Aantal minderjarigen met recht op budget omwille van handicap op 4 jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook dit jaar sterke stijging verwacht

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Door het zorginvesteringsplan van de Vlaamse Regering kunnen jaar na jaar meer mensen met een handicap ondersteund worden. Opvallend is de stijging van het aantal minderjarigen dat een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) ontvangt. Vorig jaar ging het om 1.816 jongeren en kinderen. In 2018 waren dat er nog 879. Het aantal minderjarigen dat recht heeft op een budget is sindsdien meer dan verdubbeld. Jongeren en kinderen met de meest dringende zorgnoden kregen dankzij het zorginvesteringsplan ook allemaal versneld een budget toegekend. In die groep geldt geen wachttijd.  Dit jaar zouden nog eens meer dan 600 minderjarigen een budget toegekend krijgen. Het hoogste aantal ooit.

“Door het Vlaams zorginvesteringsplan ondersteunen we jaar na jaar meer mensen met een handicap. De vraag naar ondersteuning neemt ook steeds meer toe. Het budget dat we vanuit Welzijn investeren is deze legislatuur met 40% gestegen, naar 2,5 miljard euro. Dat zijn historische stijgingen in budget, maar belangrijker is natuurlijk wat we ermee doen. Zo zijn er ook al historische stappen vooruit gezet: we kunnen voor het eerst iedereen met de hoogste zorgnoden een budget toekennen De wachtlijst is in die groep volledig weggewerkt. Daarmee is een belangrijke doelstelling van het zorginvesteringsplan gehaald. Samen met vertegenwoordigers van de sector blijven we zoeken naar verbeteringen, om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk mensen te helpen.” - Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits

Van het Vlaams welzijnsbudget zal in 2024 meer dan 2,5 miljard euro gaan naar personen met een handicap. In 2019 was dat nog 1,8 miljard euro. Een stijging met meer dan 700 miljoen euro deze legislatuur of 40%. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van de beleids- en begrotingstoelichting voor volgend jaar in het Vlaams parlement. Het gaat o.a. om budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Dit gebeurt via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Steeds meer personen met handicap krijgen budget toegekend: opvallende stijging bij minderjarigen

Het zorginvesteringsplan bereikt ook meer mensen. In totaal ontvingen 28.506 volwassenen in 2022 een persoonsvolgend budget (PVB) via het VAPH. 1.816 minderjarigen ontvangen een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). In 2018 waren dat er nog 879. Sindsdien is het aantal minderjarigen dat recht heeft op een budget meer dan verdubbeld.

Minister Crevits schat dat er in 2023 nog eens aan meer dan 600 kinderen of jongeren een PAB zal toegekend worden, de grootste stijging ooit. Vorig jaar ging het nog om 447 toekenningen.

Deze legislatuur kon een grote inhaalbeweging gemaakt worden: aan iedereen die een vraag gesteld heeft tussen 2008 en 2020 werd een PAB toegekend. Een sprong van meer dan 12 jaar. Ook krijgen alle minderjarigen binnen de groep met de meest dringendste zorgnoden vandaag hun budget direct toegekend. Voor hen geldt geen wachttijd.

 

Geen wachttijd meer voor mensen met dringendste noden

 De begrotingstoelichting toont dat het zorginvesteringsplan van de Vlaamse Regering zijn engagementen nakomt. Zo is de doelstelling gehaald om deze legislatuur alle personen in prioriteitengroep 1, de groep met de meest dringende noden, binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget (PVB) toe te kennen. Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen met de dringendste noden die eerder tot 3 jaar moesten wachten, nu al hun budget toegekend hebben gekregen.  De zogenaamde wachtlijst is in prioriteitengroep 1 volledig weggewerkt. Dit jaar zullen naar schatting 850 mensen een budget toegekend krijgen.

 

Tabel met exacte aantallen

 

2019

2020

2021

2022

2023

Toekenningen PG 1

378

726

2.215

867

850*

Toekenningen PAB

262

229

550

447

663*

* inschattingen

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

# budgethouders PVB

24.677

25.299

25.399

27.266

28.506

# budgethouders PAB

879

1.038

1.129

1.522

1.816

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.