Het aantal werkzoekenden stijgt voor het eerst sinds 2015

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Na een periode van bijna vijf jaar, stijgt de Vlaamse werkloosheid in maart voor het eerst op jaarbasis sinds augustus 2015. Eind maart 2020 telt Vlaanderen 186.265 niet werkende werkzoekenden. Dat is een stijging van 1,3% of 2.437 meer dan een jaar geleden. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft duidelijk een impact op de arbeidsmarkt, al blijft de stijging van het aantal werkzoekenden voorlopig beperkt.”

Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering stijgt in maart 2020 met 2,1% ten opzichte van maart vorig jaar. Het aantal vrij ingeschreven werkzoekenden zonder uitkering stijgt met 0,7%.

Bij de jongeren die net van de schoolbanken komen is er nog steeds een daling (-11,9%) van het aantal werkzoekenden, al ligt deze wel lager dan de vorige maanden (-19,0% in februari 2020). De werkloosheid stijgt op jaarbasis voor de middengeschoolden (+1,7%) en hooggeschoolden (+5,0%). Ten opzichte van vorige maand noteren we ook voor de laaggeschoolden een lichte stijging, maar deze is nog niet merkbaar op jaarbasis (-0,3%).

Meer dan de helft (51,4%) van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig werkzoekend (minder dan 1 jaar). Logischerwijs heeft de coronacrisis vooral een sterke impact op dit aantal werkzoekenden. Deze groep stijgt met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal werkzoekenden dat 1 tot 2 jaar werkzoekend is, neemt af, met 1,8%.

Ook het aantal werkzoekenden met een migratieachtergrond stijgt in maart 2020. We zien een stijging met 4,7% tov. maart 2019. Het gaat hier om werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of de EVA-landen.

Wat ook opvalt zijn de verschillen zijn tussen de Vlaamse provincies en gemeenten. In West-Vlaanderen en Limburg stijgt het aantal niet werkende werkzoekenden het sterkst ten opzichte van vorig jaar, met respectievelijk 4,7 en 2,5%. Vlaams-Brabant is de enige provincie waar de daling van de voorbije maanden zich verder zet, en dat met 0,7%.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Voor het eerst sinds lang zien we een stijging van het aantal werkzoekenden in Vlaanderen. Dat hoeft in de huidige crisis niet te verwonderen. Het is duidelijk dat het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan ook een stevige impact hebben op de arbeidsmarkt, ook al gaat het nu maar om een lichte stijging. Met verschillende economische maatregelen staan we bedrijven en ondernemingen bij in deze moeilijke situatie. Het doel is om zoveel als mogelijk de economische schade en de impact op de arbeidsmarkt te beperken. We moeten voorkomen dat de stijging van de werkloosheid een structurele stijging wordt. We willen de werkzoekenden snel terug aan de slag krijgen. De komende maanden zal voor de arbeidsmarkt een grote uitdaging worden, voor de ondernemingen, voor de werknemers en voor de werkzoekenden.”

Meer informatie

https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html

Belangrijk: deze cijfers omvatten de niet werkende werkzoekenden, hier zitten werknemers in tijdelijke werkloosheid niet bij. De stijging in het aantal niet werkende werkzoekenden kan dus niet gelinkt worden aan het toenemend aantal mensen in tijdelijke werkloosheid. Cijfers over tijdelijke werkloosheid kunnen opgevraagd worden bij federale overheidsdienst RVA.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.