Maatregelen crisiswaarborg

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaamse minister van Werk en Economie Hilde Crevits wordt het systeem van de crisiswaarborgen voor bedrijven, die hun schulden niet kunnen betalen, door de Vlaamse Regering verder uitgewerkt. Vandaag is beslist de eenmalige premie die normaal 0,5% bedraagt te verlagen tot 0,25%. De waarborgregeling wordt ook uitgebreid.

Vandaag bestaat al de ‘generieke’ waarborgregeling van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Ondernemingen kunnen zo tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten afdekken door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totale bedrag. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van het risico over van de bank.

Op vrijdag 13 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om de bestaande waarborgregeling in het kader van de aanpak van de coronacrisis uit te breiden. Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Daarmee kunnen we 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden. Deze crisisregeling loopt tot eind augustus 2020. De eenmalige premie die normaal 0,5% bedraagt, wordt voor deze uitzonderlijke situatie verlaagd tot 0,25%.

Ook waarborgen voor schuldherschikkingen

De waarborgregeling zal ook uitgebreid worden naar bestaande bancaire schulden die nog niet onder de waarborg gebracht zijn. Dit op voorwaarde dat de banken flexibiliteit tonen t.a.v. hun (kmo-)klant, zoals bijvoorbeeld een uitstel van afbetaling voor investeringskredieten of een minimale looptijd voor een kaskrediet. Deze bepalingen zullen nog verfijnd worden door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

  • Waarborg van 50% op een lopend investeringskrediet dat nog niet onder de waarborg gebracht is, op voorwaarde dat de bank minstens 3 maand uitstel verleent aan de kmo-klant.
  • Waarborg van 50% op korte termijn kredietlijnen (kaskredieten), op voorwaarde dat de bank de kaskredieten gedurende minstens 3 maanden behoudt en niet opzegt.

De betrokken kmo’s mogen evenwel geen ondernemingen in moeilijkheden zijn, conform de EU-staatsteun definitie.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: “De impact van het coronavirus op onze samenleving is groot. De gezondheid van iedereen staat voorop. Onze bedrijven ondervinden meer en meer impact op hun werking en/of productie. Er zijn al een aantal maatregelen genomen om hen te ondersteunen. Vandaag hebben we ook het systeem van crisiswaarborg verder uitgewerkt. Er wordt in 100 miljoen euro extra voorzien, de eenmalige premie van 0,5% wordt verlaagd tot 0,25% en de waarborgregeling wordt uitgebreid.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.