Minister Crevits investeert verder in preventie rond cocaïne

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bindt de strijd tegen cocaïne verder aan op het vlak van preventief gezondheidsbeleid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs krijgt middelen om op maat gerichte acties te lanceren en zo risicogroepen beter te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn.

“Cocaïne heeft zware gevolgen voor veel mensen, onder meer op het vlak van gezondheid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs is vertrouwd om gerichte preventieve acties op het getouw te zetten en gebruikers te informeren, en als dat nodig is verder op weg te helpen richting begeleiding. Er komt een bijkomend project om de kennis over de drug en het gebruik ervan te versterken en e-learning modules te organiseren.” Hilde Crevits

Het gebruik van cocaïne in Vlaanderen neemt toe. Volgens cijfers uit 2018 gebruikte in Vlaanderen 1,7% van de Vlamingen in de voorafgaande 12 maanden cocaïne tegenover 0,8% in 2008. Het gebruik ligt het hoogste in de groep mannen tussen de 25-34 jaar. Dat maakt dat veel mensen met vragen en bezorgdheden zitten. Er is nood aan laagdrempelige instrumenten om cocaïnegebruik te vermijden en om signalen voor problemen met cocaïnegebruik in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen.

 

Bijkomend project VAD

In Vlaanderen staat het Vlaams Expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) in voor de preventie rond illegale drugs. Redenen om cocaïne te gebruiken zijn doorgaans: kunnen beantwoorden aan een hoge werk- en prestatiedruk, plezier verhogen in het uitgaansleven en als manier om met problemen om te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat preventie van cocaïnegebruik complex is. Interventies op maat zijn aangewezen voor de doelgroepen die cocaïne gebruiken of interesse hebben om te gebruiken. De grootste groep personen die in Vlaanderen cocaïne gebruikt, zijn mannen tussen 25 en 34 jaar. Er komt een bijkomend project om risicogroepen te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn en de drempel voor hulpaanvragen te verlagen. Er gaat aandacht naar acties die niet-gebruik aanmoedigen en cocaïnegebruik trachten te voorkomen of uit te stellen, problemen met gebruik te verminderen en de gevolgen van cocaïnegebruik door vroegtijdig ingrijpen te beperken.

Concrete acties zijn:

  • Het ontwikkelen van 2 bijkomende kennisclips.
  • De kennistest en zelftest cocaïne op www.druglijn.be actualiseren. Dat zijn anonieme testen om bijvoorbeeld te weten hoe riskant je cocaïnegebruik is of te weten te komen hoeveel je weet over cocaïne.
  • Via ambassadeurs uit settings zoals het uitgaansleven en prestatiegevoelige werkcontexten digitaal materiaal verspreiden bij de doelgroepen. Anders dan bij fysieke peer-to-peer educatie, wil VAD online een grotere groep van mensen aanspreken die cocaïne gebruiken en zo hun kennis vergroten en doorverwijzen naar de kanalen waar ze hulp kunnen vinden.
  • De deskundigheid vergroten van verbindingspersonen die met de doelgroep in aanraking komen via online e-learning modules. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsartsen of preventieadviseurs.

Kennisclips vaak bekeken

Dit project is een vervolg op een actie van VAD vorig jaar. Er werden toen 4 kennisclips ontwikkeld. Die clips werden doelgericht via Instagram en Facebook verspreid naar een selectieve doelgroep en werden positief onthaald. De evaluatie van het bereik en het doorklikpercentage van de kennisclips waren positief. Met de campagne werden meer dan 900.000 unieke personen bereikt, de filmpjes werden 3,5 miljoen keer bekeken. Op basis van de teasers werd 21.064 doorgeklikt naar de website van de Druglijn. Doordat de kennisclips gelinkt werden aan de zelftesten, zorgden ze op hun beurt voor een toename van het gebruik van de kennistests en zelftesten op de Druglijn: vervijfvoudiging van de kennistest, verviervoudiging van de zelftest.

Dit initiatief past binnen de uitwerking van het strategisch plan en de bijhorende gezondheidsdoelstelling “de Vlaming leeft gezonder in 2025” en is ook maatschappelijk een belangrijk thema. Voor dit project kent minister Crevits een bedrag van 313.000 euro toe.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.