Minister Crevits volgt Raad van State en zoekt oplossing voor actualisering van de persoonsvolgende budgetten

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In het verleden heeft de Vlaamse regering beslist om de persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap aan te passen om ongelijkheden weg te werken en de budgetten eerlijker te kunnen verdelen. De Raad van State heeft gisteren, maandag 8 januari, geoordeeld dat deze regeling niet kan voor ongeveer 3.000 personen. Minister Crevits werkt daarom met het VAPH een plan van aanpak uit om de betrokken personen met een handicap toch de eerder toegewezen budgetten te geven.

“In december 2020 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven. Er werd ook een nieuwe methode van budgetbepaling ingevoerd. De Raad van State geeft nu aan dat deze regeling niet correct is voor een groep van ongeveer 3.000 personen. Ik zal dan ook samen met het VAPH bekijken hoe we dit zo snel mogelijk in orde kunnen brengen. Een moeilijke oefening, want deze uitspraak heeft ook een grote impact voor de mensen die door de nieuwe berekening net méér budget kregen doordat hun zorgzwaarte groot was. We gaan uiteraard geen budget afnemen. Maar we moeten regelgevend bekijken hoe we dit kunnen oplossen.”  -  Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  

 

De verschillende correctiefases zijn gebeurd om de ongelijkheden bij de invoering van het persoonsvolgend budget in 2017 recht te zetten. Dat was onder meer op vraag van gebruikers en zorgaanbieders zelf en moest komaf maken met de historische verschillen in middelen tussen zorgaanbieders. Op die manier werd werk gemaakt van gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorgprofielen en werd iedereen gelijk behandeld.

 

In totaal zijn er momenteel ruim 28.000 mensen die een persoonsvolgend budget krijgen. Deze uitspraak van de Raad van State heeft een impact op ongeveer 3.000 personen die voor 17 maart 2020 op de wachtlijst stonden om een budget te kunnen krijgen. Ruim 2.200 hiervan hadden eerder te horen gekregen dat ze een bepaald bedrag toegewezen kregen, door de nieuwe berekening kregen zij uiteindelijk minder bij de terbeschikkingstelling van hun budget. Ongeveer 700 mensen kregen door de nieuwe berekening meer.

 

De nieuwe berekening blijft wel bestaan voor de toekomst. De mensen die na 17 maart 2020 op de wachtlijst kwamen en mogelijk intussen een budget kregen, blijven hun budget volgens de nieuwe berekening behouden.

 

Minister Crevits zal zo snel mogelijk met het dossier naar de regering gaan om de beslissing van de Raad van State uit te voeren. Er wordt momenteel een plan voor aanpak opgesteld, waarbij ook gekeken wordt wat er retroactief kan gebeuren.

Nieuws

14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.