maatregelen land- en tuinbouw door coronacrisis

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering neemt op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits verschillende maatregelen voor de agrovoedingssector. De landbouwbedrijven zijn op dit moment cruciaal om de voedselbevoorrading op peil te houden. Op dit moment is de voedselbevoorrading gegarandeerd. Er is wel nood aan voldoende personeel. Daarom vraagt minister Crevits aan VDAB om de vele openstaande vacatures in de landbouw prioritair te behandelen. Vlaanderen vraagt de Europese Unie, die de meeste sleutels voor land- en tuinbouw in handen heeft dringend bijkomende maatregelen uit te werken

Voldoende voedsel

Voor de meeste producten zijn we in ons land zelfvoorzienend. Ook al kan het aanbod in lokale verkooppunten tijdelijk lager zijn, er is geen tekort aan verse land- en tuinbouwproducten. Dat blijkt uit de bevoorradingsbalans van de FAO Food Balance en STATBEL.

Bevoorradingsbalans voor de belangrijkste voedingsmiddelen (Bron: FAO Food Balance en STATBEL)

De Vlaamse land- en tuinbouwsector zal dus ook tijdens de coronacrisis zorgen voor de productie van voldoende, gezond, duurzaam en veilig voedsel voor iedereen. Ongerustheid is dus niet nodig.

Vacatures invullen samen met VDAB

Het is wel belangrijk dat de landbouwsector de komende dagen, weken en maanden op voldoende personeel kan rekenen. Er werken veel seizoenarbeiders in de Vlaamse landbouwsector maar door ziekte en beperkende maatregelen in het grensverkeer verwacht de sector nu een personeelstekort. Daarom vraagt Vlaams minister Hilde Crevits aan VDAB om vacatures uit deze sectoren maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden. Werkzoekenden in kritieke sectoren worden prioritair gecontacteerd om zich kandidaat te stellen voor de vele openstaande vacatures.

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle staat een verlenging van het maximumaantal toegelaten dagen seizoensarbeid toe. De piste wordt ook onderzocht om tijdelijke werkloosheid in een sector te combineren met een tijdelijke tewerkstelling in een andere sector.

Specifiek maatregelenpakket voor land- en tuinbouw

Ondertussen lopen land- en tuinbouwbedrijven ook schade op door de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo kunnen bepaalde producten niet tijdig geoogst worden, is er minder export, worden boerenmarkten opgeschort, is er minder hoevetoerisme en plattelandsklassen, moeten tuincentra sluiten, enz… De Vlaamse Regering geeft dan ook principieel haar akkoord aan een maatregelenpakket om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers.

Het gaat onder meer om volgende maatregelen:

  • Op het Europese niveau aandringen om de nodige steunmaatregelen die zich richten naar de brede land- en tuinbouwsector en visserij, met prioriteit voor bederfbare producten die niet tijdig geoogst, verwerkt of verkocht geraken. De bestaande Europese crisismaatregelen dienen daarbij geactiveerd te worden en ook sierteeltproducten moeten hiervoor in aanmerking komen.
  • Voorzien in een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en soepelheid bij de termijnen van administratieve verplichtingen.

 

Minister Crevits zal samen met de sector zo snel mogelijk de financiële impact van de COVID-19-crisis binnen landbouw en visserij in kaart te brengen en het maatregelenpakket concreet verder uitwerken.

Huidige maatregelen

Ondertussen kunnen ook land- en tuinbouwbedrijven die voorzien in detailhandel, recreatie of horeca-activiteiten een beroep doen op de hinderpremie van 4.000 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoeveterras, boerenmarkt of bloemenkwekerij met verkoop aan particulieren die gesloten zijn. Hoevewinkels die voedingsproducten zoals zuivel, vlees of groenten verkopen mogen openblijven want dit zijn essentiële diensten.

De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren, wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald. Daarnaast zal voorzien worden in een generieke VLIF-waarborgregeling voor overbruggingskredieten voor professionele land- en tuinbouwbedrijven, waaronder sierteeltbedrijven, die in liquiditeitsproblemen terecht komen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19.

Op het vlak van administratieve verplichtingen zal de nodige soepelheid aan de dag gelegd worden. De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen - de perceelsregistraties en steunaanvragen - wordt op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020 zonder dat de uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, in het gedrang komen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Door de maatregelen die getroffen worden in het kader van de coronacrisis zien we mensen die bomvolle karren voeding inkopen bij supermarkten uit vrees voor een tekort. Een onterechte vrees, er is meer dan voldoende om iedereen te kunnen blijven bevoorraden. Wel is het cruciaal dat er voldoende werkkrachten voor de land- en tuinbouwsector zijn. We staan voor de start van het oogstseizoen van aardbeien, asperges, tomaten, paprika’s, enz. Er is een grote nood aan seizoenarbeiders in de pluk en de sortering, maar omenteel zijn er weinig beschikbaar door de crisis. Degenen die nog in ons land zijn, moeten dus maximaal ingeschakeld kunnen worden. Daarnaast kampen ook onze land- en tuinbouwbedrijven met verschillende andere problemen, zo is er minder export, moeten boerenmarkten sluiten, moeten ze bijvoorbeeld hun hoeveterras sluiten, zijn tuincentra gesloten, enz. Om hen te ondersteunen dringen we er dan ook op aan dat Europa snel maatregelen neemt. Ondertussen kunnen ze in sommige gevallen al beroep doen op bijvoorbeeld de hinderpremie.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.