Hulplijn en online FAQ over coronavirus voor bedrijven

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op initiatief van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits heeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen de hulplijn (0800 20 555) opengesteld voor ondernemers en bedrijven die vragen hebben omtrent het coronavirus. Ook een actuele lijst met de meest gestelde vragen over dit thema wordt beschikbaar gesteld op de website van VLAIO.

Veel bedrijven en ondernemers hebben vragen over de impact van het coronavirus. Vooral over hoe om te gaan met personeelsleden die in een risicogebied hebben verbleven of besmet zijn geraakt. Om duidelijke informatie beschikbaar te stellen aan alle ondernemers werden al die vragen gebundeld op de website van VLAIO en is er een hulplijn geactiveerd. Wie vragen heeft kan terecht op  0800 20 555 of kan via whatsapp zijn of haar vragen aan het Agentschap richten. Als er extra informatie beschikbaar is, zal die ook onmiddellijk terug te vinden zijn op hun website www.vlaio.be/corona .

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “De laatste dagen komen steeds meer vragen binnen van ondernemers over hoe ze moeten omgaan met personeel dat besmet is geraakt met het coronavirus of in een risicogebied heeft verbleven. Om daar een antwoord op te bieden hebben we al die vragen gebundeld en een hulplijn opengesteld. We willen onze bedrijven zo goed mogelijk informeren zodat zij alle mogelijke maatregelen kunnen nemen om een verdere verspreiding en economische schade op te vangen. De samenwerking met alle betrokken diensten verloopt goed.”

 

Meest gestelde vragen

Wat moet een bedrijfsleider doen als een medewerker besmet is?

Bij vermoeden van besmetting met COVID-19, moet een medewerker thuis blijven en zo snel mogelijk een huisarts consulteren. De behandelende arts zal verder de nodige maatregelen nemen om de patiënt te verzorgen en zo nodig te isoleren, en zijn of haar thuis- en werkomgeving zo goed mogelijk te beschermen tegen verdere besmetting. 

Kan het bedrijf in quarantaine geplaatst worden als een medewerker besmet is geweest?

Collega’s die in contact geweest zijn met de besmette patiënt worden van nabij opgevolgd door de behandelende arts(en) volgens een welbepaalde procedure van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. De medische zorgverstrekkers zijn het best geplaatst om de ernst van de situatie goed te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Een quarantaine is echter een drastische en vaak ook complexe maatregel, die in de praktijk niet snel genomen wordt. 

Wat met een medewerker die terugkeert uit een land waar coronapatiënten gemeld zijn?

Medewerkers die terugkeren uit landen of regio's waar coronapatiënten zijn gemeld, kunnen gewoon weer aan het werk. Maar oplettendheid is geboden. Vertonen ze symptomen binnen de 14 dagen na terugkeer, moeten ze onmiddellijk thuis blijven, een huisarts bellen en hun reisgeschiedenis en symptomen vermelden. Ook hier zal de huisarts de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Mag ik mijn werknemers nog laten reizen?

In sommige (delen van) landen gelden beperkende maatregelen omwille van het coronavirus. Je volgt best het reisadvies op van de FOD Buitenlandse Zaken. Deze reisadviezen worden voortdurend bijgewerkt om reizigers in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

  • Reizen naar plaatsen waar het virus (nog) niet is, is veilig. 
  • Reizen naar risicogebieden, is niet verboden. Toch raden we je aan te bekijken of deze reis niet beter uitgesteld of geannuleerd wordt. In deze gebieden zijn ook veel faciliteiten gesloten en activiteiten afgelast. Maar de kans dat jouw medewerkers COVID-19 zouden oplopen, is beperkt.

De buitenlandse beurs waar mijn bedrijf aan zou deelnemen is geannuleerd. Wat nu?

Recent besloot Flanders Investment & Trade (FIT) om de Vlaamse aanwezigheid op de Singapore Airshow (Singapore) te annuleren. Deze beslissing werd genomen nadat Singapore de waakzaamheid voor het coronavirus (COVID-19) verhoogde. Ook andere beurzen in Azië en daarbuiten namen intussen hun voorzorgen. Hier vind je informatie over welke activiteiten werden geannuleerd en welke extra maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.

Wat als ik als werkgever mijn activiteiten tijdelijk moet stilleggen door een gebrek aan bevoorrading?

Het tijdelijke onvermogen om werknemers in dienst te stellen ten gevolge van het coronavirus kan gekwalificeerd worden als ‘overmacht’. Je kan als werkgever een dossier indienen bij de lokale RVA met bewijzen van de overmacht en de link met COVID-19. Daardoor zullen werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering kunnen krijgen.

Ik ben een voedingsbedrijf. Moet ik extra maatregelen nemen ten gevolge van het coronavirus?

Tot op heden is voeding niet geïdentificeerd als een bron of manier waarop het virus wordt overgedragen. Bovendien zijn coronavirussen niet erg resistent in de omgeving. Deze virussen worden snel geïnactiveerd als ze op oppervlakten terechtkomen. De kans dat een consument via voedsel besmet raakt met COVID-19 is op basis van de huidige kennis dan ook zeer onwaarschijnlijk en niet aangetoond.

Meer info?

Algemene informatie over coronavirus is terug te vinden op www.infocoronavirus.be

De belangrijkste maatregelen ter preventie van COVID-19 op de werkvloer blijven:

  • Goede hygiëne op de werkvloer door het frequent wassen van de handen wassen, gebruik van papieren zakdoekjes, schoonmaken van de werkplek, …
  • Thuisblijven bij ziekte en huisarts contacteren.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.