Eerste 10 beroepen waarvoor je talenten kan laten erkennen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Je kan binnenkort makkelijker fitnessbegeleider, heftruckchauffeur of onderhoudsmecanicien worden als je over alle nodige competenties beschikt, maar niet het vereiste diploma bezit. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts hebben een eerste lijst klaar met 10 beroepen waarvoor je competenties kan laten erkennen die je hebt verworven dankzij een eerdere job, hobby’s, vrijwilligerswerk of zelfstudie. Zo kunnen werkzoekenden makkelijker een job vinden, worden knelpuntvacatures sneller ingevuld en wordt iedereen gestimuleerd om levenslang te leren.

Veel Vlamingen beschikken over vaardigheden die niet op hun diploma staan. In de zoektocht naar een (nieuwe) job is het soms moeilijk om aan te tonen dat je bepaalde competenties verworven hebt. Dat is ook een probleem voor werkgevers, die valabele kandidaten dreigen mis te lopen. Vlaanderen werkt daarom al jaren aan een uniform en kwaliteitsvol kader om verworven competenties officieel te certificeren. Het beleidsdomein Werk werkt daarvoor samen met het beleidsdomein Onderwijs, want het is cruciaal dat er voor het Erkennen van Competenties (EVC) criteria gebruikt worden die even veeleisend zijn als de criteria voor onderwijsdiploma’s.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts hebben nu een lijst klaar met de eerste 10 beroepen waarvoor je competenties kan laten erkennen die je hebt verworven dankzij een eerdere job, hobby’s, vrijwilligerswerk of zelfstudie. De lijst kwam tot stand in overleg met de onderwijs- en opleidingsaanbieders, de sectoren en verschillende strategische adviesraden. Er is gekozen voor beroepen waar veel vraag is naar mensen met de juiste competenties. Het gaat om:

  1. Heftruckchauffeur
  2. Reachtruckchauffeur
  3. Uitbener-uitsnijder
  4. Kinderbegeleider baby’s en peuters
  5. Kinderbegeleider schoolgaande kinderen
  6. Medewerker groen- en tuinaanleg
  7. Medewerker groen- en tuinbeheer
  8. Onderhoudsmecanicien personenwagen en lichte bedrijfsvoertuigen
  9. Fitnessbegeleider
  10. Gids

De EVC-trajecten voor deze 10 beroepen kunnen nu voltooid worden. Later komen er nog meer (knelpunt)beroepen bij. Nog dit jaar zullen Vlamingen hun competenties kunnen laten beoordelen in EVC-testcentra. Wie de beoordeling goed doorstaat, krijgt een erkende beroepskwalificatie. Omwille van versnipperde regelgeving en gebrekkige coördinatie gebeurde dit tot nu toe omzeggens nooit.

“Leren doe je niet alleen op de schoolbanken”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Je blijft altijd dingen bijleren, ook lang nadat je dat diploma gehaald hebt. Laat ál je talenten erkennen, zodat ál je vaardigheden zichtbaar zijn voor werkgevers”.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Op een snel veranderende arbeidsmarkt is omscholen en bijscholen meer dan ooit noodzakelijk voor een duurzame loopbaan. Het is dan ook belangrijk dat vaardigheden worden erkend die je hebt geleerd uit je ervaringen op de arbeidsmarkt, in je gezin, als vrijwilliger of in het verenigingsleven. Door het erkennen van verworven competenties worden deze ervaringen naar waarde geschat. Zo kan je een kwalificatie halen die je toelaat om je droomjob uit te oefenen of vormt het net die essentiële bouwsteen om een andere opleiding te starten. De beroepen die we vandaag hebben goedgekeurd zijn ook gegeerd op de arbeidsmarkt met heel wat openstaande vacatures.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.