Maatregelen crisiswaarborg

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaamse minister van Werk en Economie Hilde Crevits wordt het systeem van de crisiswaarborgen voor bedrijven, die hun schulden niet kunnen betalen, door de Vlaamse Regering verder uitgewerkt. Vandaag is beslist de eenmalige premie die normaal 0,5% bedraagt te verlagen tot 0,25%. De waarborgregeling wordt ook uitgebreid.

Vandaag bestaat al de ‘generieke’ waarborgregeling van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Ondernemingen kunnen zo tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten afdekken door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totale bedrag. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van het risico over van de bank.

Op vrijdag 13 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om de bestaande waarborgregeling in het kader van de aanpak van de coronacrisis uit te breiden. Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Daarmee kunnen we 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden. Deze crisisregeling loopt tot eind augustus 2020. De eenmalige premie die normaal 0,5% bedraagt, wordt voor deze uitzonderlijke situatie verlaagd tot 0,25%.

Ook waarborgen voor schuldherschikkingen

De waarborgregeling zal ook uitgebreid worden naar bestaande bancaire schulden die nog niet onder de waarborg gebracht zijn. Dit op voorwaarde dat de banken flexibiliteit tonen t.a.v. hun (kmo-)klant, zoals bijvoorbeeld een uitstel van afbetaling voor investeringskredieten of een minimale looptijd voor een kaskrediet. Deze bepalingen zullen nog verfijnd worden door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

  • Waarborg van 50% op een lopend investeringskrediet dat nog niet onder de waarborg gebracht is, op voorwaarde dat de bank minstens 3 maand uitstel verleent aan de kmo-klant.
  • Waarborg van 50% op korte termijn kredietlijnen (kaskredieten), op voorwaarde dat de bank de kaskredieten gedurende minstens 3 maanden behoudt en niet opzegt.

De betrokken kmo’s mogen evenwel geen ondernemingen in moeilijkheden zijn, conform de EU-staatsteun definitie.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: “De impact van het coronavirus op onze samenleving is groot. De gezondheid van iedereen staat voorop. Onze bedrijven ondervinden meer en meer impact op hun werking en/of productie. Er zijn al een aantal maatregelen genomen om hen te ondersteunen. Vandaag hebben we ook het systeem van crisiswaarborg verder uitgewerkt. Er wordt in 100 miljoen euro extra voorzien, de eenmalige premie van 0,5% wordt verlaagd tot 0,25% en de waarborgregeling wordt uitgebreid.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.