doorstroomtrajecten sociale economie vereenvoudigd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits haar tweede principiële goedkeuring gegeven aan de vereenvoudiging van de doorstroomtrajecten in de sociale economie. Werknemers in bijvoorbeeld maatwerkbedrijven of de lokale diensteneconomie kunnen doorstromen naar de reguliere sector. In dat geval wordt er een doorstroomtraject opgestart met onder andere een doorstroomstage. Nu komt er een vereenvoudiging voor de goedkeuring van die stage zodat doelgroepwerknemers vlotter kunnen doorstromen.

Weinig doorstroming naar reguliere economie

Werknemers in bijvoorbeeld een maatwerkbedrijf of in de lokale diensteneconomie kunnen doorstromen naar een job in de reguliere economie. In dat geval wordt een doorstroomtraject opgestart met intensieve begeleiding en onder andere een doorstroomstage als essentieel onderdeel. Vandaag is de administratieve procedure voor dat doorstroomtraject echter nog te log, zeker wat de opstart van de droomstroomstage betreft. We willen de drempels wegwerken om een betere wisselwerking te krijgen tussen sociale economie en reguliere economie.

Doorstroming kan op twee manieren gebeuren. Een medewerker kan van de sociale economie naar de reguliere economie doorstromen of kan in het maatwerkbedrijf zelf doorstromen naar een statuut als gewone werknemer. Op vandaag is die doorstroming vanuit de sociale economie evenwel heel beperkt. Duidelijke cijfers zijn er niet, ook de maatwerkkoepels bevestigen dat. Sinds vorig jaar is dan ook voor het eerst een monitoring opgestart om correcte cijfers te bundelen.

Sinds 1 januari 2019 is het decreet en het besluit van de Vlaamse regering ‘collectief maatwerk’ in uitvoering. Daarmee wordt nu ook concreet werk gemaakt van doorstroming naar de reguliere economie. Na een positieve evaluatie door de VDAB wordt er een doorstroomtraject opgestart waarvan de stage een onderdeel is.

Eenvoudiger traject

Vandaag is het zo dat een werknemer die een stage in het kader van het doorstroomtraject zal volgen, een goedkeuring moet krijgen van het federale Toezicht op de Sociale Wetten en van de vakbondsafvaardiging in de onderneming waar hij of zij de stage wil aanvatten. Dat zorgt voor een rem op de procedure en een vertraging in het doorstroomtraject. In de toekomst zal die goedkeuring niet meer nodig zijn, maar is een kennisgeving voldoende. Dat zorgt voor een belangrijke administratieve vereenvoudiging.

Daarnaast zal het departement Werk en Sociale Economie samen met VDAB eenmaal per jaar aan de Vlaamse regering rapporteren over de doorstroombewegingen. Op die manier komen er duidelijke en correcte cijfers over hoeveel werknemers effectief doorstromen.

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits: “Werknemers in onder andere onze maatwerkbedrijven evolueren ook tijdens hun job. Iedereen moet kunnen groeien. Dat kan richting de reguliere arbeidsmarkt, maar evengoed binnen de sociale economie onderneming zelf. Om de doorstroming te vereenvoudigen, wordt de procedure om de doorstroomstage aan te vatten aangepast. We hebben daarnaast ook nood aan duidelijke cijfers over de doorstroombewegingen. Daarom zullen het departement Werk en Sociale economie en de VDAB jaarlijks hierover rapporteren aan de Vlaamse regering. Alleen op die manier kunnen we werk maken van een goede doorstroming, steeds met de nodige aandacht en zorgvuldigheid. Niet elke werknemer kan doorstromen. Voor sommigen is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot en blijft een job in collectief maatwerk of de sociale economie het meest aangewezen.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.