Inspectiedienst VLAIO uitgebreid: subsidiebedrog zal worden vervolgd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De inspectiecapaciteit bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt uitgebreid. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist. VLAIO controleert mogelijk misbruik van het premiesysteem strikt. De capaciteit van het inspectieteam wordt nu verdubbeld. Er zullen 30 personeelsleden voltijds gericht aanvragen controleren. Op subsidiebedrog staan geldboetes tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar. Momenteel hebben al ruim 125.000 ondernemers de hinderpremie aangevraagd en werd de compensatiepremie al meer dan 40.000 keer aangevraagd. Wie premies onrechtmatig aanvraagt riskeert zware sancties.

Op woensdag 18 maart 2020 werd aangekondigd dat elke onderneming die verplicht zijn locatie moet sluiten naar aanleiding van de coronamaatregelen een beroep kan doen op de hinderpremie. Op woensdag 1 april werd aangekondigd dat ook ondernemers die mogen blijven werken, maar een zwaar omzetverlies hebben door de maatregelen een beroep kunnen doen op de compensatiepremie. Veel ondernemers zijn zwaar getroffen door deze crisis en kunnen de steun goed gebruiken. Er zijn weinig tot geen inkomsten terwijl de kosten blijven oplopen. Daarom heeft de Vlaamse regering ervoor gekozen om een steunmaatregel te gebruiken waarbij de ondernemers snel hun premie ontvangen en er achteraf een controle plaats vindt. 

VLAIO zal mogelijk misbruik van het premiesysteem strikt controleren. Om die controle op de toekenning van de premies nog beter te kunnen uitvoeren, wordt de inspectiedienst van het Agentschap Innoveren en Ondernemen uitgebreid. Het team van 15 mensen krijgt nu versterking van nog eens 15 extra mensen. De controle gebeurt via datamining en antifraude-software. Op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding kan VLAIO tot 5 jaar na uitbetaling van de subsidie controleren. De subsidie kan teruggevorderd worden binnen 6 jaar na indieningsdatum van de steunaanvraag in geval van niet-naleving van de voorwaarden.

Er is een verschil in aanpak voor de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie. Voor de hinderpremie is er een locatie die moet worden gesloten. Er zijn 125.272 aanvragen waarvan op basis van de aanvraag zelf automatisch 21.516 aanvragen geweigerd werden. We controleren o.a. automatisch of de activiteit onderworpen is aan een verplichte sluiting. In het verdere inspectieplan zullen ook de goedgekeurde aanvragen nog onderzocht worden.

Voor de compensatiepremie moet de ondernemer een omzetdaling van minstens 60% aantonen in de periode van 15 maart 2020 tot 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar of een andere relevante periode. Dit moet worden aangetoond op basis van geleverde prestaties of bijvoorbeeld kasontvangsten. Voor catering, verhuur van feestkledij, evenementen, … is de terugval in activiteiten vooraf duidelijk in te schatten. Voor andere beroepen is dat minder het geval, terwijl ook die een beroep kunnen doen op de premie. De compensatiepremie kan aangevraagd worden sinds 4 mei 2020, ook hier zullen controles gebeuren. 

Als VLAIO vaststelt dat de subsidie onterecht werd aangevraagd of er foutieve gegevens werden meegedeeld, zal de premie worden teruggevorderd. VLAIO zal voor elke vorm van subsidiebedrog ook klacht indienen bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie. Op subsidiebedrog staan geldboetes tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Veel ondernemers hebben het zwaar te verduren door de coronacrisis. Daarom bieden we hen de broodnodige steun via de hinder- of de compensatiepremie. Wie de premies onterecht aanvraagt, riskeert strenge straffen. Om misbruiken te voorkomen, verdubbelen we het inspectieteam dat de controles uitvoert. Er zullen 30 personeelsleden voltijds gericht aanvragen controleren.”

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.