Aantal werkzoekenden die opleiding tot leerkracht volgen op 5 jaar bijna verdrievoudigd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In 2019 zijn 863 werkzoekenden via VDAB bezig met een opleiding tot leerkracht. Op 5 jaar tijd is dat aantal bijna verdrievoudigd. In 2015 waren dat slechts 317 werkzoekenden. Dat is goed nieuws voor ons onderwijs, waar de vraag naar extra leerkrachten groot is. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is positief over de stijging. VDAB zal ook de komende maanden en jaren een belangrijke rol spelen om meer werkzoekenden naar lerarenopleidingen toe te leiden.

Het lerarentekort in Vlaanderen zal de komende jaren een belangrijke uitdaging zijn en blijven. Naast de stijgende leerlingenaantallen in het secundair onderwijs waardoor er meer leerkrachten nodig zijn, zal ook in ons onderwijs de vergrijzing voor een grote vervangingsvraag zorgen. Daarom is het goed nieuws dat steeds meer werkzoekenden ook een lerarenopleiding volgen via VDAB. De voordelen voor de cursist zijn dat de opleiding gratis is, het studiegeld en het leermateriaal worden terugbetaald, de uitkering behouden blijft, de kinderopvang en reiskosten terugbetaald worden en er begeleiding is door een VDAB-bemiddelaar.

In vergelijking met 5 jaar geleden volgen er in 2019 bijna 3 keer zoveel werkzoekenden zo’n opleiding. In 2015 waren dat er 317, in 2019 volgen er 863 werkzoekenden een opleiding tot leerkracht. In vergelijking met 2018 is dat aantal bijna verdubbeld.

Jaar

Aantal

2015

317

2016

298

2017

299

2018

443

2019

857

 

Oost-Vlaanderen koploper

Vooral in de provincie Oost-Vlaanderen zitten werkzoekenden in een opleiding tot leerkracht. Maar liefst 293 werkzoekenden uit Oost-Vlaanderen kozen voor een lerarenopleiding. In Antwerpen zijn dat er 238, in Limburg 122, in West-Vlaanderen 120, in Brussel 68 en in Vlaams-Brabant 16. Het zijn vooral vrouwelijke werkzoekenden die de opleiding volgen, namelijk 626 tegenover 231 mannen. In het eerste jaar van de opleiding zitten de meeste werkzoekenden in de professionele bachelor secundair onderwijs voor knelpuntvakken, daarna volgen de verkorte educatieve bacheloropleiding, de professionele bachelor lager onderwijs en de professionele bachelor kleuteronderwijs.

217 van de werkzoekenden in een lerarenopleiding zijn tussen 30 en 34 jaar, 194 zijn tussen 25 en 29 jaar en 177 zijn tussen 35 en 39 jaar.

Leeftijdscategorie

Aantal

20-24jaar

54

25-29jaar

194

30-34jaar

217

35-39jaar

177

40-44jaar

100

45-49jaar

63

50-54jaar

41

55-59jaar

19

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het lerarentekort is een grote uitdaging, zeker met de vergrijzing die ook in ons onderwijs voor een grote vervangingsvraag zal zorgen. Het is dan ook goed dat steeds meer werkzoekenden via de VDAB toegeleid worden naar een opleiding tot leerkracht. Werkzoekenden kunnen de lerarenopleiding gratis volgen, behouden hun uitkering en worden begeleid door een VDAB-bemiddelaar. ”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.