Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden krijgen een verweefcoach

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt 558.000 euro vrij voor de aanstelling van een verweefcoach in Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden. De coaches zullen de steden bijstaan om te komen tot een goed nabuurschap tussen bedrijven en bewoners.

Eind juni werd via het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een projectoproep gelanceerd met als doel steden te ondersteunen in hun beleid om economische bedrijvigheid te verweven met andere functies zoals bijvoorbeeld wonen en recreatie. Minister Crevits stelt een budget van 558.000 euro beschikbaar voor de aanstelling door de steden van 4 verweefcoaches in Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden.  

Concreet zal de coach gedurende drie jaar de goede verstandhouding tussen bedrijven, de buurt en de lokale overheid bewaken, bedrijven begeleiden in hun groeitraject en mee hun locatiebeslissingen sturen in functie van de buurt en het beleid. De coach kan de lokale besturen en bedrijven ook suggesties geven voor ingrepen om hinder te vermijden. Een mix van functies biedt kansen voor innovatie en circulaire economie. De ervaringen opgedaan tijdens dit traject zullen daarna gedeeld worden met andere steden en gemeenten en vormen mee de basis voor een verdere uitwerking van het verwevingsbeleid.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Met het verwevingsbeleid willen we bedrijven, wonen en recreatie zorgzaam met elkaar verzoenen in stadskernen. Een dergelijke mix van functies zorgt voor economisch bedrijvigheid en levendige kernen waar het fijn werken, wonen en winkelen is. De 4 coaches zullen steden en bedrijven met raad en daad bijstaan om de combinatie van wonen en werken op een evenwichtige manier te stimuleren en de schaarse ruimte goed te beheren.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.