Mentoren om extra kinderbegeleiders aan te werven: vanaf januari krijgen kinderopvanginitiatieven 3 jaar de tijd om ratio te verlagen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf januari krijgen kinderopvanginitiatieven 3 jaar de tijd om het aantal kinderen per begeleider te verlagen. Om hen te helpen bij het vinden van extra personeel, schakelt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits 50 mentoren in die over heel Vlaanderen mensen zullen begeleiden naar een job als kinderbegeleider. De bedoeling is dat zij hen helpen om de juiste kwalificaties te behalen. Voor de aanwerving van extra personeel zullen de kinderopvanginitiatieven ook extra budget ontvangen.

 

“We hebben recent een historisch hoog budget uitgetrokken om verder te investeren in kwaliteit, in beschikbaarheid van plaatsen en in de mensen die werken in de kinderopvang. Een van de maatregelen is het verlagen van het aantal kinderen per begeleider. Dit betekent dat als je dezelfde capaciteit wil behouden, je extra personeel nodig hebt. Voor de financiering van extra medewerkers voorzien we hogere subsidies. Maar we willen kinderopvanginitiatieven ook helpen om mensen te vinden. Er is vandaag een krappe arbeidsmarkt. Mentoren zullen kinderopvanginitiatieven over heel Vlaanderen daarbij helpen.” – Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits  

In de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering werd onlangs 270 miljoen euro extra uitgetrokken om de kinderopvang te versterken. Het budget wordt ingezet om het aantal opvangplaatsen uit te breiden, de kwaliteit in de sector te versterken en de werkdruk in de sector te verlichten. De besliste maatregelen werden de afgelopen periode uitgewerkt en treden vanaf januari in voege.

Verlaging ratio van start

Zo start vanaf 1 januari de overgangsperiode om het aantal kinderen per begeleider naar beneden te brengen. Opvanginitiatieven krijgen 3 jaar de tijd (tot en met 31/12/2026) om zich aan te passen aan de nieuwe ratio. Het gaat om 1 begeleider per 5 kinderen in groepen met enkel baby’s tot 12 maanden, 1 begeleider per 8 kinderen in groepen met enkel kinderen vanaf 12 maanden en 1 begeleider per 7 kinderen in gemengde groepen.

 

Kinderopvanginitiatieven die zich in die komende 3 jaar er al toe verbinden om de ratio te verlagen kunnen voor deze inspanning vanaf 1 januari al een hogere subsidie krijgen. Met die hogere subsidie kan extra personeel aangeworven worden.

Mentoren om kinderbegeleiders op te leiden

Voor het verlagen van de ratio voor eenzelfde capaciteit zullen extra medewerkers nodig zijn. Tijdens de overgangsperiode krijgen kinderopvanginitiatieven de tijd om die extra kinderbegeleiders aan te werven. Om hen daarbij te helpen, worden extra mentoren ingeschakeld die niet-gekwalificeerde mensen zullen begeleiden tot het behalen van een diploma en de juiste kwalificaties.

Er zullen in totaal 50 mentoren over heel Vlaanderen en Brussel aan het werk gaan om mensen met interesse in een job als kinderbegeleider te begeleiden. De mentoren zullen er o.a. voor zorgen dat het traject naar werk vlot verloopt en staan in voor de organisatie van werkplekleren en stages. De bedoeling is dat elke mentor gemiddeld zo’n 15 kwalificerende trajecten zal ondersteunen.

Ook andere maatregelen gaan vanaf januari in voege

·       De basissubsidie voor plaatsen groepsopvang met enkel de basissubsidie (Trap 1) wordt verhoogd naar 3.000 euro.

·       Er kunnen vanaf 1 januari 2023 minstens 3.000 nieuwe kinderopvangplaatsen met de basissubsidie aangevraagd worden. In totaal zullen er daardoor in 2024 5.000 nieuwe plaatsen bijkomen, de overige 2000 zijn inkomensgerelateerde plaatsen (Trap 2).

·       3.498 kinderopvangplaatsen kunnen omschakelen van de basissubsidie naar de inkomensgerelateerde subsidie. Minister Crevits heeft deze plaatsen onlangs goedgekeurd. Vanaf januari kunnen zij ook effectief starten met de nieuwe subsidie.

·       De onkostenvergoeding voor de onthaalouders met een sui generis statuut wordt verhoogd naar 28,15 euro.

 

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.