Minister Crevits kent 5,4 miljoen euro investeringssteun toe voor innovatieve nieuwbouw CAW in Gent

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent 5,4 miljoen euro toe voor een belangrijk nieuwbouwproject van CAW Oost-Vlaanderen (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in de Muide. De diensten van CAW Oost-Vlaanderen zitten nu verspreid. Dit nieuwe project moet een deel van deze diensten samenbrengen en daarnaast ook voorzien in de opvang van circa 60 personen, met bijzondere aandacht voor hun privacy.

“CAW Oost-Vlaanderen biedt jaarlijks hulp aan 25.000 mensen. De bouwplannen in de Muide in Gent passen in een masterplan en zullen zorgen voor een betere werking en goede begeleiding voor de opvang van heel wat mensen in een dringende noodsituatie, onder meer voor dak- en thuislozen. Het is een groot project dat in de buurt zal worden ingebed en waar ook Vlaanderen via het Vlaams Structuurfonds voor Persoonsgelegenheden met 5,4 miljoen euro mee investeert.” - Hilde Crevits

 

Het CAW Oost-Vlaanderen vzw heeft een masterplan uitgewerkt waarbinnen het in 3 fasen haar patrimonium wil herschikken en opwaarderen. In de eerste fase zijn er alvast concrete plannen voor een nieuwbouw op een braakliggend terrein in het stadsdeel Muide in Gent. De nieuwe site zal het crisisteam voor Oost-Vlaanderen huisvesten. Daar wordt hulp geboden aan zowel volwassenen als minderjarigen in een dringende noodsituatie.

Op de site zullen drie vormen van opvang aanwezig zijn: algemene opvang, crisisopvang en beveiligde opvang. Door deze diensten naar één locatie te verhuizen, kan CAW Oost-Vlaanderen zijn werking beter integreren. Tegelijkertijd kan het de benodigde veiligheid bieden: er is 24 uur op 24 permanentie aanwezig. CAW besteedt de nodige aandacht aan het concept ‘safe houses’ zodat ze veiligheid kunnen bieden voor hoog risico situaties.

In totaal worden in 32 opvangstudio’s voorzien: 11 reguliere studio’s voor dak- en thuislozen en 12 beveiligde studio’s voor crisisopvang en 9 studio’s voor veilige opvang. Naast de studio’s komen er 7 gespreksruimtes, leefruimtes onder meer voor kinderen, ruimtes voor de logistieke organisatie en 77 fietsparkeerplaatsen.

Er is niet alleen de zorg voor de bewoners. CAW wil delen van de site ook openstellen om zo het welzijn van een brede gemeenschap te verbeteren. De grote tuin kan door zowel bewoners, het personeel en buurtbewoners gebruikt worden.

Project van 11,8 miljoen euro

De totale kostprijs van het bouwproject wordt geraamd op 11,8 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) kent Vlaams minister Crevits een investeringssteun toe van ruim 5,4 miljoen euro. De omgevingsvergunning is ingediend en de gunningsprocedure is lopende. CAW hoopt een aannemer te kunnen aanstellen voor de zomer van 2024 en de bouwwerken aan te vatten begin september ’24. De bouwtermijn bedraagt 380 werkdagen zodat het einde van de werken wordt voorzien mei 2026. De ingebruikname is dan voorzien juni 2026. 

 

Het nieuwe gebouw en de omliggende omgeving wordt vormgegeven door de architecten van Studio Jan Vermeulen, wiens werk bekend staat om zijn duurzame en inclusieve benadering. Studio Jan Vermeulen heeft herhaaldelijk erkenning gekregen voor zijn werk, waaronder de Belgian Building Award in 2022 en de New European Bauhaus Award in 2022. In 2021 werd het bureau ook genomineerd voor de Prijs Wivina De Meester.

Over het CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving … CAW biedt ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Het CAW helpt mensen door hun mogelijkheden te versterken en hen bij te staan in het benutten van hun basisrechten. Op jaarbasis biedt CAW Oost-Vlaanderen hulp aan een 25.000-tal personen. Meer informatie: www.caw.be

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.