In 2019 volgden 50.000 mensen 110.000 digitale cursussen bij VDAB

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In 2019 volgden bijna 50.000 cursisten een digitale opleiding bij VDAB, samen goed voor bijna 110.000 gevolgde cursussen. Dat zijn meer dan 7.000 extra cursisten in vergelijking met 2018 en ruim 20.000 extra in vergelijking met 5 jaar geleden. De populairste digitale cursus is initiatie boekhouden. In november lanceerde Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nog de online cursus Artificiële Intelligentie. Bijna 1.500 cursisten hebben die cursus al gevolgd.

VDAB heeft een groot aanbod aan opleidingen. De opleidingsdatabank is er voor iedereen, werkzoekenden, werkenden en zelfstandigen. De mogelijkheden zijn uitgebreid. Er zijn opleidingen om te leren op de werkvloer, taalopleidingen, opleidingen op de schoolbanken, maar ook online cursussen. Op dit moment zijn er 255 cursussen in het digitaal aanbod van VDAB. De voorbije jaren zien we een stijging van het gebruik van die online cursussen. In 2019 volgden maar liefst bijna 50.000 mensen een online cursus. Ruim 7.000 meer dan in 2018 en zelfs 20.000 extra ten opzichte van 5 jaar geleden. Bij de meeste online cursussen is ook online coaching voorzien. Je kan als cursist via de leeromgeving zelf vragen en oefeningen doorsturen aan de online coach. Die coach beantwoordt niet alleen de vragen, maar volgt ook de vorderingen van de cursist op.

 

Jaar

Unieke personen

2015

29660

2016

30952

2017

27317

2018

42643

2019

49882  

 

Boekhouden is populairste cursus

Van de 255 opleidingen is initiatie in boekhouden de populairste. Ruim 3.000 cursisten volgden in 2019 die online opleiding. De onlangs gelanceerde online cursus Artificiële Intelligentie werd in 2019 al door 1.122 cursisten gevolg. Sinds de lancering tot vandaag volgden zelfs al bijna 1.500 mensen de online cursus AI. 

Hieronder de top 20 online cursussen:

 

Opleiding

Aantal cursisten

Initiatie in boekhouden

3.007

Loon- en personeelsadministratie Basis

2.356

Frans – Algemene taalkennis – Beginners

2.337

MS Excel

2.319

Frans – Algemene taalkennis – Absolute beginners

2.041

Burn-out, nee bedankt!

1.886

Solliciteren doe je zo!

1.863

Basis Rekenen

1.846

Office Generiek

1.604

Basisveiligheid op het werk (VCA)

1.588

Assertiviteit in de werksituatie

1.554

Elektriciteit: basisbegrippen

1.549

Binnenlandse handelsdocumenten

1.393

Nederlands – Grammatica Nederlands voor anderstaligen

1.241

Boekhouden in de praktijk: deel 1

1.147

Timemanagement

1.141

E-commerce en e-marketing

1.125

Artificiële Intelligentie

1.122

Toolkit voor leidinggevenden

1.108

Websites ontwerpen met HTML 5

1.100

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Levenslang leren in Vlaanderen kan beter. Het is dan heel positief om te zien dat wel steeds meer mensen bij VDAB een online cursus volgen om zich bij te scholen. Op amper 5 jaar tijd zijn er 20.000 extra cursisten die een online opleiding volgen. Bijna 50.000 cursisten volgden in 2019 allemaal samen bijna 110.000 cursussen. Ook nieuwe cursussen zoals de online cursus Artificiële Intelligentie die pas begin november 2019 werd gelanceerd trekt heel wat mensen aan. Tot vandaag volden maar liefst 1.500 mensen die cursus. Het toont dan ook aan dat er nood is aan opleidingen die ook focussen op de digitalisering en de gevolgen daarvan voor onze samenleving.”

Gedelegeerd bestuurder van VDAB Wim Adriaens: “Met zo’n uitgebreid aanbod kan iedereen die dat wil aan het binge-leren. We willen af van het imago dat leren enkel iets intensief is waarvoor je je moet verplaatsen en veel tijd moet vrij maken. Daarom zetten we in op korte online cursussen, waardoor bijleren kan wanneer het jou best past. Op de trein, in de auto terwijl je wacht op iemand, of gewoon ‘s avonds in jouw zetel.”

 

Meer informatie: www.vdab.be/onlineleren

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.