Minister Crevits volgt Raad van State en zoekt oplossing voor actualisering van de persoonsvolgende budgetten

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In het verleden heeft de Vlaamse regering beslist om de persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap aan te passen om ongelijkheden weg te werken en de budgetten eerlijker te kunnen verdelen. De Raad van State heeft gisteren, maandag 8 januari, geoordeeld dat deze regeling niet kan voor ongeveer 3.000 personen. Minister Crevits werkt daarom met het VAPH een plan van aanpak uit om de betrokken personen met een handicap toch de eerder toegewezen budgetten te geven.

“In december 2020 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven. Er werd ook een nieuwe methode van budgetbepaling ingevoerd. De Raad van State geeft nu aan dat deze regeling niet correct is voor een groep van ongeveer 3.000 personen. Ik zal dan ook samen met het VAPH bekijken hoe we dit zo snel mogelijk in orde kunnen brengen. Een moeilijke oefening, want deze uitspraak heeft ook een grote impact voor de mensen die door de nieuwe berekening net méér budget kregen doordat hun zorgzwaarte groot was. We gaan uiteraard geen budget afnemen. Maar we moeten regelgevend bekijken hoe we dit kunnen oplossen.”  -  Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  

 

De verschillende correctiefases zijn gebeurd om de ongelijkheden bij de invoering van het persoonsvolgend budget in 2017 recht te zetten. Dat was onder meer op vraag van gebruikers en zorgaanbieders zelf en moest komaf maken met de historische verschillen in middelen tussen zorgaanbieders. Op die manier werd werk gemaakt van gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorgprofielen en werd iedereen gelijk behandeld.

 

In totaal zijn er momenteel ruim 28.000 mensen die een persoonsvolgend budget krijgen. Deze uitspraak van de Raad van State heeft een impact op ongeveer 3.000 personen die voor 17 maart 2020 op de wachtlijst stonden om een budget te kunnen krijgen. Ruim 2.200 hiervan hadden eerder te horen gekregen dat ze een bepaald bedrag toegewezen kregen, door de nieuwe berekening kregen zij uiteindelijk minder bij de terbeschikkingstelling van hun budget. Ongeveer 700 mensen kregen door de nieuwe berekening meer.

 

De nieuwe berekening blijft wel bestaan voor de toekomst. De mensen die na 17 maart 2020 op de wachtlijst kwamen en mogelijk intussen een budget kregen, blijven hun budget volgens de nieuwe berekening behouden.

 

Minister Crevits zal zo snel mogelijk met het dossier naar de regering gaan om de beslissing van de Raad van State uit te voeren. Er wordt momenteel een plan voor aanpak opgesteld, waarbij ook gekeken wordt wat er retroactief kan gebeuren.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.