Het aantal werkzoekenden stijgt voor het eerst sinds 2015

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Na een periode van bijna vijf jaar, stijgt de Vlaamse werkloosheid in maart voor het eerst op jaarbasis sinds augustus 2015. Eind maart 2020 telt Vlaanderen 186.265 niet werkende werkzoekenden. Dat is een stijging van 1,3% of 2.437 meer dan een jaar geleden. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft duidelijk een impact op de arbeidsmarkt, al blijft de stijging van het aantal werkzoekenden voorlopig beperkt.”

Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering stijgt in maart 2020 met 2,1% ten opzichte van maart vorig jaar. Het aantal vrij ingeschreven werkzoekenden zonder uitkering stijgt met 0,7%.

Bij de jongeren die net van de schoolbanken komen is er nog steeds een daling (-11,9%) van het aantal werkzoekenden, al ligt deze wel lager dan de vorige maanden (-19,0% in februari 2020). De werkloosheid stijgt op jaarbasis voor de middengeschoolden (+1,7%) en hooggeschoolden (+5,0%). Ten opzichte van vorige maand noteren we ook voor de laaggeschoolden een lichte stijging, maar deze is nog niet merkbaar op jaarbasis (-0,3%).

Meer dan de helft (51,4%) van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig werkzoekend (minder dan 1 jaar). Logischerwijs heeft de coronacrisis vooral een sterke impact op dit aantal werkzoekenden. Deze groep stijgt met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal werkzoekenden dat 1 tot 2 jaar werkzoekend is, neemt af, met 1,8%.

Ook het aantal werkzoekenden met een migratieachtergrond stijgt in maart 2020. We zien een stijging met 4,7% tov. maart 2019. Het gaat hier om werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of de EVA-landen.

Wat ook opvalt zijn de verschillen zijn tussen de Vlaamse provincies en gemeenten. In West-Vlaanderen en Limburg stijgt het aantal niet werkende werkzoekenden het sterkst ten opzichte van vorig jaar, met respectievelijk 4,7 en 2,5%. Vlaams-Brabant is de enige provincie waar de daling van de voorbije maanden zich verder zet, en dat met 0,7%.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Voor het eerst sinds lang zien we een stijging van het aantal werkzoekenden in Vlaanderen. Dat hoeft in de huidige crisis niet te verwonderen. Het is duidelijk dat het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan ook een stevige impact hebben op de arbeidsmarkt, ook al gaat het nu maar om een lichte stijging. Met verschillende economische maatregelen staan we bedrijven en ondernemingen bij in deze moeilijke situatie. Het doel is om zoveel als mogelijk de economische schade en de impact op de arbeidsmarkt te beperken. We moeten voorkomen dat de stijging van de werkloosheid een structurele stijging wordt. We willen de werkzoekenden snel terug aan de slag krijgen. De komende maanden zal voor de arbeidsmarkt een grote uitdaging worden, voor de ondernemingen, voor de werknemers en voor de werkzoekenden.”

Meer informatie

https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html

Belangrijk: deze cijfers omvatten de niet werkende werkzoekenden, hier zitten werknemers in tijdelijke werkloosheid niet bij. De stijging in het aantal niet werkende werkzoekenden kan dus niet gelinkt worden aan het toenemend aantal mensen in tijdelijke werkloosheid. Cijfers over tijdelijke werkloosheid kunnen opgevraagd worden bij federale overheidsdienst RVA.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.