“Visserij Verduurzaamt” breidt uit

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaanderen breidt het initiatief “Visserij Verduurzaamt” uit. Er zijn middelen toegekend voor 2 bijkomende projecten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Bart Tommelein (Open VLD). 

Het initiatief “Visserij Verduurzaamt” werd midden juni 2018 gelanceerd en heeft als doel om het uithangbord te worden voor de Vlaamse visserij. Het gaat om een specifieke en objectieve erkenning die de visserijsector heeft ontwikkeld voor de inspanningen van de vloot. Op basis van 11 indicatoren zoals de staat van visbestanden, het brandstofverbruik, het dierenwelzijn en de gezondheid van de bemanning wordt een score toegekend.

Om deel te nemen aan het initiatief dienen rederijen aan een basisnorm te voldoen en een engagementsverklaring te onderschrijven dat ze zullen streven naar een hogere score. Ze kunnen daarvoor rekenen op de hulp van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De erkenning “Visserij Verduurzaamt” kunnen ze zichtbaar maken op de veilklok en op facturen. 8 op de 10 vaartuigen zijn intussen betrokken in het initiatief.

Er zijn middelen toegekend voor 2 nieuwe projecten:

Voor “Visserij Verduurzaamt Support” werd 335.000 euro voorzien en het wordt uitgevoerd door het ILVO. Hierin worden acties ondernomen om het interne datasysteem verder uit te bouwen waarbij het objectieve en wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssysteem up-to-date gehouden en geautomatiseerd wordt. Er worden verbetertrajecten voor vissersvaartuigen verder ontwikkeld om hen te stimuleren in te zetten op duurzame investeringen en technieken waarbij ze zelf op de website hun individuele vorderingen kunnen opvolgen.

Het tweede project is “Visserij Verduurzaamt Market” waarvoor 65.000 euro voorzien is en dat uitgevoerd wordt door de Rederscentrale. Hier ligt de focus op het kunnen benutten van dit erkenningssysteem op de markt. Tegelijk wordt ook de communicatie vanuit de sector richting visverwerking, maar ook richting kleinhandel en consument verder uitgebouwd.

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “Duurzaamheid wint aan belang. Onze Vlaamse vissers zijn zich daar goed van bewust en leveren inspanningen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Tot nu lag de focus bij het project “Visserij Verduurzaamt” vooral op de vissersvaartuigen en hun bemanning. We willen in de toekomst acties ondernemen voor de consument zodat die goed weet dat de vis op hun bord duurzaam gevangen is.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.