Aantal aanvragen online opleidingen VDAB piekt

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Sinds 16 maart 2020 werden bijna 19.000 online opleidingen bij VDAB aangevraagd, dat zijn er bijna 4 keer zoveel in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toen ging het om ruim 5.000 aanvragen. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft VDAB haar aanbod aan online opleidingen, webinars, workshops en coaches dan ook extra in de kijker gezet bij de start van de Corona-Crisis. Dit als extra maatregel voor werknemers of werkzoekenden om hun loopbaan in handen te nemen. Een aanpak die loont. Deze aanvragen zijn goed voor 10.633 unieke cursisten, of bijna 2.500 meer dan vorig jaar. De populairste opleidingen zijn boekhouden, leren werken met excel en de recent gelanceerde opleiding ‘artificiële intelligentie’.

Het aanbod aan online opleidingen bij VDAB werd de laatste jaren drastisch uitgebreid. Ondertussen gaat het om meer dan 500 mogelijk online opleidingen, gaande van boekhouden, verschillende taalopleidingen tot computeropleidingen en de cursus artificiële intelligentie. Deze zijn steeds gratis en niet alleen voor werknemers maar ook voor werkzoekenden beschikbaar. Bij de start van de corona-crisis heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits gevraagd aan VDAB heel haar online-aanbod maximaal in de kijker te zetten. Deze aanpak loont. Tussen 14 maart 2020 en 30 maart 2020 is er met 18.663 aangevraagde opleidingen en 10.633 unieke cursisten een piek. Ter vergelijking, in dezelfde periode vorig jaar waren er 5.145 aangevraagde opleidingen en 8.285 unieke cursisten.

De meest aangevraagde opleiding is ‘initiatie in boekhouden’. Deze opleiding werd sinds 16 maart meer dan 1.200 keer aangevraagd. Daarnaast volgen heel wat opleidingen over werken met excel, zoals berekeningen of draaitabellen maken. Ook Frans ‘algemene taalkennis’ is met 817 aanvragen populair. De cursus ‘artificiële intelligentie’ die eind vorig jaar werd gelanceerd, werd al meer dan 800 keer aangevraagd.

Opvallend is ook de wijze waarop mensen naar de opleidingen worden toegeleid. Sinds 16 maart 2020 werden 6 op de 10 mensen via de campagne op sociale media naar het opleidingenaanbod geleid. Vorig jaar werden 8 op de 10 mensen via een zoekopdracht naar het aanbod geleid.

Gedelegeerd bestuurder VDAB, Wim Adriaens: “Dat loopbanen voortdurend in beweging zijn, ervaren vele werknemers vandaag aan den lijve. Maar juist wanneer de toekomst onzeker is, is het belangrijk om bij te blijven. Door jezelf om- en bij te scholen geef je jezelf meer garanties voor de toekomst. Daarom biedt VDAB opleidingen aan: gratis online opleidingen die je wanneer je maar wil van thuis uit kan volgen. VDAB breidde haar aanbod in het afgelopen half jaar uit tot 500 online modules. Wie wil kan dus aan het binge-leren.”

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het is positief dat werknemers en werkzoekenden hun loopbaan in handen nemen en deze periode gebruiken om competenties en vaardigheden te versterken of nieuwe kennis te verwerven. Uit onderzoek weten we dat tijd vaak een drempel vormt tot een leven lang te leren of bij te scholen. Uiteraard is dit in deze crisis niet voor iedereen mogelijk vanwege de zorg voor familieleden of werk maar dat neemt niet weg dat het voor VDAB een opportuniteit is om hun aanbod aan elke burger kenbaar te maken.”

Meer info: https://www.vdab.be/onlineleren

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.