Minister Crevits kent 5,4 miljoen euro investeringssteun toe voor innovatieve nieuwbouw CAW in Gent

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent 5,4 miljoen euro toe voor een belangrijk nieuwbouwproject van CAW Oost-Vlaanderen (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in de Muide. De diensten van CAW Oost-Vlaanderen zitten nu verspreid. Dit nieuwe project moet een deel van deze diensten samenbrengen en daarnaast ook voorzien in de opvang van circa 60 personen, met bijzondere aandacht voor hun privacy.

“CAW Oost-Vlaanderen biedt jaarlijks hulp aan 25.000 mensen. De bouwplannen in de Muide in Gent passen in een masterplan en zullen zorgen voor een betere werking en goede begeleiding voor de opvang van heel wat mensen in een dringende noodsituatie, onder meer voor dak- en thuislozen. Het is een groot project dat in de buurt zal worden ingebed en waar ook Vlaanderen via het Vlaams Structuurfonds voor Persoonsgelegenheden met 5,4 miljoen euro mee investeert.” - Hilde Crevits

 

Het CAW Oost-Vlaanderen vzw heeft een masterplan uitgewerkt waarbinnen het in 3 fasen haar patrimonium wil herschikken en opwaarderen. In de eerste fase zijn er alvast concrete plannen voor een nieuwbouw op een braakliggend terrein in het stadsdeel Muide in Gent. De nieuwe site zal het crisisteam voor Oost-Vlaanderen huisvesten. Daar wordt hulp geboden aan zowel volwassenen als minderjarigen in een dringende noodsituatie.

Op de site zullen drie vormen van opvang aanwezig zijn: algemene opvang, crisisopvang en beveiligde opvang. Door deze diensten naar één locatie te verhuizen, kan CAW Oost-Vlaanderen zijn werking beter integreren. Tegelijkertijd kan het de benodigde veiligheid bieden: er is 24 uur op 24 permanentie aanwezig. CAW besteedt de nodige aandacht aan het concept ‘safe houses’ zodat ze veiligheid kunnen bieden voor hoog risico situaties.

In totaal worden in 32 opvangstudio’s voorzien: 11 reguliere studio’s voor dak- en thuislozen en 12 beveiligde studio’s voor crisisopvang en 9 studio’s voor veilige opvang. Naast de studio’s komen er 7 gespreksruimtes, leefruimtes onder meer voor kinderen, ruimtes voor de logistieke organisatie en 77 fietsparkeerplaatsen.

Er is niet alleen de zorg voor de bewoners. CAW wil delen van de site ook openstellen om zo het welzijn van een brede gemeenschap te verbeteren. De grote tuin kan door zowel bewoners, het personeel en buurtbewoners gebruikt worden.

Project van 11,8 miljoen euro

De totale kostprijs van het bouwproject wordt geraamd op 11,8 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) kent Vlaams minister Crevits een investeringssteun toe van ruim 5,4 miljoen euro. De omgevingsvergunning is ingediend en de gunningsprocedure is lopende. CAW hoopt een aannemer te kunnen aanstellen voor de zomer van 2024 en de bouwwerken aan te vatten begin september ’24. De bouwtermijn bedraagt 380 werkdagen zodat het einde van de werken wordt voorzien mei 2026. De ingebruikname is dan voorzien juni 2026. 

 

Het nieuwe gebouw en de omliggende omgeving wordt vormgegeven door de architecten van Studio Jan Vermeulen, wiens werk bekend staat om zijn duurzame en inclusieve benadering. Studio Jan Vermeulen heeft herhaaldelijk erkenning gekregen voor zijn werk, waaronder de Belgian Building Award in 2022 en de New European Bauhaus Award in 2022. In 2021 werd het bureau ook genomineerd voor de Prijs Wivina De Meester.

Over het CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving … CAW biedt ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Het CAW helpt mensen door hun mogelijkheden te versterken en hen bij te staan in het benutten van hun basisrechten. Op jaarbasis biedt CAW Oost-Vlaanderen hulp aan een 25.000-tal personen. Meer informatie: www.caw.be

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.