Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden krijgen een verweefcoach

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt 558.000 euro vrij voor de aanstelling van een verweefcoach in Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden. De coaches zullen de steden bijstaan om te komen tot een goed nabuurschap tussen bedrijven en bewoners.

Eind juni werd via het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een projectoproep gelanceerd met als doel steden te ondersteunen in hun beleid om economische bedrijvigheid te verweven met andere functies zoals bijvoorbeeld wonen en recreatie. Minister Crevits stelt een budget van 558.000 euro beschikbaar voor de aanstelling door de steden van 4 verweefcoaches in Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden.  

Concreet zal de coach gedurende drie jaar de goede verstandhouding tussen bedrijven, de buurt en de lokale overheid bewaken, bedrijven begeleiden in hun groeitraject en mee hun locatiebeslissingen sturen in functie van de buurt en het beleid. De coach kan de lokale besturen en bedrijven ook suggesties geven voor ingrepen om hinder te vermijden. Een mix van functies biedt kansen voor innovatie en circulaire economie. De ervaringen opgedaan tijdens dit traject zullen daarna gedeeld worden met andere steden en gemeenten en vormen mee de basis voor een verdere uitwerking van het verwevingsbeleid.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Met het verwevingsbeleid willen we bedrijven, wonen en recreatie zorgzaam met elkaar verzoenen in stadskernen. Een dergelijke mix van functies zorgt voor economisch bedrijvigheid en levendige kernen waar het fijn werken, wonen en winkelen is. De 4 coaches zullen steden en bedrijven met raad en daad bijstaan om de combinatie van wonen en werken op een evenwichtige manier te stimuleren en de schaarse ruimte goed te beheren.”

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.