Akkoord over visquota: vooral minder tong, wel meer pladijs, roggen en kabeljauw in de Noordzee volgend jaar

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse vissers zullen volgend jaar meer pladijs, roggen en kabeljauw in de Noordzee kunnen vissen, maar veel minder tong. Tong is evenwel voor de vissers belangrijk als inkomensbron. Dat is het resultaat van de jaarlijkse Europese besprekingen over hoeveel vis de verschillende lidstaten in de verschillende zeegebieden mogen opvissen. Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits heeft de onderhandelingen geleid voor België, er werd dinsdagmiddag een akkoord bereikt.

“Het waren dit jaar heel moeilijke onderhandelingen. Met de visserijministers zaten we samen sinds zondag en pas dinsdagmiddag was er een akkoord. Onze vissers vangen traditioneel veel tong, maar hiervoor gaan de vangstmogelijkheden overal fors naar beneden. De quota worden bepaald op basis van de wetenschappelijke adviezen.  Nu duurt het 2 jaar voor de verzamelde gegevens in praktijk gebracht worden. Samen met andere lidstaten bekijk ik hoe dit anders kan. We gaan hier ook tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie volgend jaar werk van maken. Nogmaals, een sterke daling van verschillende quota maakt mij bijzonder bezorgd. Ik heb dan ook tijdens deze Europese ministerraad benadrukt dat het behouden van de leefbaarheid van onze vloot mijn topprioriteit is.” - Hilde Crevits

 

Overal minder tong

Voor de Belgische visserijsector zijn de vangstrechten voor tong heel belangrijk. De vangstrechten hiervoor dalen echter enorm. In de Noordzee zien we voor onze vissers een daling van 60% ten opzichte van 2023. In de Ierse Zee is de daling nog sterker met 77%. Dit vertaalt zich in deze zee alleen al in een daling van 208 ton.

 

In het Bristolkanaal daalt ons quotum voor tong met 6%, in het Westelijk Engels Kanaal is dit 14%, in het oostelijk deel van het Kanaal 17,4% en in het gebied ten zuiden van Ierland is er uit voorzorg een daling met 22,2%. 

 

Ook stijgende quota

We kunnen meer pladijs opvangen in de Noordzee en voor roggen zien we hier een stijging van 81 %. Ook in het Kanaal stijgt het quotum voor roggen met 76,6%. Voor kabeljauw stijgt het bijna overal.

 

Verenigd Koninkrijk en Noorwegen

Sinds de Brexit worden de vangstrechten voor Belgische vissers vastgelegd in bilaterale en trilaterale akkoorden met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Ook met deze twee landen werd over de vangstmogelijkheden van de gemeenschappelijke beheerde visbestanden een overeenkomst afgeklopt. Onze vissers gaan historisch naar verdere visgronden. De helft van onze vis komt uit Britse wateren. Als gevolg van de Brexit hebben we een verlies aan vangstrechten en er zijn weinig mogelijkheden voor toegang tot alternatieve visgronden. België blijft hier pleiten voor het openblijven van de Noorse wateren voor de Belgische vloot, aangezien deze zone post-Brexit een interessant visgebied kan zijn.

 

“De socio-economische impact van de visquota is zeer groot voor onze visserijsector. Op mijn vraag engageert het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zich om de komende maanden in samenwerking met de vissers nog meer gegevens te verzamelen. Zo wil ik dat voor visbestanden, waar uit voorzorg het quotum om de 2 jaar met 20% daalt omdat er te weinig gegevens zijn, een correcte beoordeling krijgen. Daarnaast heb ik gevraagd om het advies voor tong in de Ierse zee opnieuw te berekenen met recente data, wat mogelijk snel kan leiden tot een aanpassing van het wetenschappelijk advies en de vangstrechten. Ondanks de bezorgdheden hebben we zeker voldoende vangstmogelijkheden zodat ieder nog een lekkere tong, pladijs, rog of zeeduivel kan eten. De viskalender van Lekker van bij Ons duidt voor elk seizoen aan welke vis van goede kwaliteit en prijs aangeboden wordt.

Nieuws

14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.