Mentoren om extra kinderbegeleiders aan te werven: vanaf januari krijgen kinderopvanginitiatieven 3 jaar de tijd om ratio te verlagen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf januari krijgen kinderopvanginitiatieven 3 jaar de tijd om het aantal kinderen per begeleider te verlagen. Om hen te helpen bij het vinden van extra personeel, schakelt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits 50 mentoren in die over heel Vlaanderen mensen zullen begeleiden naar een job als kinderbegeleider. De bedoeling is dat zij hen helpen om de juiste kwalificaties te behalen. Voor de aanwerving van extra personeel zullen de kinderopvanginitiatieven ook extra budget ontvangen.

 

“We hebben recent een historisch hoog budget uitgetrokken om verder te investeren in kwaliteit, in beschikbaarheid van plaatsen en in de mensen die werken in de kinderopvang. Een van de maatregelen is het verlagen van het aantal kinderen per begeleider. Dit betekent dat als je dezelfde capaciteit wil behouden, je extra personeel nodig hebt. Voor de financiering van extra medewerkers voorzien we hogere subsidies. Maar we willen kinderopvanginitiatieven ook helpen om mensen te vinden. Er is vandaag een krappe arbeidsmarkt. Mentoren zullen kinderopvanginitiatieven over heel Vlaanderen daarbij helpen.” – Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits  

In de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering werd onlangs 270 miljoen euro extra uitgetrokken om de kinderopvang te versterken. Het budget wordt ingezet om het aantal opvangplaatsen uit te breiden, de kwaliteit in de sector te versterken en de werkdruk in de sector te verlichten. De besliste maatregelen werden de afgelopen periode uitgewerkt en treden vanaf januari in voege.

Verlaging ratio van start

Zo start vanaf 1 januari de overgangsperiode om het aantal kinderen per begeleider naar beneden te brengen. Opvanginitiatieven krijgen 3 jaar de tijd (tot en met 31/12/2026) om zich aan te passen aan de nieuwe ratio. Het gaat om 1 begeleider per 5 kinderen in groepen met enkel baby’s tot 12 maanden, 1 begeleider per 8 kinderen in groepen met enkel kinderen vanaf 12 maanden en 1 begeleider per 7 kinderen in gemengde groepen.

 

Kinderopvanginitiatieven die zich in die komende 3 jaar er al toe verbinden om de ratio te verlagen kunnen voor deze inspanning vanaf 1 januari al een hogere subsidie krijgen. Met die hogere subsidie kan extra personeel aangeworven worden.

Mentoren om kinderbegeleiders op te leiden

Voor het verlagen van de ratio voor eenzelfde capaciteit zullen extra medewerkers nodig zijn. Tijdens de overgangsperiode krijgen kinderopvanginitiatieven de tijd om die extra kinderbegeleiders aan te werven. Om hen daarbij te helpen, worden extra mentoren ingeschakeld die niet-gekwalificeerde mensen zullen begeleiden tot het behalen van een diploma en de juiste kwalificaties.

Er zullen in totaal 50 mentoren over heel Vlaanderen en Brussel aan het werk gaan om mensen met interesse in een job als kinderbegeleider te begeleiden. De mentoren zullen er o.a. voor zorgen dat het traject naar werk vlot verloopt en staan in voor de organisatie van werkplekleren en stages. De bedoeling is dat elke mentor gemiddeld zo’n 15 kwalificerende trajecten zal ondersteunen.

Ook andere maatregelen gaan vanaf januari in voege

·       De basissubsidie voor plaatsen groepsopvang met enkel de basissubsidie (Trap 1) wordt verhoogd naar 3.000 euro.

·       Er kunnen vanaf 1 januari 2023 minstens 3.000 nieuwe kinderopvangplaatsen met de basissubsidie aangevraagd worden. In totaal zullen er daardoor in 2024 5.000 nieuwe plaatsen bijkomen, de overige 2000 zijn inkomensgerelateerde plaatsen (Trap 2).

·       3.498 kinderopvangplaatsen kunnen omschakelen van de basissubsidie naar de inkomensgerelateerde subsidie. Minister Crevits heeft deze plaatsen onlangs goedgekeurd. Vanaf januari kunnen zij ook effectief starten met de nieuwe subsidie.

·       De onkostenvergoeding voor de onthaalouders met een sui generis statuut wordt verhoogd naar 28,15 euro.

 

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.