Duidelijke impact van coronacrisis op de vacatures in Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De coronacrisis heeft een duidelijke impact op de arbeidsmarkt. Uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits blijkt dat er in maart 2020 17.361 vacatures rechtstreeks werden gemeld bij VDAB. Dat is bijna één derde minder dan in maart 2019. Tegelijkertijd is de grote stijging van het aantal vacatures in de sector van de landbouw en groente- en fruitteelt opvallend.

In maart 2020 werden 17.361 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten (zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 31,3% minder dan in maart 2019. De voorbije twaalf maanden werden 285.869 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 1,5% minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.

Eén sector blijft opvallend goed scoren: de primaire sector. De landbouw en de groente- en fruitteelt kunnen natuurlijk niet stilgelegd worden en hebben nu heel wat seizoenarbeiders nodig om te helpen bij de oogst. Maar door de getroffen maatregelen zijn niet alle werknemers die traditioneel in de seizoensarbeid ingezet worden beschikbaar. Om toch de nodige arbeiders te vinden, schakelen de landbouwers meer dan ooit VDAB in.

Over alle andere sectoren heen is een trendbreuk te zien. Zo goed als alle sectoren hebben nu minder vacatures. Bepaalde sectoren dalen opvallend sterker zoals de zakelijke dienstverlening (-44,4%) en Groot- en kleinhandel (-44,7%). Horeca en toerisme kregen, begrijpelijk na de sluiting van de horeca, nog een grotere klap (-61,6%).

De cijfers zijn opvallend, maar liggen wel in de lijn der verwachting. Om de impact op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken, werden intussen al maatregelen genomen. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werd op 19 maart een oproep gelanceerd naar werkgevers in essentiële sectoren om hun vacatures te melden bij VDAB met de code #COVID19. Op die manier kan heel gericht gematcht worden waar de noden het hoogst zijn. Op 17 april 2020 stonden er 2.223 #COVID19 vacatures online. Er is een grote en blijvende interesse in de vacatures. Op 16 april hadden 27.198 kandidaten aangeduid geïnteresseerd te zijn.

Een grote stijging van de vacatures in de gezondheidssector blijft voorlopig uit. Dat is opvallend maar valt deels te verklaren door het feit dat veel andere zorgtaken nu worden afgebouwd, gezien alle focus in de zorg naar de coronacrisis gaat. Over 12 maanden heen is er bij de gezondheidszorg een stijging van 16% te zien. Dit gaat dus al in stijgende lijn waardoor het te verwachten is dat de cijfers in de loop van deze maand nog zullen stijgen. Ook voor de zorgsector bemiddelt de VDAB via de #COVID19-werking. Daarnaast is er ook gezorgd voor een automatische uitwisseling van vacatures in de zorg via het online platform Help de Helpers. Via dit platform kunnen vrijwilligers die deel uitmaken van de zogenaamde ‘medische reserve’ sneller ingezet worden in ziekenhuizen en zorginstellingen die nood hebben aan extra personeel. Ook stages in de zorg blijven mogelijk. De noden in de zorg zullen wellicht nog een tijd aanhouden. In de komende periode is het daarom aangewezen verder in te zetten op bemiddeling en toeleiding naar de erkende opleidingen van VDAB.

Intussen staat voor de land- en tuinbouwsector ook de website www.helpdeoogst.be online. Daarmee ondersteunt de minister de land- en tuinbouwers die op zoek zijn naar extra helpende handen voor de oogst. Op de site kunnen heel eenvoudig #COVID19 vacatures geplaatst worden en kunnen geïnteresseerden zich melden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De maatregelen naar aanleiding van het coronavirus laten hun sporen na op de arbeidsmarkt. In vergelijking met maart 2019 werden in maart 2020 meer dan 30% minder vacatures gemeld. De vacaturemarkt is over het algemeen stilgevallen. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen. Door de oproep naar #COVID19 vacatures, kan VDAB heel gericht matchen daar waar de noden het hoogst zijn. Op die manier hopen we de impact zoveel als mogelijk te beperken. In de primaire sector zien we dan weer een grote stijging van het aantal vacatures. Die sector werkt hard door en met de oogst voor de deur, zijn daar heel wat extra krachten nodig. Om aan die vraag te kunnen voldoen lanceerden we de website www.helpdeoogst.be.”

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “De vacaturecijfers van maart liggen in lijn met de verwachtingen, maar ze blijven opvallend omdat ze een duidelijke trendbreuk tonen met de voorbije maanden en jaren. VDAB focust zich in deze periode op die sectoren waar nieuwe vacatures blijven binnen komen. Dat is in eerste instantie de primaire sector, maar daarnaast ook de zorg-, voeding en logistieke sector. We blijven onze dienstverlening aanbieden op afstand en dat lijkt redelijk goed te lukken.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.