijk herbruikbare materialen en bouwelementen.

 

Het lokaal dienstencentrum zelf zal vlot bereikbaar zijn vanuit de grote welkomstruimte. Er zijn gespreks- en personeelsruimtes en aan aangrenzend is er een groot terras waar bezoekers gebruik kunnen van maken. De kostprijs van het dienstencentrum wordt geraamd op 2 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van 978.000 euro.

 

De werken zijn al in vergevorderde staat van onderhandeling en zouden nog starten voor het bouwverlof van 2024. De bouw van het hele project zal anderhalf jaar in beslag nemen. Oplevering is voorzien eind 2025.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.