978.000 euro voor de bouw van lokaal dienstenscentrum in Lissewege

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 978.000 euro toe voor de bouw van een lokaal dienstencentrum in Lissewege bij Brugge. Het dienstencentrum zal deel uit maken van het grotere bouwproject Scharphout waar alle inwoners van de gemeente hun plek kunnen vinden.

In Lissewege zal het nieuwe lokale dienstencentrum deel uitmaken van het grotere project Scharphout. Dat biedt tal van voordelen omdat bijvoorbeeld de bibliotheek op dezelfde site zal liggen. Inwoners die nog thuis wonen, maar zorgbehoeften hebben, zullen er terecht kunnen voor een maaltijd, bepaalde zorgen en ook met zorgvragen. Dit alles heel bewust in de buurtwerking ingebed. Het wordt een bijzonder duurzaam project met de focus op circulair bouwen.” Hilde Crevits

 

Lokale dienstencentra hebben een belangrijke functie. In Lissewege bij Brugge is het de bedoeling om een sociaal kruispunt in de buurt te creëren waar bewoners met zorgvragen terecht kunnen. Personen met potentiële of beginnende zorgbehoeften kunnen er een warme maaltijd krijgen, schoonheidszorgen en er zullen zitdagen zijn door maatschappelijke werkers en zorgcoördinatoren om mensen op weg te helpen.  Buurtwerking vormt een belangrijke schakel. Door het gecombineerde aanbod van dienstencentrum, bibliotheek en sporthal kunnen de functies elkaar ondersteunen en aanvullen.

 

Het Mintus dienstencentrum Levensvreugde, nu nog gevestigd aan het Lisseweegs Vaartje, zal deel uitmaken van een groter project. Dat project omvat de sloop van bestaande gebouwen en de realisatie van een gebouwencomplex met lokaal dienstencentrum, bibliotheek, sporthal, jeugdlokalen en een herwerkt speel-, leer-en ontspanningslandschap. Het project schenkt een ruime buitenomgeving aan de buurt, en wil een verwelkomend gebouw zijn voor alle mensen van Lissewege: iedereen is welkom in deze ‘living van Lissewege’. De bouwmethode is een proefproject dat stoelt op de principes van circulair bouwen met oog voor zo veel mogelijk herbruikbare materialen en bouwelementen.

 

Het lokaal dienstencentrum zelf zal vlot bereikbaar zijn vanuit de grote welkomstruimte. Er zijn gespreks- en personeelsruimtes en aan aangrenzend is er een groot terras waar bezoekers gebruik kunnen van maken. De kostprijs van het dienstencentrum wordt geraamd op 2 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van 978.000 euro.

 

De werken zijn al in vergevorderde staat van onderhandeling en zouden nog starten voor het bouwverlof van 2024. De bouw van het hele project zal anderhalf jaar in beslag nemen. Oplevering is voorzien eind 2025.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.