Duidelijke impact van coronacrisis op de vacatures in Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De coronacrisis heeft een duidelijke impact op de arbeidsmarkt. Uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits blijkt dat er in maart 2020 17.361 vacatures rechtstreeks werden gemeld bij VDAB. Dat is bijna één derde minder dan in maart 2019. Tegelijkertijd is de grote stijging van het aantal vacatures in de sector van de landbouw en groente- en fruitteelt opvallend.

In maart 2020 werden 17.361 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten (zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 31,3% minder dan in maart 2019. De voorbije twaalf maanden werden 285.869 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 1,5% minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.

Eén sector blijft opvallend goed scoren: de primaire sector. De landbouw en de groente- en fruitteelt kunnen natuurlijk niet stilgelegd worden en hebben nu heel wat seizoenarbeiders nodig om te helpen bij de oogst. Maar door de getroffen maatregelen zijn niet alle werknemers die traditioneel in de seizoensarbeid ingezet worden beschikbaar. Om toch de nodige arbeiders te vinden, schakelen de landbouwers meer dan ooit VDAB in.

Over alle andere sectoren heen is een trendbreuk te zien. Zo goed als alle sectoren hebben nu minder vacatures. Bepaalde sectoren dalen opvallend sterker zoals de zakelijke dienstverlening (-44,4%) en Groot- en kleinhandel (-44,7%). Horeca en toerisme kregen, begrijpelijk na de sluiting van de horeca, nog een grotere klap (-61,6%).

De cijfers zijn opvallend, maar liggen wel in de lijn der verwachting. Om de impact op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken, werden intussen al maatregelen genomen. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werd op 19 maart een oproep gelanceerd naar werkgevers in essentiële sectoren om hun vacatures te melden bij VDAB met de code #COVID19. Op die manier kan heel gericht gematcht worden waar de noden het hoogst zijn. Op 17 april 2020 stonden er 2.223 #COVID19 vacatures online. Er is een grote en blijvende interesse in de vacatures. Op 16 april hadden 27.198 kandidaten aangeduid geïnteresseerd te zijn.

Een grote stijging van de vacatures in de gezondheidssector blijft voorlopig uit. Dat is opvallend maar valt deels te verklaren door het feit dat veel andere zorgtaken nu worden afgebouwd, gezien alle focus in de zorg naar de coronacrisis gaat. Over 12 maanden heen is er bij de gezondheidszorg een stijging van 16% te zien. Dit gaat dus al in stijgende lijn waardoor het te verwachten is dat de cijfers in de loop van deze maand nog zullen stijgen. Ook voor de zorgsector bemiddelt de VDAB via de #COVID19-werking. Daarnaast is er ook gezorgd voor een automatische uitwisseling van vacatures in de zorg via het online platform Help de Helpers. Via dit platform kunnen vrijwilligers die deel uitmaken van de zogenaamde ‘medische reserve’ sneller ingezet worden in ziekenhuizen en zorginstellingen die nood hebben aan extra personeel. Ook stages in de zorg blijven mogelijk. De noden in de zorg zullen wellicht nog een tijd aanhouden. In de komende periode is het daarom aangewezen verder in te zetten op bemiddeling en toeleiding naar de erkende opleidingen van VDAB.

Intussen staat voor de land- en tuinbouwsector ook de website www.helpdeoogst.be online. Daarmee ondersteunt de minister de land- en tuinbouwers die op zoek zijn naar extra helpende handen voor de oogst. Op de site kunnen heel eenvoudig #COVID19 vacatures geplaatst worden en kunnen geïnteresseerden zich melden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De maatregelen naar aanleiding van het coronavirus laten hun sporen na op de arbeidsmarkt. In vergelijking met maart 2019 werden in maart 2020 meer dan 30% minder vacatures gemeld. De vacaturemarkt is over het algemeen stilgevallen. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen. Door de oproep naar #COVID19 vacatures, kan VDAB heel gericht matchen daar waar de noden het hoogst zijn. Op die manier hopen we de impact zoveel als mogelijk te beperken. In de primaire sector zien we dan weer een grote stijging van het aantal vacatures. Die sector werkt hard door en met de oogst voor de deur, zijn daar heel wat extra krachten nodig. Om aan die vraag te kunnen voldoen lanceerden we de website www.helpdeoogst.be.”

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “De vacaturecijfers van maart liggen in lijn met de verwachtingen, maar ze blijven opvallend omdat ze een duidelijke trendbreuk tonen met de voorbije maanden en jaren. VDAB focust zich in deze periode op die sectoren waar nieuwe vacatures blijven binnen komen. Dat is in eerste instantie de primaire sector, maar daarnaast ook de zorg-, voeding en logistieke sector. We blijven onze dienstverlening aanbieden op afstand en dat lijkt redelijk goed te lukken.”

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.