Laagste werkloosheidsgraad in januari in 20 jaar

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In januari 2020 bedraagt de werkloosheidsgraad 5,90%. Dat is het laagste peil in januari in 20 jaar. Het aantal werkzoekenden in januari 2020 ligt op 184.003, ook dat is het laagste aantal sinds januari 2008. In vergelijking met december 2019 is er een lichte stijging, die elk jaar voorvalt. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Zo komen er eind januari bijvoorbeeld heel wat afgestudeerde jongeren bij op de arbeidsmarkt.

De werkloosheid in Vlaanderen zit al jarenlang in dalende lijn. Ook in januari 2020 is er een daling van 4,4% ten opzichte van het jaar voordien. In januari 2019 waren er 192.445 werkzoekenden, in januari 2020 zijn er nog 184.003 werkzoekenden. Met een werkloosheidsgraad van 5,9% is dat het laagste peil in januari van de voorbije 20 jaar.

In vergelijking met een maand eerder (december 2019) is er een typische lichte stijging te merken. Dat heeft verschillende oorzaken. Een daarvan is bijvoorbeeld dat er eind januari een groot aantal extra jongeren op de arbeidsmarkt terecht komt.

Sterke daling bij mensen die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn

Goed nieuws is ook dat er al enkele maanden op rij een daling is ingezet bij mensen die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn. In januari 2020 zijn er 11,5% minder mensen die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn. Dat ze sneller aan de slag gaan is een belangrijk stap in het kader van langdurige werkloosheid. De uitdaging blijft echter om de langdurig werkzoekenden, vooral dan de groep mensen die al meer dan 7 jaar werkzoekend zijn aan de slag te krijgen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het is positief dat de werkloosheid in Vlaanderen verder daalt. De laagste werkloosheidsgraad in januari in de laatste 20 jaar. Vooral de werkloosheid bij 55 tot 60-jarigen evolueert positief. Ook het aantal mensen dat 1 tot 2 jaar werkzoekend is, daalt sterk. Toch zijn er de komende maanden jaren nog belangrijke aandachtspunten. De werkzoekenden ouder dan 60 bijvoorbeeld en de langdurig werklozen die al meer dan 7 jaar op zoek zijn naar een job.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.