doorstroomtrajecten sociale economie vereenvoudigd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits haar tweede principiële goedkeuring gegeven aan de vereenvoudiging van de doorstroomtrajecten in de sociale economie. Werknemers in bijvoorbeeld maatwerkbedrijven of de lokale diensteneconomie kunnen doorstromen naar de reguliere sector. In dat geval wordt er een doorstroomtraject opgestart met onder andere een doorstroomstage. Nu komt er een vereenvoudiging voor de goedkeuring van die stage zodat doelgroepwerknemers vlotter kunnen doorstromen.

Weinig doorstroming naar reguliere economie

Werknemers in bijvoorbeeld een maatwerkbedrijf of in de lokale diensteneconomie kunnen doorstromen naar een job in de reguliere economie. In dat geval wordt een doorstroomtraject opgestart met intensieve begeleiding en onder andere een doorstroomstage als essentieel onderdeel. Vandaag is de administratieve procedure voor dat doorstroomtraject echter nog te log, zeker wat de opstart van de droomstroomstage betreft. We willen de drempels wegwerken om een betere wisselwerking te krijgen tussen sociale economie en reguliere economie.

Doorstroming kan op twee manieren gebeuren. Een medewerker kan van de sociale economie naar de reguliere economie doorstromen of kan in het maatwerkbedrijf zelf doorstromen naar een statuut als gewone werknemer. Op vandaag is die doorstroming vanuit de sociale economie evenwel heel beperkt. Duidelijke cijfers zijn er niet, ook de maatwerkkoepels bevestigen dat. Sinds vorig jaar is dan ook voor het eerst een monitoring opgestart om correcte cijfers te bundelen.

Sinds 1 januari 2019 is het decreet en het besluit van de Vlaamse regering ‘collectief maatwerk’ in uitvoering. Daarmee wordt nu ook concreet werk gemaakt van doorstroming naar de reguliere economie. Na een positieve evaluatie door de VDAB wordt er een doorstroomtraject opgestart waarvan de stage een onderdeel is.

Eenvoudiger traject

Vandaag is het zo dat een werknemer die een stage in het kader van het doorstroomtraject zal volgen, een goedkeuring moet krijgen van het federale Toezicht op de Sociale Wetten en van de vakbondsafvaardiging in de onderneming waar hij of zij de stage wil aanvatten. Dat zorgt voor een rem op de procedure en een vertraging in het doorstroomtraject. In de toekomst zal die goedkeuring niet meer nodig zijn, maar is een kennisgeving voldoende. Dat zorgt voor een belangrijke administratieve vereenvoudiging.

Daarnaast zal het departement Werk en Sociale Economie samen met VDAB eenmaal per jaar aan de Vlaamse regering rapporteren over de doorstroombewegingen. Op die manier komen er duidelijke en correcte cijfers over hoeveel werknemers effectief doorstromen.

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits: “Werknemers in onder andere onze maatwerkbedrijven evolueren ook tijdens hun job. Iedereen moet kunnen groeien. Dat kan richting de reguliere arbeidsmarkt, maar evengoed binnen de sociale economie onderneming zelf. Om de doorstroming te vereenvoudigen, wordt de procedure om de doorstroomstage aan te vatten aangepast. We hebben daarnaast ook nood aan duidelijke cijfers over de doorstroombewegingen. Daarom zullen het departement Werk en Sociale economie en de VDAB jaarlijks hierover rapporteren aan de Vlaamse regering. Alleen op die manier kunnen we werk maken van een goede doorstroming, steeds met de nodige aandacht en zorgvuldigheid. Niet elke werknemer kan doorstromen. Voor sommigen is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot en blijft een job in collectief maatwerk of de sociale economie het meest aangewezen.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.