“Visserij Verduurzaamt” breidt uit

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaanderen breidt het initiatief “Visserij Verduurzaamt” uit. Er zijn middelen toegekend voor 2 bijkomende projecten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Bart Tommelein (Open VLD). 

Het initiatief “Visserij Verduurzaamt” werd midden juni 2018 gelanceerd en heeft als doel om het uithangbord te worden voor de Vlaamse visserij. Het gaat om een specifieke en objectieve erkenning die de visserijsector heeft ontwikkeld voor de inspanningen van de vloot. Op basis van 11 indicatoren zoals de staat van visbestanden, het brandstofverbruik, het dierenwelzijn en de gezondheid van de bemanning wordt een score toegekend.

Om deel te nemen aan het initiatief dienen rederijen aan een basisnorm te voldoen en een engagementsverklaring te onderschrijven dat ze zullen streven naar een hogere score. Ze kunnen daarvoor rekenen op de hulp van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De erkenning “Visserij Verduurzaamt” kunnen ze zichtbaar maken op de veilklok en op facturen. 8 op de 10 vaartuigen zijn intussen betrokken in het initiatief.

Er zijn middelen toegekend voor 2 nieuwe projecten:

Voor “Visserij Verduurzaamt Support” werd 335.000 euro voorzien en het wordt uitgevoerd door het ILVO. Hierin worden acties ondernomen om het interne datasysteem verder uit te bouwen waarbij het objectieve en wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssysteem up-to-date gehouden en geautomatiseerd wordt. Er worden verbetertrajecten voor vissersvaartuigen verder ontwikkeld om hen te stimuleren in te zetten op duurzame investeringen en technieken waarbij ze zelf op de website hun individuele vorderingen kunnen opvolgen.

Het tweede project is “Visserij Verduurzaamt Market” waarvoor 65.000 euro voorzien is en dat uitgevoerd wordt door de Rederscentrale. Hier ligt de focus op het kunnen benutten van dit erkenningssysteem op de markt. Tegelijk wordt ook de communicatie vanuit de sector richting visverwerking, maar ook richting kleinhandel en consument verder uitgebouwd.

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “Duurzaamheid wint aan belang. Onze Vlaamse vissers zijn zich daar goed van bewust en leveren inspanningen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Tot nu lag de focus bij het project “Visserij Verduurzaamt” vooral op de vissersvaartuigen en hun bemanning. We willen in de toekomst acties ondernemen voor de consument zodat die goed weet dat de vis op hun bord duurzaam gevangen is.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.