Minister Crevits investeert verder in preventie rond cocaïne

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bindt de strijd tegen cocaïne verder aan op het vlak van preventief gezondheidsbeleid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs krijgt middelen om op maat gerichte acties te lanceren en zo risicogroepen beter te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn.

“Cocaïne heeft zware gevolgen voor veel mensen, onder meer op het vlak van gezondheid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs is vertrouwd om gerichte preventieve acties op het getouw te zetten en gebruikers te informeren, en als dat nodig is verder op weg te helpen richting begeleiding. Er komt een bijkomend project om de kennis over de drug en het gebruik ervan te versterken en e-learning modules te organiseren.” Hilde Crevits

Het gebruik van cocaïne in Vlaanderen neemt toe. Volgens cijfers uit 2018 gebruikte in Vlaanderen 1,7% van de Vlamingen in de voorafgaande 12 maanden cocaïne tegenover 0,8% in 2008. Het gebruik ligt het hoogste in de groep mannen tussen de 25-34 jaar. Dat maakt dat veel mensen met vragen en bezorgdheden zitten. Er is nood aan laagdrempelige instrumenten om cocaïnegebruik te vermijden en om signalen voor problemen met cocaïnegebruik in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen.

 

Bijkomend project VAD

In Vlaanderen staat het Vlaams Expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) in voor de preventie rond illegale drugs. Redenen om cocaïne te gebruiken zijn doorgaans: kunnen beantwoorden aan een hoge werk- en prestatiedruk, plezier verhogen in het uitgaansleven en als manier om met problemen om te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat preventie van cocaïnegebruik complex is. Interventies op maat zijn aangewezen voor de doelgroepen die cocaïne gebruiken of interesse hebben om te gebruiken. De grootste groep personen die in Vlaanderen cocaïne gebruikt, zijn mannen tussen 25 en 34 jaar. Er komt een bijkomend project om risicogroepen te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn en de drempel voor hulpaanvragen te verlagen. Er gaat aandacht naar acties die niet-gebruik aanmoedigen en cocaïnegebruik trachten te voorkomen of uit te stellen, problemen met gebruik te verminderen en de gevolgen van cocaïnegebruik door vroegtijdig ingrijpen te beperken.

Concrete acties zijn:

  • Het ontwikkelen van 2 bijkomende kennisclips.
  • De kennistest en zelftest cocaïne op www.druglijn.be actualiseren. Dat zijn anonieme testen om bijvoorbeeld te weten hoe riskant je cocaïnegebruik is of te weten te komen hoeveel je weet over cocaïne.
  • Via ambassadeurs uit settings zoals het uitgaansleven en prestatiegevoelige werkcontexten digitaal materiaal verspreiden bij de doelgroepen. Anders dan bij fysieke peer-to-peer educatie, wil VAD online een grotere groep van mensen aanspreken die cocaïne gebruiken en zo hun kennis vergroten en doorverwijzen naar de kanalen waar ze hulp kunnen vinden.
  • De deskundigheid vergroten van verbindingspersonen die met de doelgroep in aanraking komen via online e-learning modules. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsartsen of preventieadviseurs.

Kennisclips vaak bekeken

Dit project is een vervolg op een actie van VAD vorig jaar. Er werden toen 4 kennisclips ontwikkeld. Die clips werden doelgericht via Instagram en Facebook verspreid naar een selectieve doelgroep en werden positief onthaald. De evaluatie van het bereik en het doorklikpercentage van de kennisclips waren positief. Met de campagne werden meer dan 900.000 unieke personen bereikt, de filmpjes werden 3,5 miljoen keer bekeken. Op basis van de teasers werd 21.064 doorgeklikt naar de website van de Druglijn. Doordat de kennisclips gelinkt werden aan de zelftesten, zorgden ze op hun beurt voor een toename van het gebruik van de kennistests en zelftesten op de Druglijn: vervijfvoudiging van de kennistest, verviervoudiging van de zelftest.

Dit initiatief past binnen de uitwerking van het strategisch plan en de bijhorende gezondheidsdoelstelling “de Vlaming leeft gezonder in 2025” en is ook maatschappelijk een belangrijk thema. Voor dit project kent minister Crevits een bedrag van 313.000 euro toe.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.